Partner serwisu
19 kwietnia 2018

Grupa Azoty: Tworzywa wciąż napędzają wyniki

Kategoria: Aktualności

Przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wzrosły w 2017 roku o ponad 7% do poziomu 9,6 mld zł. EBITDA za ten sam okres wyniosła 1,19 mld zł. Oznacza to jej wzrost rok do roku o 25%. Po oczyszczeniu wyniku operacyjnego o zdarzenia jednorazowe ujęte w roku 2017 marża EBITDA niemal zrównuje się z historyczną marżą zrealizowaną w roku 2015 osiągając poziom 13,1%.

Grupa Azoty: Tworzywa wciąż napędzają wyniki

- Zakończony rok 2017 w Grupie Azoty to konsekwentna realizacja strategii. Działaniom wzbogacającym ofertę dla rolnictwa, zmierzającym do dywersyfikacji źródeł przychodów i rozwijaniu potencjału badawczo-rozwojowego Grupy towarzyszył kluczowy proces konsolidacji wybranych funkcji Grupy. Wzrost przychodów oraz wyników operacyjnych dobitnie potwierdzają skuteczność realizowanej strategii powiązanej z umiejętnym wykorzystaniem otoczenia makroekonomicznego i rynkowego. Grupa konsekwentnie realizuje program inwestycyjny. Nakłady na inwestycje strategiczne w ubiegłym roku po raz kolejny przekroczyły 1 mld zł. Na uwagę zasługuje bardzo bezpieczny poziom zadłużenia ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie ok. 0,3 pozwalający realizować działania rozwojowe i zachować wysokie ratingi kredytowe wśród instytucji finansowych – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Wyniki wypracowane przez Grupę Azoty w roku 2017 powinny być powodem do zadowolenia. Wypracowane przychody ze sprzedaży są o ponad 7% wyższe niż w roku ubiegłym, co przy znacznie wyższym wyniku EBITDA pozwoliło nam wypracować atrakcyjną marżę. EBITDA z uwzględnieniem wydarzeń jednorazowych wyniosła w 2017 roku 1.262 mln zł, ponad 19% więcej niż w roku ubiegłym. Przy dużych wyzwaniach, jakimi naznaczony był biznes Nawozy-Agro, motorem wyników roku 2017 z pewnością jest segment Tworzyw. Odnotowujemy w nim od kilku kwartałów stały wzrost wolumenów, przy możliwościach generowania wyższych marż poprzez zwiększenie stopnia przetworzenia naszych produktów – mówi Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny za finanse.

Tworzywa

Niewątpliwie znaczący wkład w pozytywną dynamikę przychodów i wyników miał Segment Tworzyw. Globalne wskaźniki koniunktury (PMI) odzwierciedlające pozytywne nastroje konsumenckie w przemyśle kluczowych gospodarek Europy pozwoliły odpowiedzieć na rosnący popyt aktywną polityką cenową flagowych produktów tworzywowych. Dodatkowo elastyczna polityka alokacji kaprolaktamu wewnątrz Grupy przyczyniła się do podniesienia marży poprzez zwiększenie jego przetworzenia na produkty o wyższej marży i zwiększenie sprzedaży wolumenów PA6. Podsumowując segment osiągnął poziom sprzedaży 1,4 mld (wzrost o 27% rok do roku) i EBITDA blisko 221 mln (wzrost o blisko 900%).

Nawozy

Sytuacja w nawozach naznaczona była w głównej mierze wyzwaniami po stronie handlowej. Rosnący import nawozów, wysokie stany magazynowe oraz spadająca wycena dolara z wpływem na światowe kwotowanie płodów rolnych i potencjał zakupowy rolników przyczyniły się do spadków cen zwłaszcza w segmencie nawozów wieloskładnikowych. W segmencie nawozów azotowych znaczący wzrost cen gazu przyczynił się do spadku jednostkowej marży. W obliczu powyższych wyzwań przyjęta polityka sprzedażowa została ukierunkowana na zwiększoną alokację wolumenów w kraju, co pozwoliło zachować porównywalność wyniku EBITDA rok do roku. W ujęciu księgowym poziom EBITDA odnotował spadek o blisko 10% do poziomu 484 mln zł. Mając jednak na uwadze dokonane odpisy, oczyszczona EBITDA ze zdarzeń jednorazowych wykazałaby niższy poziom o jedynie 2%.

Chemia

W segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA o ponad 43 mln zł do poziomu 348 mln zł. Sprzedaż wzrosła o blisko 350 mln zł (osiągając poziom 2,79 mld). Wzrostowa dynamika wyników to w głównej mierze zasługa wypracowanych marż w biznesie Pigmentów i segmentu OXO oraz aktywnej polityki alokacji mocznika na produkty pochodne, o wyższej rentowności sprzedaży jak AdBlue i NOXy. Na uwagę w szczególności zasługuje biznes Bieli Tytanowej (Pigmenty) który odnotował w ubiegłym roku blisko 2,5 krotny wzrost marży EBITDA sięgającej poziomu blisko 25%.

Inwestycje strategiczne

Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku wyniosły 1,069 mld zł przy szacowanym w ubiegłym roku poziomie inwestycji w wysokości ok. 1,3 mld zł. W przypadku niektórych realizowanych zadań inwestycyjnych termin zakończenia realizacji zbiegł się z przełomem okresów planistycznych, co skutkowało rozliczeniem poniesionych nakładów w pierwszym kwartale 2018 roku. Będzie miało to wpływ na szacowany CAPEX na rok 2018. Ponadto podczas realizacji zadań w ramach przyznanego budżetu w wielu przypadkach uzyskano kilkuprocentowe oszczędności.

Sukces konsolidacji

Grupa podsumowała korzyści płynące z konsolidacji polskiej chemii. Prowadzony w Grupie Azoty od 7 lat proces integracji przyniósł oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. W ramach procesu zakupowego dodatkowe oszczędności sięgnęły 465 mln złotych. Głównym ich źródłem były niższe ceny zakupu surowców strategicznych. Zwiększenie wolumenu gazu kupowanego na warunkach rynkowych, centralizacja zaopatrzenia w ten surowiec oraz wykorzystanie efektu skali. Synergie w produkcji i remontach pozwoliły na uzyskanie dodatkowych efektów finansowych w wysokości 170 mln złotych. Wspólne działania konsolidacyjne w obszarze logistyki, takie jak m.in. optymalizacja floty wagonów, zarządzanie flotą transportu bliskiego czy konsolidacja spółek bocznicowych pozwoliły na uzyskanie kolejnych dodatkowych 69 mln złotych na poziomie Grupy Kapitałowej. Działania podejmowane w ramach konsolidacji IT wspierały realizację projektów we wszystkich obszarach działalności Grupy, wpływając pozytywnie na efekty finansowe. Wdrożenie wspólnego środowiska informatycznego i aplikacyjnego oraz modernizacja infrastruktury IT pozwalająca na usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej przyniosły 6 mln zł oszczędności.

Postępująca konsolidacja doprowadziła także do znaczącego wzrostu wartości EBITDA oraz ustabilizowania poziomu generowanych marż. To czyni biznes Grupy Azoty stabilniejszym i bardziej przewidywalnym. Poprawa wyników Grupy zwiększyła łączny potencjał spółek z Grupy Azoty do pozyskania finansowania dłużnego. Nastąpiło również obniżenie kosztów finansowych.

źródło: Grupa Azoty
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ