Partner serwisu
04 kwietnia 2018

Milionowe granty na rozwój polskiego przemysłu do roku 2020

Kategoria: Aktualności

Nowe ciało powołane przez Komisję Europejską – Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – wspiera rozwój najlepszych innowatorów w dziedzinie przemysłu oraz badań i rozwoju, również polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz placówki badawczo-rozwojowe. W sumie w latach 2018-2020 mogą pozyskać 2,7 mld euro na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Przeznaczono na ten cel fundusze z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Milionowe granty na rozwój polskiego przemysłu do roku 2020

EIC przeznaczy do 2020 roku 2,7 mld euro na innowacje

Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w 2017 roku. Do 2020 roku EIC przeznaczy na to 2,7 mld euro, a samo przedsięwzięcie przewiduje realizację za tę kwotę ponad 1 000 innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, czyli instrumentu znanego polskim przedsiębiorcom i naukowcom. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, EIC będzie filarem kolejnego programu ramowego w kolejnej perspektywie budżetowej, tj. po 2020 roku.

Gowin: w ciągu 2 lat czeka nas eksplozja innowa

– Budowanie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych wymaga nowego spojrzenia na relacje pomiędzy nauką i biznesem. Instrumenty, które oferuje w tym zakresie Unia Europejska, stanowią szansę na dokonanie przez firmy oraz placówki naukowe i badawczo-rozwojowe swoistego skoku technologicznego. Innowacyjna gospodarka oparta  na wiedzy, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oparte na myśli oraz kreatywności polskich innowatorów to cel, do którego dążymy. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych dwóch lat czeka nas prawdziwa eksplozja innowacyjności. Polscy przedsiębiorcy oraz naukowcy są gotowi na wyzwania przyszłości, ale jako minister nauki i szkolnictwa wyższego mam nadzieję, że dzięki sprawnemu wykorzystaniu dostępnych funduszy na badania i rozwój już wkrótce uda im się przyszłość wyprzedzić. I szczerze im tego życzę – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jak skutecznie aplikować o granty - konferencja 

12 kwietnia 2018 w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty. Honorowymi patronatami objęli ją wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), a zaproszeni do udziału zostały polskie  jednostki naukowe, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej.

 –  Konferencja, którą 12 kwietnia organizujemy w Warszawie, będzie platformą umożliwiającą transfer wiedzy na temat możliwości pozyskiwania przez polskie podmioty pieniędzy na badania i rozwój w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Będzie to również okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami firm i jednostek naukowych, którym już udało się pozyskać środki na realizację innowacyjnych projektów. Do końca bieżącej perspektywy budżetowej pozostały niespełna  dwa lata, dlatego szczególnie nam zależy, aby polskie podmioty, w których drzemie ogromny potencjał, zdobyły jak najwięcej pieniędzy na innowacje i tym samym budowały konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora KPK.

Do tej pory polskie podmioty – duże, małe i średnie firmy oraz jednostki naukowe – w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały granty o łącznej wartości przekraczającej 291 mln euro. Tymczasem ogółem podmioty ze wszystkich państw Unii Europejskiej zdobyły ponad 30,6 mld euro.

Po unijne funduszy sięgają małe i średnie firmy 

– Oznacza to, że kwota grantów, jakie łącznie zdobyły polskie podmioty, stanowi nieco ponad 1 procent funduszy do tej pory alokowanych z programu Horyzont 2020. Co interesujące, z naszych statystyk wynika, że po unijne pieniądze na badania i rozwój chętniej sięgają firmy małe i średnie. Polska jednak nie jest wyjątkiem, ponieważ podobnie wyglądają wyniki 13 państw, które do Unii Europejskiej wstępowały  od 2004 r. Dlatego dążymy do aktywizacji środowisk polskiego biznesu i nauki. Wiemy, jak skutecznie aplikować o granty na badania i rozwój i chcemy ten know-how przekazać przedsiębiorcom i naukowcom. Z drugiej strony należy pamiętać, że mamy też w Polsce prawdziwe perełki, czyli przedsiębiorstwa, które skutecznie pozyskują granty z programu Horyzont 2020 i dzięki tym pieniądzom budują swoje przewagi konkurencyjne na rynkach polskim i zagranicznym. 12 kwietnia, podczas konferencji przedstawimy kilka historii sukcesu takich podmiotów – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Wśród dużych firm, które przodują w pozyskiwaniu funduszy z Programu Ramowego Horyzont 2020, są zarówno firmy Skarbu Państwa, jak i firmy prywatne. Najwięcej pieniędzy na badania i rozwój do tej pory pozyskała Selena Labs Sp. z o.o. – łączna wartość przyznanych jej grantów przekroczyła 4 mln euro. Z kolei Crist Offshore Sp. z o.o. uzyskała finansowanie przekraczające kwotę 2,4mln euro. Ponad 1,4 mln euro na innowacje z programu Horyzont 2020 otrzymała KGHM Polska Miedź SA. Niewiele mniej, bo ponad 1,3 mln euro, uzyskała Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA. Z kolei ponad 1,2 mln euro na realizację innowacyjnych pomysłów zdobyła Mostostal Warszawa SA.

Ze statystyk KPK wynika również, że dużą skutecznością w pozyskiwaniu grantów na innowacje z programu Horyzont 2020 charakteryzują się małe i średnie firmy. Łącznie dofinansowanie przekraczające kwotę 1 mln euro pozyskało 14 takich podmiotów. SDS Optic Sp. z o.o. pozyskała 3,985 mln euro na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Z kolei Synektit SA zdobyła grant o wartości ponad 3,6 mln euro. Po ponad 2 mln euro pozyskały ITTI Sp. z o.o. i Vigo System SA.

 – Cieszy nas dobra współpraca pomiędzy środowiskami naukowymi a sektorem małych i średnich firm. Jednak naszym celem jest, aby podobne sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy na realizację projektów badawczo-rozwojowych osiągało więcej polskich firm. Uczestnicy konferencji, którą organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy, będą mogli szczegółowo zapoznać się z zasadami działania poszczególnych instrumentów finansowania dostępnych w ramach programu Horyzont 2020. Przedstawimy przykłady dobrych praktyk i opowiemy o tym, jak skutecznie aplikować – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Gdzie i kiedy

Organizowana przez KPK konferencja dotycząca finansowania projektów badawczo-rozwojowych przez Europejską Radę ds. Innowacji ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020 odbędzie się 12 kwietnia w Centrum Kreatywności „Targowa” w Warszawie (ul. Targowa 56). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl).

Partnerami merytorycznymi konferencji poświęconej finansowaniu przez Europejską Radę ds. Innowacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konferencja Lewiatan oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

O Krajowym Punkcie Konsultacyjnym Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

KPK wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020. KPK prowadzi działania o charakterze informacyjnym w zakresie konkursów, organizuje warsztaty i konferencje, a także przygotowuje publikacje eksperckie oraz biuletyny. KPK indywidualnie współpracuje z beneficjentami, oferując pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o pozyskanie finansowania projektów oraz mentoring.

Działania KPK w Programie Ramowym Horyzont 2020 wspomagane są przez 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych mieszczących się w największych ośrodkach akademickich w Polsce, a także przez kilkanaście Branżowych Punktów Kontaktowych ulokowanych przy Polskich Platformach Technologicznych oraz kluczowych klastrach. Beneficjentom oraz podmiotom ubiegającym się o pozyskanie finansowania projektów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 KPK oferuje pomoc prawną oraz wsparcie kilkudziesięciu ekspertów, specjalizujących się w programach sektorowych, budowie konsorcjów, prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeniach formalno-prawnych.

KPK wykorzystuje potencjał oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji polityki unijnej i mechanizmów wsparcia dla obszaru badań, rozwoju technologii i innowacji. Eksperci KPK wnieśli istotny wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

O Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje on trzy wcześniej odrębne programy wspierania badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych na poziomie unijnym:  7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W latach 2014-2020 na nowatorskie badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe, mające na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych przeznaczono łącznie ponad 77 mld euro.

źródło: NCBR
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ