Partner serwisu
19 stycznia 2018

PERN: Podsumowanie 2017 roku

Kategoria: Aktualności

2017 rok dla PERN S.A. był pełny wyzwań i nowych inwestycji.

PERN: Podsumowanie 2017 roku

Jednym z najważniejszych projektów dla Grupy PERN w 2017 roku był proces połączenia PERN S.A.

i „Operatora Logistycznego Paliw Płynnych” sp. z o.o. Został on skutecznie przeprowadzony i sfinalizowany na początku stycznia 2018 roku. Do procesu integracji obie spółki przystąpiły w połowie 2017 roku. Celem było zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej PERN, osiągnięcie jeszcze lepszej współpracy z klientami i troska o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Projekt konsolidacji PERN i OLPP wynikał z realizacji założeń strategii polityki energetycznej państwa oraz wytycznych Właściciela, którym jest Skarb Państwa. Ten bardzo trudny i złożony proces, wymagał wielu przygotowań, pracy i zaangażowania po stronie obu podmiotów.

Skala działania, jaką uzyskamy po połączeniu, postawi nas na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi, co stworzy naszym klientom szansę na podjęcie wspólnych działań biznesowych na równorzędnych, partnerskich zasadach. Integracja oznacza również szerokie kontakty handlowe i możliwość świadczenia bardziej kompleksowych usług, co przełoży się na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie nowych i większych kontraktów – powiedział Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN S.A.

Proces połączenia wymusza na spółce nową organizację pracy, w tym również w związku ze zmianą schematu organizacyjnego. Ważnym elementem integracji jest również stworzenie spójnych zasad pracy i płacy dla pracowników OLPP, którzy od nowego roku stali się pracownikami PERN. Dla wszystkich pracowników to szansa na rozwój zawodowy, zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń, a możliwość uczestniczenia w nowych projektach pozwala poszerzyć umiejętności techniczne.

W efekcie połączenia cały majątek Spółki „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. został przeniesiony na PERN S.A. Faktyczny moment integracji podmiotów nastąpił z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego czyli 3 stycznia 2018 roku. wyniku fuzji, PERN przejął wszystkie prawa i obowiązki OLPP, a połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego PERN S.A. W związku z tym nie została przeprowadzona nowa emisja akcji, co znacznie uprościło proces.

PERN po połączeniu z OLPP jest silniejszą spółką, która ma większe zdolności finansowe, także kredytowe, aby prowadzić konieczne, duże programy inwestycyjne – wyjaśnił Wiceprezes PERN Rafał Miland.

PERN z akcjami ORLENU

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach realizacji strategii Spółki był zakup akcji PKN ORLEN. Projekt rozpoczął się już w sierpniu 2016 roku i był kontynuowany do stycznia 2017 roku. Jest to jeden z elementów przyjętej Strategii PERN na lata 2016–2020, która zakłada zaangażowanie kapitałowe Spółki w konsolidację krajowych aktywów sektora paliwowo-energetycznego. W wyniku tej inwestycji PERN kupił na giełdzie blisko 21 mln akcji PKN ORLEN, przeznaczając na ten cel około 1,5 mld zł. Spółka posiada obecnie blisko 5-cio procentowy udział w kapitale akcyjnym płockiego koncernu. Dywidenda z akcji ORLENU stanowić będzie dla Spółki dodatkowe źródło wpływów w kolejnych latach, co wpłynie na podniesienie wartości firmy i całej Grupy Kapitałowej PERN, jak również na realizację kolejnych założeń inwestycyjnych przewidzianych w długoterminowej strategii działania.

Rok inwestycji

2017 r. to również czas handlowego wykorzystania terminala naftowego w Gdańsku. Ten wybudowany przez PERN w latach 2014–2016 terminal posiada obecnie 375 tys. metrów sześciennych pojemności magazynowej ropy naftowej. To pierwszy tego typu obiekt na polskim wybrzeżu, który znajduje się w Wolnym Obszarze Celnym.

W roku 2017 podjęto decyzję o rozbudowie terminala w postaci pięciu dodatkowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności ponad 362 tys. metrów sześciennych wraz z infrastrukturą technologiczną niezbędną do ich użytkowania. Tym samym nadmorski terminal podwoi posiadane zdolności magazynowania ropy naftowej, pozwalając na separację różnych gatunków ropy oraz jej blendowanie. Zgodnie z przyjętymi przez PERN założeniami nowy terminal ma być gotowy najpóźniej do końca 2020 roku – poinformował Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN.

Strategia Spółki na lata 2016–2020 zakłada również budowę zbiorników na ropę naftową w bazie magazynowej w Gdańsku. Spółka planuje budowę dwóch nowych zbiorników o pojemności 100 tys. metrów sześciennych każdy. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca, którym jest konsorcjum firm, pod egidą Mostostal Płock S.A.

Rozbudowa terminala naftowego i bazy magazynowej w Gdańsku wpisują się w założenia strategii polskich rafinerii i pozwalają je wypełnić. Dzięki nim bowiem zwiększy się import surowców drogą morską. Zapewni to większą elastyczność działania PERN i naszych klientów.

Działania tzw. „szarej strefy” w obrocie paliwami powodowały, że dotychczasowe pojemności magazynowe OLPP były niewykorzystane. Wprowadzony przez rząd w sierpniu 2016 r. „pakiet paliwowy” zmienił tę sytuację. Pojawiła się potrzeba wybudowania dodatkowych pojemności magazynowych rzędu 300 tys. m3, stąd zaangażowanie Grupy PERN w tę inwestycję.

Plany rządu względem PERN

W ostatnich dniach listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Dokument przewiduje, iż PERN wybuduje drugą nitkę rurociągu Pomorskiego (Płock–Gdańsk) oraz rurociąg produktowy Boronów–Trzebinia. W efekcie spółka ma zostać wiodącym podmiotem transportu rurociągowego oraz magazynowania ropy i paliw.

O tym przedsięwzięciu dyskutowano wiele lat. Potrzeba realizacji II nitki jest oczywista z punktu widzenia bezpieczeństwa jakości dostaw surowca do rafinerii, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa energetycznego – zaznaczył Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podczas konferencji Nafta/Chemia 2017.

Za realizacją projektu przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw ropy drogą morską, wynikający ze strategii dywersyfikacji importu realizowanego przez polskie rafinerie. Wiąże się z tym, także konieczność budowy nowych pojemności magazynowych właśnie na Wybrzeżu.

II nitka rurociągu Pomorskiego to nie jedyna inwestycja przed jaką stanie PERN w najbliższym czasie. Rurociąg produktowy Boronów–Trzebinia, który również wybuduje PERN, ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa, przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z rafinerii w Płocku. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock–Koluszki–Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem.

Drugi odcinek rurociągu z Boronowa do Trzebini pozwoli dostarczać produkty do aglomeracji śląskiej, która stanowi duży rynek zbytu na paliwa, istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – wyjaśnia Prezes PERN Igor Wasilewski.

Usprawnienia wewnętrzne PERN

Ubiegły rok to również nowe rozwiązania w zakresie informatyzacji i budżetowania PERN. W 2017 roku spółka wdrożyła nowoczesny program do budżetowania PROPHIX. To zaawansowany i kompleksowy system informatyczny, wspomagający planowanie, budżetowanie, controlling, raportowanie i analizy zarówno w układach finansowych jak i rzeczowych. Wdrożony został w ponad 5 tys. przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie. System PROPHIX z powodzeniem zastępuje tradycyjne narzędzia wykorzystywane zarówno w controllingu operacyjnym jak i analizie finansowej, takie jak arkusz kalkulacyjny Excel. Wspomaga procesy budżetowania i umożliwia sporządzanie szybkiej analizy odchyleń, monitorowania wskaźników, a także automatycznego przesyłania raportów i analiz ekonomicznych do różnych komórek organizacyjnych. System będzie bardzo pomocny dla służb finansowo – księgowych, szczególnie po połączeniu PERN i OLPP.

2018 to także czas realizacji dużych inwestycji. Chciałbym, aby PERN ze wszystkich wyzwań jakie stoją przed nami wyszedł silniejszy i z większym potencjałem rozwojowym – podsumowuje prezes Igor Wasilewski.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ