Partner serwisu
27 listopada 2017

Polska wybrana do kierowania pracami europejskiej grupy oceniającej bezpieczeństwo dostaw gazu

Kategoria: Aktualności

Zgodną decyzją państw członkowskich Polska została wybrana na lidera Regionalnej Grupy Ryzyka, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej. Zadaniem stojącym przed Ministerstwem Energii będzie koordynacja prac 10 państw członkowskich UE będących jej członkami. Powołanie grupy to efekt przyjęcia przez Parlament i Radę UE w październiku 2017 r. nowego rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu.

Polska wybrana do kierowania pracami europejskiej grupy oceniającej bezpieczeństwo dostaw gazu

Jesteśmy ambitnym krajem, nie boimy się wyzwań. Zdajemy sobie sprawę ze swojego znaczenia regionalnego, akceptujemy idące za tym zobowiązania i chcemy podkreślać swoją rolą jako lidera regionu – podkreślił Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Utworzenie ww. grupy wiąże się z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2017 r. nowego unijnego rozporządzenia 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Jego przepisy przewidują, że państwa członkowskie UE utworzą cztery grup ryzyka, które mają być podstawą do współpracy na skalę całej UE.

Polska objęła funkcję Lidera Regionalnej Grupy Ryzyka zajmującej się zagadnieniami związanymi z dostawami gazu ze Wschodu m.in. z kierunku białoruskiego. Zadaniem naszego kraju będzie koordynacja prac łącznie 10 państw członkowskich będących członkami ww. grupy, tj.: Belgii, Estonii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Holandii, Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Dodatkowo Polska jest członkiem grupy analizującej ryzyka dotyczące kierunku ukraińskiego.

Celem grupy jest opracowanie regionalnej oceny ryzyka, identyfikującej kluczowe zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw dla UE. Członkowie grupy mają również przygotować rozdziały krajowych planów na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i planów działań zapobiegawczych, które odnoszą się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie. Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować i kierować pracami naszych partnerów na poziomie regionalnym. Pozwoli to na lepszą koordynację wzajemnych działań w sytuacjach kryzysowych – podkreślił wiceminister Kurtyka.

Odbiorcy chronieni

Przygotowanie ww. dokumentów zwiększy pewność, że w przypadku wystąpienia trudnych warunków klimatycznych lub zakłóceń w przesyle gazu, zostaną zastosowane wszystkie niezbędne środki gwarantujące brak przerw w dostawach w całej Unii dla odbiorców najbardziej potrzebujących, czyli tzw. odbiorców chronionych.

Uważamy, że w efekcie tych działań wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne w sektorze gazu tak poszczególnych państw jak i całej Unii. Taka współpraca stanowi doskonałe uzupełnienie prowadzonych przez Polskę działań inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu, wzmacniających odporność Europy Środkowo-Wschodniej na zakłócenia w dostawach gazu ­- wskazał wiceminister Kurtyka.

Sukces naszych dotychczasowych działań i prawidłowość przyjętej strategii potwierdza przygotowana na podstawie nowego rozporządzenia przez stowarzyszenie europejskich operatorów ENTSOG symulacja odporności UE na zakłócenia w dostawach. Możemy czuć się dużo bardziej bezpieczni niż jeszcze kilka lat temu, co wpływa nie tylko na poziom komfortu np. w sezonie zimowym, ale stawia Polskę w zupełnie innej pozycji negocjacyjnej z partnerami handlowymi – uzupełnił – Kontrakt średnioterminowy na dostawy gazu z USA jest tego najlepszym przykładem – dodał wiceminister Kurtyka.

źródło: me.gov.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ