Partner serwisu
05 stycznia 2018

Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju GAZ SYSTEM na lata 2018-2027 zaakceptowany

Kategoria: Aktualności

Pod koniec grudnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GAZ-SYSTEM zatwierdziło Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju (KDPR) na lata 2018-2027, który w październiku 2017 r, zaakceptował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju GAZ SYSTEM na lata 2018-2027 zaakceptowany

Realizacja planowanych przez GAZ-SYSTEM zamierzeń infrastrukturalnych ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny odbiorców krajowych przy zapewnieniu stabilnych dostaw tego surowca.

Konsekwentnie realizując strategię Spółki i cele polityki energetycznej państwa, KDPR na lata 2018-2027 definiuje nowy strategiczny program inwestycyjny, którego działania skupiają się na realizacji koncepcji projektów infrastrukturalnych wchodzących w skład tzw. Bramy Północnej. Program o nazwie Brama Północna to przede wszystkim połączenie z norweskimi złożami gazu z wykorzystaniem gazociągu podmorskiego pomiędzy Polską a Danią (Baltic Pipe) oraz rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych istniejącego terminalu LNG.

Równolegle z działaniami dotyczącymi Bramy Północnej i pozostałych połączeń międzysystemowych kontynuowana jest rozbudowa krajowej sieci przesyłowej. Projekty te będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw gazu do kraju, a także dla dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej.

Do 2022 r. przygotowane i zrealizowane zostaną najbardziej istotne zadania inwestycyjne w polskim systemie przesyłowym w tym przede wszystkim Baltic Pipe i inne, stanowiące kontynuację rozpoczętych programów inwestycyjnych zdefiniowanych w Planie Rozwoju na lata 2016-2025.

W perspektywie do 2027 r. zostały uwzględnione zadania inwestycyjne, których realizacja będzie zależna od stopnia rozwoju rynków gazu w Polsce i w regionie.

***

Opracowanie KDPR na lata 2018-2027 zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami z uczestnikami rynku, operatorami systemów współpracujących i zbudowane na oszacowanym dokładnie zapotrzebowaniu rynku na moce przesyłowe systemu.


Projekt Planu Rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art.16 ust. 16 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.). Rozwój systemu przesyłowego planowany jest w oparciu o kierunki, cele i działania w zakresie polskiej polityki energetycznej zdefiniowane w:

  • „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”(dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.),
  • Ustawie Prawo energetyczne,
  • europejskich aktach prawnych: Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej: nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. i 994/2010 z 20 października 2010 r.,
  • Prognozie zapotrzebowania na gaz w Polsce do 2030 r. (opracowanie GAZ-SYSTEM S.A. z 2013 r.).

Dziesięcioletnia perspektywa planowania rozwoju sieci przesyłowej wynika z aktów prawnych wchodzących w skład III Pakietu energetycznego, opublikowanych w dniu 21.02.2013 r., oraz jest spójna z Dziesięcioletnim Planem Rozwoju Systemu Przesyłowego (TYNDP), opracowanym w ramach ENTSO-G. Plan Rozwoju uwzględnia strategiczne kierunki funkcjonowania i rozwoju GAZ-SYSTEM S.A.

źródło: GAZ SYSTEM
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ