Partner serwisu
09 listopada 2017

Rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych podpisane przez Ministra Energii

Kategoria: Aktualności

Minister Energii 16 października 2017 r. podpisał rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Wprowadzane regulacje mają za zadanie pomóc w walce z szarą strefą. Dokument został opublikowany 7 listopada 2017r. i wejdzie w życie 14 dni po publikacji.

Rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych podpisane przez Ministra Energii

Rejestr systemu zapasów interwencyjnych składa się z rejestrów: producentów i handlowców, zapasów interwencyjnych oraz zapasów specjalnych.

Dane umieszczane w rejestrze producentów i handlowców umożliwią identyfikację podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz nadzór nad realizacją przez nie obowiązków ustawowych w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych.

Zaproponowany sposób organizacji rejestrów zapasów interwencyjnych i zapasów specjalnych usprawni nadzór nad zapasami utrzymywanymi przez zobowiązane podmioty - producentów i handlowców oraz przez Agencję Rezerw Materiałowych, przyczyniając się do sprawniejszej identyfikacji zjawisk niepożądanych na rynku paliw ciekłych.

Główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem polegają na:

•   dostosowaniu przepisów w zakresie zawartości rejestru do brzmienia ustawy o zapasach (ustawa nowelizująca wprowadziła przepisy określające zawartość rejestru, których brzmienie częściowo pokrywa się z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych);

•   uaktualnieniu nazewnictwa w związku z ustanowieniem Krajowej Administracji Skarbowej i wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE;

•   dodaniu w załączniku 1 w pkt 13 i pkt 14 nazw surowców i produktów naftowych;

•   dodaniu w załączniku 2 zamkniętego katalogu podstaw do wykreślenia z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

***

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 1814), które utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

źródło: me.gov.pl
fot. freeimages.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ