Partner serwisu
05 stycznia 2018

Rok 2017 najlepszym rokiem w historii obrotu gazem ziemnym na TGE

Kategoria: Aktualności

Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2017 roku 138 656 413 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku terminowym, w wysokości 114 664 140 MWh.

Rok 2017 najlepszym rokiem w historii obrotu gazem ziemnym na TGE

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2017 wyniósł 138 656 413 MWh, co oznacza wzrost r/r o 21,1 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 992 273 MWh, malejąc względem roku 2016 o 2,5 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 19 265 136 MWh (spadek o 1,9 proc.), a na RDBg 4 727 137 MWh (spadek o 4,7 proc.). O 27,6 proc., do poziomu 114 664 140 MWh, wzrósł natomiast wolumen obrotu na RTT, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii TGE.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 7 562 098 MWh – o 40,7 proc. mniej niż w grudniu roku 2016. Obrót na RTT obejmował 5 419 698 MWh, a na rynku spot – 2 142 400 MWh.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2017 roku 83,66 zł/MWh, czyli o 12,50 zł/MWh więcej niż w roku 2016. Analogiczna cena grudniowa wzrosła w skali miesięcznej o 1,64 zł/MWh, do poziomu 93,60 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła w 2017 roku 81,79 zł/MWh, czyli o 7,29 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-17 w roku 2016. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-18 wyniosła 87,61 zł/MWh, a więc o 0,66 zł/MWh więcej niż w listopadzie.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 092 597 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2016 o 16,7 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 5 188 830 MWh – o 29,0 proc. więcej niż w grudniu roku 2016.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w roku 2017 na poziomie 30 055 941 MWh, a więc o 23,6 proc. wyższym niż w roku 2016. Wolumen zielonych certyfikatów kontraktowany na sesjach RPM wyniósł 10 031 341 MWh (wzrost r/r o 35,9 proc.), a w ramach instrumentów na RTT – 1 070 000 MWh (wzrost r/r o 121,5 proc.).

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2017 roku dla instrumentu PMOZE_A 38,83 zł/MWh, czyli o 34,80 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2016. W grudniu cena ta wzrosła względem listopada o 3,14 zł/MWh, do poziomu 44,94 zł/MWh.

Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMOZE-BIO w 2017 – pierwszym pełnym roku notowań tego instrumentu - wyniosła 333,97 zł/MWh. W grudniu cena wzrosła m/m o 1,47 zł/MWh i osiągnęła poziom 317,95 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2017 wyniósł 399 863 toe. Oznacza to najlepszy wynik w historii notowań na TGE i wzrost r/r o 27 proc. Obrót sesyjny dla instrumentu PMEF wyniósł 235 853 toe, a średnioważona cena roczna na sesjach spadła r/r o 283,99 zł/toe, do poziomu 693,36 zł/toe. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 83,57 zł/MWh i wyniosła 385,56 zł/MWh.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W grudniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 212 402 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,57 zł/MWh. W całym roku 2017 zawarto transakcje o wolumenie 2 548 261 MWh, przy cenie średnioważonej 0,56 zł/MWh.

 

źródło: tge.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ