Partner serwisu
09 marca 2018

Minister Energii prowadzi z KE rozmowy w sprawie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Kategoria: Aktualności

Rozpoczęte 8 marca 2018 r. postępowanie umożliwi wyjaśnienie Komisji Europejskiej stanowiska Rządu RP w zakresie zgodności polskiego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego z zasadami ustanowionymi w nowym rozporządzeniu 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (tzw. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw).

Minister Energii prowadzi z KE rozmowy w sprawie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego funkcjonują w Polsce od szeregu lat na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Szczegółowy kształt systemu był w tym okresie wielokrotnie modyfikowany i dostosowywany do wymogów przepisów prawa UE (dotychczas do dyrektywy 2009/73/WE z dnia 13  lipca  2009  r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz do rozporządzenia 994/2010, które poprzedzało obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw). Ostatnie zmiany ustawy miały miejsce w 2016 i 2017 r. i zapewniały zgodność ustawy z ówcześnie obowiązującym prawodawstwem UE. Komisja Europejska nie zakwestionowała dotychczas zgodności przepisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu z poprzednio obowiązującym prawem UE.

Minister Energii ocenia pozytywnie funkcjonowanie obecnego systemu bezpieczeństwa dostaw. Ostatnie jego zmiany wpłynęły pozytywnie na poziom bezpieczeństwa energetycznego. Zgromadzone przed tegorocznym okresem zimowym zapasy umożliwiły funkcjonowanie systemu gazowego bez zakłóceń nawet w sytuacji rekordowego zapotrzebowania dobowego na gaz ziemny w polskiej gospodarce oraz bez obaw, że dostawy do odbiorców domowych zostaną wstrzymane. Jest to tym bardziej istotne w obliczu ostatnich wydarzeń na regionalnym rynku gazu – zakłóceniem dostaw przez gazociąg jamalski w związku z zawodnieniem gazu, czy sytuacją w ukraińskim sektorze gazowym.

Obecnie w Ministerstwie Energii trwają analizy wykonania przepisów nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia m.in. opracowywana jest wspólna ocena czynników ryzyka istotnych dla bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w regionie (tzw. wspólna ocena ryzyka), jak również krajowa ocena ryzyka. Opracowanie tych dokumentów, jak również krajowych dokumentów kryzysowych wymaganych przez rozporządzenie unijne, pozwoli na ocenę adekwatności obecnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa i jego ewentualne dostosowanie do potrzeb rynkowych.

Podejmowane w chwili obecnej wysiłki inwestycyjne mają na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie umożliwiającym dalszą liberalizację rynku gazu ziemnego. Inwestycje w nowe połączenia transgraniczne i infrastrukturę importową (Baltic Pipe i rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu) umożliwią sprowadzanie gazu z nowych źródeł. Inwestycje te, w połączeniu z rozbudową krajowego systemu gazowego, mają na celu zapewnienie warunków dla rozwoju rynku gazu. Działania te pozwolą w konsekwencji na urynkowienie systemu bezpieczeństwa dostaw gazu.

***

Rozpoczęte przez Komisję postępowanie stanowi element rutynowego analizowania przez nią zgodności obowiązujących przepisów krajowych z nowo wprowadzonymi regulacjami prawa UE w różnych sektorach. Polska wypada w tych analizach coraz korzystniej – Komisja w dzisiejszej decyzji zdecydowała się również na zamknięcie szeregu prowadzonych postępowań wyjaśniających.

źródło: me.gov.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ