Partner serwisu

Transport w przyszłość

Kategoria: Bezpieczeństwo

Marek Sielski
BASF Polska


Procesy logistyczne, jako kluczowe elementy prawidłowego funkcjonowania przemysłu chemicznego, przechodzą fazę zmian i innowacji. Wymagania kontrahentów rosną, powstają nowe struktury organizacyjne, a procesy biznesowe ulegają ciągłym przekształceniom.

Transport w przyszłość

Zglobalizowany system produkcji łączy: fabryki, przepływ energii, logistykę i infrastrukturę po to, by uczynić produkcję bardziej wydajną. Logistyka w tak skomplikowanym systemie na wielu płaszczyznach odgrywa kluczową rolę.

Dostawa w 24 godziny
Rynek usług transportowych w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. O jakości usług wiele mówi czas dostawy produktów do klienta. Firmy globalne dają możliwość dokonywania porównań w skali całej Europy – w Unii Europejskiej są kraje, zwłaszcza na Południu, gdzie czas dostawy trwa do 48 godzin. W Polsce niektóre firmy logistyczne zapewniają transport w ok. 24 godziny. Dzięki zachowaniu tych samych standardów współpracy, m.in. w ramach przestrzegania terminów płatności, firma logistyczna może cieszyć się jako kontrahent opinią wiarygodnego partnera.
Europejska Izba Przemysłu Chemicznego promuje poprawę wydajności, której efektem jest nie tylko obniżenie kosztów, ale także niższe emisje. Ten cel osiągany jest nie poprzez wybór dostawców posiadających nowocześniejszą flotę, ale także szkolenia kierowców, odpowiednią organizację transportu i łańcucha dostaw oraz transport intermodalny.

Drogą, rzeką i torami
Przemysł chemiczny powszechnie wykorzystuje transport intermodalny na całym świecie w szerokim zakresie, łącząc możliwości transportu drogowego, rzecznego i kolejowego. Jego udział w całości przewozów, np. firmy BASF w Europie sięga nawet 12% dla towarów opakowanych i 30% w przypadku towarów transportowanych luzem. Oczywiście, poziom korzystania z tych rozwiązań, mimo ich niepodważalnych zalet, różni się w zależności od kraju i jego stanu infrastruktury.
Transport rzeczny jest szczególnie popularny w Niemczech i w Holandii. Transportowanie towarów koleją wymaga rozbudowanej sieci terminali przeładunkowych, najlepiej położonych niedaleko fabryki lub klienta. Pod tym względem transport intermodalny w Polsce ma przed sobą jeszcze duży potencjał rozwoju.


Zielona logistyka
Główne zasady, którymi kierują się firmy przy zakupie usług logistycznych, to: outsourcing, globalizacja, SQAS, Green Logistics i bezpieczeństwo. Ważne jest to, że stawia się na najlepsze oferty, a nie na najtańsze. Wysokie wymagania wobec kooperantów mają wpływ na poziom usług.

Częstą praktyką w fi rmach spedycyjnych jest zwracanie uwagi nie tylko na poziom oferowany przez głównego kontraktora, ale również na jego poddostawców. W dobrze pojętym własnym interesie często dostawcy mają bezpośredni kontakt z odbiorcami towarów, więc to oni reprezentują fi rmy przed klientem.

Przy wyborze kontrahentów zwraca się uwagę na serwis, a także emisję spalin. Ogólnych kierunków rozwoju w logistyce dostarczają rozwiązania Green Logistics, które w zrównoważony sposób łączą potrzeby gospodarki, takie jak: wzrost wydajności, zatrudnienie, konkurencyjność, szeroki wybór usług oraz ochrony środowiska – tu do najważniejszych należą zmiany klimatu, emisje, poziom hałasu, odpady, jak i społeczeństwa, czyli np. bezpieczeństwo i zdrowie.

Autor: Marek Sielski, BASF Polska
Artykuł został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 6/2012
Fot.: BASF

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ