Partner serwisu
Tylko u nas
04 października 2017

PCC Rokita wciąż jest placem budowy…

Kategoria: Rozmowa z...

– Jesteśmy na etapie przygotowania inwestycji za ponad 2,5 mld złotych. Planujemy rozbudowę instalacji polioli. Chcemy zwiększyć produkcję tlenku propylenu. Myślimy też o własnym źródle soli. Nasza firma wciąż jest placem budowy – mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

PCC Rokita wciąż jest placem budowy…

Za rok 2016 Grupa PCC Rokita wypracowała historycznie najlepsze wyniki. Czemu zawdzięczacie ten sukces?

To wpływ wielu czynników, ale najważniejsze z nich to poczynione przez nas inwestycje zwiększające efektywność produkcji, rozwój sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych, no i sprzyjająca koniunktura na rynku wyrobów chloropochodnych i poliuretanów. Duże znaczenie miało również ograniczenie kosztów.

Obniżenie kosztów działania jest związane z efektywnością energetyczną?

Między innymi tak. Dzięki elektrolizie membranowej mamy dużo niższe koszty zużycia energii, a jednocześnie wyższą produkcję, co w efekcie oznacza, że koszt jednostkowy znacznie spadł.

Czyli jednym z typów inwestycji, o których pan wspomniał, wskazując na przyczyny sukcesu, są te służące podnoszeniu efektywności energetycznej?

Tak. Przemysł chemiczny jest energochłonny, robimy wszystko, żeby obniżać koszty zużycia mediów energetycznych. Stosujemy energooszczędne urządzenia, wymieniamy pompy, sprężarki, oświetlenie, ale przede wszystkim wprowadzamy coraz bardziej zaawansowaną technologię właśnie po to, by jak najmniej zużywać energii w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowaną. Nasze działania nagradzane są pozyskiwaniem białych certyfikatów. Dodam również, że finalizujemy wdrażanie normy ISO 50001 System Zarządzania Energią. Obniżanie kosztów jej zużycia to też element przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego.

Rozumiem, że są to działania, które kontynuujecie w PCC Rokita. Nie mówimy o skończonym procesie, bo wciąż w tym zakresie można się doskonalić?

Nie tyle można, co trzeba. Jeśli ktoś takich działań zaprzestanie, to w perspektywie kilku lat na pewno odbije się to znacząco na rentowności firmy.

W PCC Rokita wciąż realizowane są nowe inwestycje. Co obecnie dzieje się w tym temacie, jakie zadania zostały zakończone w ostatnim czasie i co planujecie na przyszłość?

W ubiegłym roku otworzyliśmy nowy zakład produkcji prepolimerów. Jest to jedna z trzech największych i najnowocześniejszych instalacji w Polsce. W tym roku uruchomiliśmy produkcje na nowych instalacjach polioli poliestrowych i wielkotonażowych systemów poliuretanowych. Planujemy też wzrost mocy produkcyjnych wytwórni polioli, a także rozbudowę elektrolizy membranowej oraz instalacji produkcji tlenku propylenu. Wymienione projekty wymagają realizacji takich inwestycji, jak magazyny, dodatkowe punkty rozładunkowe, ale też drogi czy kanalizacja.

A jak radzicie sobie ze sprostaniem krajowym i unijnym regulacjom? Czy realizowane są również inwestycje mające pomóc w dostosowaniu się do norm środowiskowych?

Oczywiście, że tak. Wydaliśmy 15 mln zł na poprawę jakości powietrza, instalując w elektrociepłowni nowe elektrofiltry, które minimalizują stężenie emitowanych pyłów, a do tego umożliwiają pracę w trybie energooszczędnym. Pomimo że obniżone unijne normy obowiązywać będą dopiero w 2020 r., z uwagi na uczestnictwo firmy w Przejściowym Planie Krajowym, pierwszy z trzech elektrofiltrów zamontowaliśmy już w 2015 r., kolejne dwa w tym. Dzięki nowym elektrofiltrom stężenie pyłu zmniejszyło się do 20 miligramów na metr sześcienny, czyli znacznie poniżej normy, która wynosi odpowiednio: dla kotłów pyłowych 100, a dla rusztowych 50 miligramów na metr sześcienny. Ponadto, na instalację odazotowania spalin dla wszystkich jednostek kotłowych wydaliśmy prawie 4 mln zł. Z kolei modernizacja instalacji odsiarczania spalin, realizowana również w tym roku, zapewni stężenie dwutlenku siarki na poziomie 200 miligramów na metr sześcienny, czyli również znacznie poniżej normy, która wynosi odpowiednio: dla kotłów pyłowych 1500, a dla rusztowych 850 miligramów na metr sześcienny. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł. Wymienione przeze mnie zadania inwestycyjne zapewnią nam sprostanie krajowym i unijnym regulacjom w zakresie ochrony atmosfery, tj. dotrzymanie standardów emisyjnych dla zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Oznacza to, że wymogi środowiskowe nie są wam straszne?

Monitorujemy zmiany przepisów prawnych. Odpowiednio wcześniej planujemy procesy inwestycyjne, takie jak chociażby konwersja technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową czy wspomniane przeze mnie inwestycje ograniczające emisje do powietrza z procesów energetycznego spalania węgla. Wdrożone zintegrowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem zapewniają ciągłe doskonalenie procesów i firmy.

Firmy operujące w branży chemicznej mają dziś do czynienia z bardzo silną konkurencją zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Jak radzicie sobie z konkurencją?

Inwestujemy w ludzi, instalacje i prace badawczo-rozwojowe. Wprowadzone na rynek produkty ugruntowały wprawdzie naszą pozycję, ale nigdy nie należy lekceważyć konkurencji. Staramy się utrzymać pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Popyt na wysokiej jakości produkty stale rośnie i wymusza szukanie nowych rozwiązań. Musimy być innowacyjni, żeby skutecznie konkurować. Zależy nam, aby do sprzedaży wprowadzać nowe produkty specjalistyczne i zwiększać ich udział w sprzedaży. W ofercie Grupy Kapitałowej PCC jest prawie 800 produktów i formulacji chemicznych.

A gdy mowa o pracach badawczo-rozwojowych, PCC Rokita zainwestowała we własne laboratorium.

Dysponujemy nowoczesnym laboratorium kontroli jakości, a w ubiegłym miesiącu zakończyliśmy budowę nowego laboratorium aplikacyjnego dla branży poliuretanowej. Nowy obiekt to ponad tysiąc m² powierzchni laboratoryjnej, wyposażonej w trzy najnowszej generacji urządzenia do wytwarzania oraz testowania pianek poliuretanowych, sztywnych i elastycznych. Mamy już kolejne plany, chcemy zbudować centrum skalowania. Przygotowujemy projekt badawczo-rozwojowy. Koszty szacujemy na ok. 150 mln zł.

Przemysł chemiczny postrzegany jest jako innowacyjny. Stworzenie „minifabryki” to sposób na zapewnienie innowacyjności PCC Rokicie?

Zależy jak definiować innowacyjność. Dzisiaj nie mówimy o surowcach chemicznych, tylko o rozwiązaniach aplikacyjnych. Chcemy się rozwijać i mieć przewagę nad konkurencją. Aby to osiągnąć, musimy posiadać lepsze, bardziej nowoczesne rozwiązania, a do tego potrzebni są odpowiednio wykwalifikowani ludzie, którym należy stworzyć miejsce do pracy oraz wyznaczyć kierunki działania. Wówczas jest szansa na powstanie innowacyjnych produktów. Innowacyjność to żmudny i długotrwały proces.

W 2016 roku firmy z branży chemicznej mogły po raz pierwszy uzyskać wsparcie na realizację nowatorskich rozwiązań z rządowego programu sektorowego Innochem. Czy PCC Rokita skorzystała z tej możliwości?

W ubiegłym roku spółki należące do Grupy Kapitałowej PCC pozyskały ponad 30 mln zł dotacji ze środków unijnych, w tym z programu Innochem. Pieniądze zostaną przeznaczone na badania i rozwój nowych technologii. Procedury aplikacyjne nie są łatwe, ale dzięki wsparciu z unijnych dotacji firmy mogą się rozwijać, przeznaczać więcej środków na innowacje, a co za tym idzie – skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi. Mam też nadzieję, że udział polskiego sektora chemicznego w europejskich programach badawczo-rozwojowych znacząco zwiększy się.

PCC Rokita wychodzi też poza Europę. W 2016 r. nabyła 25% udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., producenta polioli i systemów poliuretanowych. To kolejny krok poczyniony w Azji. Dlaczego obraliście właśnie ten kierunek?

Chemiczny rynek azjatycki rozwija się bardzo szybko. Tempo rozwoju gospodarczego i rosnący popyt sprawiają, że Azja staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem zbytu. Zapotrzebowanie na produkty wytwarzane również przez takie firmy jak nasza stale rośnie. Dlatego też inwestujemy w Tajlandii i Malezji.

Rozmawiała Joanna Jaśkowska, redaktor czasopisma „Chemia Przemysłowa” i portalu kierunekCHEMIA.pl

fot. fot. PCC Rokita
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ