Partner serwisu
19 października 2017

PKN ORLEN: III kwartał 2017 z rekordowymi wynikami

Kategoria: Chemia

PKN ORLEN zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO ponad 3 mld zł, poprawiając rezultat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 800 mln zł.  Co przyczyniło się do osiągnięcia takiego wyniku?

PKN ORLEN: III kwartał 2017 z rekordowymi wynikami

Do osiągniętego wyniku przyczynił się dalszy wzrost wolumenów sprzedaży, o 10% (r/r), rekordowy poziom przerobu ropy naftowej oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Koncern konsekwentnie realizował strategię rozwoju przyjętą w grudniu 2016 roku. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom najwyższą w historii dywidendę w łącznej wysokości 1,3 mld zł, czyli 3 zł na akcję. Kontynuowano dywersyfikację źródeł finansowania – PKN ORLEN wyemitował pierwszą serię obligacji detalicznych na kwotę 200 mln złotych, z programu obejmującego papiery dłużne na łączną kwotę 1 mld zł. PKN ORLEN znalazł się na 43. pozycji w rankingu 250 największych firm energetycznych na świecie publikowanym przez S&P Global Platts, awansując w ciągu roku o 15 miejsc.

W III kwartale 2017 roku PKN ORLEN osiągnął:

• 3 mld zł EBITDA wg LIFO

• 2,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej

• Wzrost przerobu ropy o 19% (r/r)

• Wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r)

• Wzrost przychodów o 17% (r/r)

Wyższa konsumpcja benzyny na rynku...

W III kwartale 2017 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 2,9 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 6 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, we wspomnianym okresie odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 14% (r/r). Wyższą konsumpcję benzyn (r/r) odnotowano na rynku polskim, niemieckim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku czeskim.  

To co szczególnie cieszy po III kwartale tego roku, to kolejny rekord w wynikach Koncernu, osiągnięty przy utrzymującym się znaczącym wzroście konsumpcji paliw na krajowym rynku. Oznacza to bowiem, że nie tylko samo wprowadzenie regulacji zmierzających do ograniczenia szarej strefy miało pozytywny wpływ na branżę obrotu paliwami, ale także ich skuteczna egzekucja przynosi dalsze, wymierne efekty. Dzieje się to z korzyścią dla wszystkich legalnie działających uczestników rynku, klientów i budżetu państwa – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.   

Wzrost przerobu ropy

Segment downstream Koncernu w III kwartale 2017 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 815 mln zł (r/r). Rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi przerobu ropy o 19% (r/r), co przełożyło się na wzrost wolumenów sprzedaży o 11% (r/r), w tym oleju napędowego o 9%, LPG o 21%, olefin o 54%, poliolefin o 217%, nawozów o 20%, PCW o 56% oraz PTA o 17%. Wzrost marż na produktach rafineryjnych, olefinach i tworzywach sztucznych był w części ograniczony ujemnym wpływem niższych marż na poliolefinach, PTA i nawozach oraz umocnieniem kursu PLN względem walut obcych.

Wzrost wolumenów sprzedaży

Wynik segmentu detalicznego EBITDA wg LIFO w III kwartale 2017 roku utrzymywał się na stabilnym (r/r) poziomie i wynosił 610 mln zł. W tym czasie Koncern odnotował 8% (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży. Na rezultat pozytywny wpływ miały wyższe (r/r) marże pozapaliwowe na rynku polskim i czeskim, ograniczone przez spadek (r/r) marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim. Sieć stacji w Czechach odnotowała wzrost udziałów rynkowych o kolejne 2,3 pp (r/r), przy stabilnych poziomach na pozostałych rynkach. W omawianym okresie PKN ORLEN konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – na koniec III kwartału łącznie funkcjonowały 1753 punkty z ofertą gastronomiczną Stop Cafe,  w tym 1552 w Polsce (z czego 117 ze sklepami w nowym formacie O!Shop) 178 w Czechach i 23 na Litwie. Na początku października br. Koncern udostępnił usługę carsharingu w kolejnych dwóch miastach – Wrocławiu i Poznaniu – tym samym można z niej korzystać już na 50 stacjach paliw. Spółka zapowiedziała również uruchomienie wiosną przyszłego roku 36 stacji rowerowych zlokalizowanych na stacjach paliw w 6 miastach. Projekty te potwierdzają, że Koncern zmierza do budowy uniwersalnego modelu stacji odpowiadającego na różnorodne potrzeby klientów. 

Wzrost średniego wydobycia

W III kwartale 2017 roku Koncern odnotował kolejny wzrost średniego wydobycia o 18% (r/r), osiągając poziom 16,7 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 53 mln zł. W Polsce niższe średnie wydobycie o (-) 0,2 tys. boe/d związane było z planowanymi postojami remontowo-pomiarowymi. W III kwartale rozpoczęto wydobycie ze złoża Miłosław E, rozpoczęto wiercenie 2 otworów poszukiwawczych, kontynuowano akwizycje i analizy danych sejsmicznych, a także prowadzono przygotowania do kolejnych prac. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 6 (2,9 netto) odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano 2 odwierty (1,3 netto), natomiast kolejne 2 (1,6 netto) włączone zostały do produkcji. W rejonie Kakwa rozpoczęto przygotowania do rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano projekt budowy instalacji do magazynowania wody. Na obszarze Ferrier kontynuowano prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych. Koncern dysponuje obecnie łącznymi zasobami ropy i gazu (2P) na poziomie 114 mln boe, w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

Większe zaangażowanie w energetyce

Zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w strategii, Koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. Po zakończeniu w II kwartale br. fazy inwestycji nowoczesnego bloku parowo-gazowego we Włocławku, w III kwartale rozpoczęto rozruch turbiny elektrociepłowni w Płocku o mocy 600 MWe. Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN ORLEN będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5 proc. łącznej produkcji w Polsce. Wolumen energii elektrycznej wytwarzany w Płocku będzie skierowany do sprzedaży zewnętrznej, w tym do klientów końcowych, natomiast wytworzona para w całości zasili aktywa produkcyjne Grupy ORLEN.

Mniejsze zadłużenie

W ostatnim kwartale Koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,9 mld zł, zmniejszając jednocześnie zadłużenie netto o 0,6 mld zł (kw/kw) oraz redukując dźwignię finansową do poziomu 1,7%. W tym okresie, w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, wyemitowano także pierwszą serię kolejnego programu emisji obligacji detalicznych o wartości nominalnej 200 mln zł. Po raz kolejny cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem rynku – zapisy na obligacje ponad dwukrotnie przewyższały liczbę dostępnych papierów. 19 października br. seria A obligacji zadebiutowała na rynku Catalyst GPW, wpisując się tym samym w długoterminowe plany Koncernu dotyczące rynku papierów wartościowych w Polsce, zakładające znaczący wkład w jego rozwój i aktywizację. 

źródło: inf. prasowa123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ