Partner serwisu
03 stycznia 2018

Prezydent podpisał tzw. ustawę STIR

Kategoria: Aktualności

8 grudnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Prezydent podpisał tzw. ustawę STIR

Podstawowym celem ustawy jest ograniczenie luki w VAT, spowodowanej wyłudzeniami. W ocenie projektodawców, ustawa przełoży się również na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników, poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Ustawa przewiduje w szczególności:

1)        dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT;

2)        automatyczne ustalanie w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR), na podstawie danych z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i SKOK do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3)        nałożenie na banki i SKOK obowiązku przekazywania do STIR informacji i zestawień zawierających, odpowiednio, tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK, w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4)        zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;

5)        przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i SKOK, w celu realizacji określonych obowiązków;

6)        określenie zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOK, w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka;

7)        określenie zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK oraz izbę rozliczeniową;

8)        określenie zasad dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

9)        prowadzenie w formie elektronicznej wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Ustawa wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:

1)        ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

2)        ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3)        ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

4)        ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

5)        ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

6)        ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

7)        ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

8)        ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

9)        ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

10)    ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

11)    ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

12)    ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

13)    ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz przepisów dotyczących blokady rachunków podmiotów kwalifikowanych i związanych z nimi przepisów innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

źródło: prezydent.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ