Partner serwisu
19 stycznia 2018

Część gazociągu Polska-Litwa zaprojektuje PANGAZ

Kategoria: Aktualności

GAZ-SYSTEM 12 stycznia 2018 r. zawarł umowę z Górniczym Biurem Projektów PANGAZ Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.  
 

Część gazociągu Polska-Litwa zaprojektuje PANGAZ

Wykonawca zaprojektuje gazociąg i zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń, decyzji i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej inwestorowi w II połowie 2019 r. Spółka będzie również sprawować nadzór autorski nad realizacją prac budowlano-montażowych.  
 
Południowy odcinek gazociągu będzie miał długość ok. 153 km i średnicę 700 mm. Zlokalizowany jest na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Trasa przechodzi przez obszar 7 powiatów i teren 18 gmin.   
 
Powstanie gazociągu pozytywnie wpłynie na szanse rozwoju gospodaczego regionu, wzrost jego konkurecyjności i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do otoczenia.  Nowa infrastruktura przesyłowa umożliwi odbiór paliwa gazowego przez odbiorców indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych, co może  zainicjować w tym rejonie lokalizację ośrodków produkcyjnych różnych branż i stworzenie nowych miejsc pracy.


 
Szczególne korzyści odniesie województwo podlaskie i wschodni rejon Mazowsza, które obecnie charakteryzują się niskim poziomem zużycia gazu w porównaniu do innych regionów kraju, a wynika to z niedostatecznego dostępu do infrastruktury dostarczającej gaz ziemny.  
 
Dzięki realizacji inwestycji możliwy będzie:

• rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawa parametrów technicznych sieci w skali całego kraju; 

• podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji;

• promocja wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.
 
Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez   GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. 

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ