Partner serwisu

To będzie główny nośnik energii

Kategoria: Energetyka w chemii

Według aktualnej prognozy koncernu ExxonMobil ropa utrzyma do 2030 roku główną pozycję wśród nośników energii w gospodarce światowej i to mimo nieustannie postępującego, termicznego uefektywniania tak różnorakich urządzeń grzewczych, elektrowni, jak i agregatów napędowych.

To będzie główny nośnik energii

    W minionym roku zużycie ropy wzrosło o 3,1% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Jest to w dodatku dwukrotnie więcej, niż na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Największy wzrost przerobu ropy wykazują państwa rozwijające się oraz nowo uprzemysłowione, wśród których czołową pozycję zajmują Chiny. W dodatku relatywnie szybka i znaczna podwyżka cen tego nośnika energii nie przyhamowała jego zwiększającego się przerobu w tych krajach.

Rys. 1. Produkcja paliw płynnych z przerobu ropy oraz biokomponentów na terenie Niemiec w latach 2000-2030, mln t

Malejący rynek produktów z ropy
    Tymczasem na terenie Niemiec – gospodarczo najbardziej rozwiniętym kraju Unii Europejskiej – kurczy się rynek produktów z przerobu ropy. Chociaż w 2010 roku zapotrzebowanie na ten nośnik energii wzrosło w odniesieniu do poprzedniego okresowo o 1,1%, to w porównaniu z 2008 rokiem – kiedy rozpoczął się kryzys w gospodarce światowej – jego zużycie spadło o 5%.
    Niemieckie rafinerie przerobiły w 2010 roku 105 mln ton ropy, to jest o 5,4% mniej niż 12 miesięcy wcześniej. Na tę sytuację złożyły się dwie przyczyny: wzrost konkurencji innych, tak nieodnawialnych, jak i odnawialnych nośników energii – przykładowo w nowym budownictwie zostało niemal wyeliminowane ogrzewanie olejowe. W dodatku pozostałe odbieralniki produktów z przerobu ropy – czy to będą agregaty grzewcze lub silniki napędowe – są nieustannie uefektywniane i dzięki temu zużywają mniej paliwa.
    Wśród paliw płynnych najszybciej maleje zużycie lekkiego oleju, gdyż obok poprawy termicznej sprawności agregatów grzewczych, paliwo to bywa eliminowane przez gaz ziemny oraz pelety z drewna. Na terenie Niemiec zużycie lekkiego oleju opalowego obniży się w najbliższych 19 latach o prawie 30%.

Fot. 1. Samolot pasażerski Lufthansy, zasilany paliwem odrzutowym z biokomponentem, podczas kołowania na lotnisku w Frankfurcie.


    Równie szybko w okresie do 2030 roku, według koncernu ExxonMobil, zmaleje w tym kraju zużycie paliw dla silników Otta, co dokumentuje rys. 1. Odpowiednio do tego spadku zmniejsza się zużycie benzyn z dodatkiem etanolu jako biopaliwa. Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje fakt, że nie tylko na terenie Niemiec maleje ilość samochodów eksploatowanych z silnikiem Otta. W okresie najbliższych 19 lat w Republice Federalnej Niemiec ilość aut zasilanych benzyną spadnie z obecnych 30 do 19 milionów. Równocześnie coraz więcej mieszkańców Niemiec przesiada się na auta z silnikiem Diesla. Ich ilość wzrośnie z obecnych 12 do 21 milionów w roku 2013. Ponadto olej napędowy jest i pozostaje prawie wyłącznym paliwem w sektorze transportu towarowego.
    Do oleju napędowego z ropy z biegiem czasu dodaje się coraz więcej biokomponentów i to głównie w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Ich wytwórczość bywa w porównaniu z przerobem ropy relatywnie prosta: świeże oraz przepracowane oleje roślinne – mogą być również tłuszcze zwierzęce – miesza się z metanolem i to najczęściej z udziałem alkaicznego katalizatora, w temperaturze 60-70ºC. W tych warunkach procesowych, w ramach technologii reestryfikacji, uzyskuje się estry metylowe kwasów tłuszczowych (tzw. biodiesel) oraz glicerynę, którą można przetworzyć do komponentu benzyn.
    Obecnie w krajach Europy dodaje się 5-10% biodiesla do oleju napędowego, dzięki czemu uzyskuje się nie tylko pełniejsze spalanie paliwa, poprawia się smarowalność cylindrów przez pracujące tłoki, ale także obniża emisję CO2. Natomiast do benzyn dodaje się bezwodny etanol (również obniżający odprowadzanie dwutlenku węgla do atmosfery), który w Brazylii bywa stosowany ponadto jako samoistne paliwo w silnikach Otta. W tym kraju bowiem kukurydza uprawiana bywa na gigantyczną skalę, a to podstawowy surowiec dla wytwórczości etanolu, będący tam tańszy od benzyny.

Rys. 2. Emisja CO2 przez lotnictwo pasażerskie Unii Europejskiej
w latach 2012-2020.

Biokomponenty w paliwach odrzutowych
    Podczas gdy dodawanie biokomponentów do benzyn oraz olejów napędowych bywa już od kilku lat powszechnie stosowane, to w lotnictwie światowym w obszarze komponowania paliw płynnych brak było dotychczas jakichkolwiek innowacji. Dopiero Towarzystwo Lotnicze Lufthansa w tym roku wprowadziło dodawanie biokomponentu do paliwa odrzutowego w swoich pasażerskich samolotach odrzutowych i to eksperymentalnie tylko na trasie Hamburg-Frankfurt, w ramach czterech przelotów dziennie.
    Tymczasem lotnictwo jest jednym z głównych emitorów CO2 do atmosfery. Limit odprowadzania dwutlenku węgla do otoczenia przez lotnictwo Unii Europejskiej został określony na poziomie 208,5 milionów ton/rok; bywa i będzie niestety nadal systematycznie znacznie przekraczany w najbliższych latach, co dokumentuje rys. 2.
    Warunkiem dodawania biokomponentów do paliwa odrzutowego dla samolotów pasażerskich jest uzyskanie zgody amerykańskiej instytucji American Society for Testing and Materials (ASTM), którą Lufthansa otrzymała 1 lipca br. Aby uniknąć zakłóceń w systematycznym tankowaniu samolotów paliwem z bikomponentem, trzeba było wydzierżawić dla jego magazynowania zbiornik o pojemności 1 600 ton, co stanowi półroczny zapas dla obecnych, wyżej wymienionych przelotów.
    Najważniejszym i długotrwałym problemem w paliwach silników jest oczywiście ich standardowa jakość, zgodna z obowiązującymi normami. Tym razem kontrola nowego biopaliwa odrzutowego dla samolotów zaczyna się już w miejscu uprawy roślin oleistych. Lufthansa w uzgodnieniu z wytwórcą biokomponentu zdecydowała się na sprowadzanie oleju z plantacji palm oleistych w Indonezji oraz Mozambiku. Wybrano oryginalną technologię jego przerobu, opracowaną przez fiński koncern naftowy Neste Oil. Jest to drugiej generacji technologia wytwarzania biopaliw, na bazie której uruchomiono w okolicach Rotterdamu, w Holandii, pierwszą tego typu fabrykę na świecie (D.Jensen, J.Böthing; neue energie, 52,9,2011).

Fot. 2. Mamy w kraju ogromne powierzchnie nieużytków oraz odłogów rolnych, na których można uprawiać rośliny oleiste.


    Dotychczasowe technologie wytwarzania biodiesla bazują na reakcji reestryfikacji tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych przy użyciu alkoholu – najczęściej metanolu. Natomiast technologia fińskiego koncernu Neste Oil opiera się na katalitycznym hydrokrakingu tak tłuszczów roślinnych, jak i zwierzęcych. Istota tej technologii jest powszechnie stosowana we współczesnych rafineriach – w naszym kraju na terenie ORLENU w Płocku oraz LOTOSU w Gdańsku. Autorzy niniejszego artykułu odtworzyli ten proces z wysoką wydajnością w laboratoryjnej instalacji, używając oleju rzepakowego. Produktami tej technologii są przede wszystkim różnorakie węglowodory łańcuchowe, obok niewielkich ilości dwutlenku węgla i wody. Na drodze standardowej destylacji wydziela się z tej mieszaniny węglowodorów frakcję biopaliwa odrzutowego w pełnej zgodności z obowiązującymi normami. Potrzebny w tym procesie wodór można pozyskać – między innymi – z elektrolizy wody, pobierając energię elektryczną z elektrowni wiatrowych i/lub słonecznych ogniw fotowoltaicznych.
    W naszym kraju mamy odpowiednie biura projektowe, jak i koncern Polimex-Mostostal, który dysponuje pełnym technicznym wyposażeniem oraz kadrą specjalistów dla zaprojektowania oraz wybudowania tego typu wytwórni – najdogodniej w ORLENIE lub w LOTOSIE. To z tą myślą autorzy napisali niniejszy artykuł. Są w Polsce ogromne powierzchnie nieużytków oraz odłogów rolnych, na których można uprawiać rośliny oleiste – a przy tej sposobności uzyska się nie tylko sporo nowych miejsc pracy, ale odczuwalnie uefektywnieni się krajowe rolnictwo.

Autor: Włodzimierz Kotowski, Bolesław Doliński

Źródło fot.: www.sxc.hu

Artykuł został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 4/2012

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ