Partner serwisu
28 września 2017

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2018 roku

Kategoria: Z życia branży

PKN ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2018 roku.

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2018 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • Za 4. kwartał 2017 roku: 25 stycznia 2018 roku.
  • Za 1. kwartał 2018 roku: 26 kwietnia 2018 roku.
  • Za 3. kwartał 2018 roku: 25 października 2018 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku nie będzie publikowany.

Skonsolidowany raport półroczny za 2018 rok będzie opublikowany 20 lipca 2018 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.

Raporty roczne za 2017 rok:

  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2017 rok: 15 marca 2018 roku
  • Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2017 rok: 15 marca 2018 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie opublikowane 15 marca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

źródło: PKN Orlen
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ