Partner serwisu
14 września 2017

DowDuPont: Ogłoszono wyniki przeglądu portfela produktów

Kategoria: Aktualności

Spółka DowDuPont™ ogłosiła we wtorek, że rada nadzorcza oraz zarząd zakończyły kompleksowy przegląd struktury portfela trzech planowanych niezależnych spółek. Przegląd przeprowadzony został przy pomocy niezależnych doradców. Rada jednogłośnie stwierdziła, że w świetle wiedzy uzyskanej od chwili ogłoszenia transakcji, dokonane zostaną pewne ukierunkowane modyfikacje w działach Materials Science oraz Specialty Products, które zwiększą przewagę konkurencyjną planowanych spółek. Zmiany te lepiej dostosowują spółki do potrzeb ich docelowych rynków, zapewniając im wyraźny cel, rozpoznawalność na rynku, ukierunkowaną innowacyjność, szybszy rozwój oraz wyposażą każdą z nich w lepsze narzędzia do walki z konkurencją jako lidera w branży.

DowDuPont: Ogłoszono wyniki przeglądu portfela produktów

Rada nadzorcza spółki DowDuPont zatwierdziła zmiany na podstawie dokładnego przeglądu przeprowadzonego przez jej członków, który obejmował zalecenia spółki McKinsey & Company; kompleksowej operacyjnej analizy biznesowej wykorzystującej wiedzę zgromadzoną podczas minionych 20 miesięcy przygotowań do połączenia; wkładu ze strony wielu interesariuszy, w tym zarówno inwestorów, jak doradców finansowych. W wyniku kompleksowej analizy spółka DowDuPont przeniesie poniższe jednostki z działu Materials Science do działu Specialty Products:

 • Dow Automotive Systems;
 • Dow Building Solutions;
 • Dow Water and Process Solutions;
 • Dow Pharma and Food Solutions;
 • Dow Microbial Control;
 • DuPont Performance Polymers;
 • Kilka biznesów opierających swą działalność na silikonach dostosowanych do zastosowań w branży oświetlenia LED, półprzewodników, medycznej, jak również w smarach marki Molykote® dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej oraz rozwiązaniach dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych spółki Multibase Inc.

Na podstawie prognoz na rok 2017 jednostki, które zostaną przeniesione do działu Specialty Products, będą odpowiadały za całkowitą sprzedaż netto o wartości ponad 8 miliardów dolarów oraz za zysk operacyjny EBITDA o wartości około 2,4 miliarda dolarów (w tym około 40% historycznego zysku EBITDA spółki Dow Corning). W odniesieniu do oryginalnej umowy połączenia, modyfikacje przedstawiają się następująco:

 • ok. 4 miliardy dolarów sprzedaży netto z historycznego portfela Dow rozdzielone równo pomiędzy sektory Consumer Solutions i Infrastructure Solutions;
 • ok. 4 miliardy dolarów sprzedaży netto ze strony historycznego przedsiębiorstwa DuPont Performance Polymers przenoszącego się do działu Specialty Products

Rada nadzorcza DowDuPont pragnie zapewnić, że te ukierunkowane modyfikacje portfela są w pełni uzasadnione i przyniosą wszystkim interesariuszom długoterminowe korzyści – podkreślił Andrew Liveris, prezes rady nadzorczej spółki DowDuPont. – Modyfikacje te zaowocują wynikami określonymi w kompleksowej analizie, przeprowadzonej przez zarządy spółek Dow i DuPont w ciągu minionych miesięcy. Analiza skorzystała również na świeżym spojrzeniu niezależnych doradców zewnętrznych, w szczególności spółki McKinsey & Company – zaznaczył Liveris. – Fundamentem naszych działań była wiedza zgromadzona podczas postępu naszej integracji. Modyfikacje te mają również poparcie komitetu doradczego działu Materials Science, ponieważ lepiej dostosowują wybrane jednostki do branż rynku, którym służą przy zachowaniu atutów dotyczących integracji i innowacji w strategicznych łańcuchach wartości. W efekcie nasze działy Materials Science i Specialty Products będą w stanie jeszcze trafniej przewidywać potrzeby klienta poprzez celową innowację i rozwój technologii, które przyniosą przyspieszony wzrost z szerszego pakietu produktów najwyższej jakości.

Zmiany, które wprowadzamy zwiększą przewagę konkurencyjną i potencjał tworzenia wartości spółki DowDuPont oraz zapewnią planowanym spółkom najlepszy fundament dla wytwarzania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy – powiedział Ed Breen, dyrektor generalny DowDuPont. – Fakty wyraźnie potwierdziły logikę strategiczną tej konfiguracji portfela. Każda z planowanych spółek będzie miała mocniejszą pozycję konkurencyjną, rozwiązania konsumenckie o znacznej wartości dodanej oraz odmienną i atrakcyjną politykę inwestycyjną przy zmaksymalizowanych szansach na strategiczny wzrost i synergie. Mając wyraźny cel, każda z nich będzie służyć atrakcyjnym i rozwijającym się rynkom, inwestując w innowacje i przynosząc większe zyski akcjonariuszom.

Spółka DowDuPont podtrzymuje swoje wcześniej ogłoszone plany osiągnięcia ekstrapolowanych synergii kosztowych o wartości około 3 miliardów dolarów oraz około 1 miliarda dolarów w synergiach wzrostowych.

Po modyfikacjach portfela trzy planowane spółki DowDuPont to:

 • Wiodące przedsiębiorstwo o profilu rolniczym (Agriculture), które połączy silne strony spółek DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection oraz Dow AgroSciences, aby lepiej służyć rolnikom na całym świecie swoimi doskonałymi rozwiązaniami (nasiona, cechy, środki ochrony roślin, agronomia oraz usługi cyfrowe), zapewniając większy wybór i konkurencyjne cen. Połączone możliwości oraz wysoce produktywny system rozwoju innowacji pozwolą planowanemu przedsiębiorstwu rolnemu na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, sprawiając, że będzie jeszcze lepszym partnerem dla rolników, przynosząc innowacyjne rozwiązania oraz pomagając im zwiększać produktywność i rentowność. Planowana spółka będzie miała siedzibę w Wilmington (stan Delaware) oraz globalne centra biznesowe w Johnston (Iowa) i Indianapolis (Indiana).
 • Wiodące przedsiębiorstwo w branży badań materiałowych (Materials Science), które będzie ważnym dostawcą rozwiązań w zakresie produktów specjalistycznych przy zdecydowanej większości sprzedaży dostosowanej do trzech węższych branż dynamicznie rozwijającego się rynku: branży opakowań, infrastruktury i obsługi klienta. Dysponując jednym z najsilniejszych i najdokładniejszych zestawów narzędzi w branży, planowana spółka będzie dysponowała pokaźną technologią i integracją aktywów, szeroką skalą działania oraz zdolnościami konkurencyjnymi pozwalającymi oferować konsumentom naprawdę zróżnicowane rozwiązania w zakresie produktów specjalistycznych. Planowana spółka będzie się składać z trzech silnych segmentów wiodących na rynku:

- Performance Materials & Coatings, który łączy szeroką gamę platform technologicznych pozwalających klientom tworzyć składniki i rozwiązania o wyjątkowej wydajności oraz przetwarzać ulepszenia dla domu i zastosowania kosmetyczne, a także tworzyć rozwiązania, które zwiększą wydajność powłok używanych w architekturze i przemyśle.

- Industrial Intermediates & Infrastructure, który tworzy rozwiązania pozwalające na przeprowadzanie procesów produkcyjnych o unikalnych właściwościach, wspierające rynki infrastruktury oraz dystrybucję wyrobów gotowych. Technologie tej jednostki dostarczają innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie zasobów oleju i gazu; optymalizują produkcję przy pomocy dodatków, które zmniejszają do minimum tarcie i ciepło w procesach mechanicznych, zarządzają rozdziałem oleju i wody oraz przyspieszają rozpuszczalność; poprawiają rozwiązania dotyczące wydajności energetycznej w sektorze produktów AGD; poprawiają infrastrukturalne właściwości materiałowe za pomocą unikalnych modyfikatorów i dodatków.

- Packaging & Specialty Plastics, który posiada jedną z największych gam najbardziej zróżnicowanych, wydajnych tworzyw sztucznych. Rozwiązania i technologie tej jednostki odpowiadają na popyt konsumentów i właścicieli marek na większą dogodność opakowań; zmniejszają ilość odpadów spożywczych, a także przyspieszają tempo światowego rozwoju telekomunikacji, przesyłu energii elektrycznej oraz infrastruktury przesyłowej. Planowana spółka zachowa markę Dow™, a jej siedziba będzie się mieścić w Midland (Michigan).

 • Wiodące przedsiębiorstwo w branży produktów specjalistycznych (Speciality Products), które będzie ukierunkowanym na potrzeby klienta liderem rozwiązań innowacyjnych, opierających się na zróżnicowanych materiałach, a także rozwiązań zmieniających przemysł i życie codzienne. Planowana spółka zastosuje swoją wiedzę o rynku oraz szeroką wiedzę specjalistyczną w nauce oraz tworzeniu aplikacji, w celu sprostania potrzebom klientów na różnych rynkach, w tym elektronicznym, transportowym, budowlanym, zdrowotnym, spożywczym oraz związanym z bezpieczeństwem.

- Electronics & Imaging, największy na świecie dostawca o najszerszej gamie materiałów i technologii rozwiązujących złożone problemy branż (półprzewodniki, układy scalone, fotowoltaika, wyświetlanie i druk fleksograficzny), które umożliwiają łączność i funkcjonalność nowej generacji oraz wdrożenie możliwości elektronicznych w codziennym życiu, np. autonomicznych pojazdów z napędem elektrycznym.

- Transportation & Advanced Polymers, lider w branży dostarczający wysokowydajne żywice, kleje, smary oraz części dla inżynierów i projektantów na szeregu rynków (transportowym, wyrobów elektronicznych oraz medycznych), w celu wdrożenia rozwiązań związanych z zintegrowanymi materiałami dla wymagających aplikacji i środowisk.

- Safety & Construction, światowy lider i zaufany partner wiodący w swojej kategorii, oferujący produkty markowe, w tym wysoce wydajne włókna i pianki, papiery aramidowe, włókniny, membrany i technologie filtrowania, odzież ochronną dla budownictwa, zabezpieczenia dla robotników, funkcjonujący w branży energetycznej, oleju i gazu, transportu, oczyszczania wody oraz na rynku medycznym.

- Nutrition & Biosciences, lider rynku i pionier technologii współpracujący z klientami na rynku spożywczym, farmakologicznym i pielęgnacji; wykorzystuje składniki naturalnego pochodzenia i możliwości biotechnologii (w tym inżynierię białkową i bakteriologiczną, oraz fermentację na skalę przemysłową) w celu stworzenia oferty produktów o wyższej wydajności, zdrowszych i bardziej zrównoważonych (takich jak probiotyki, enzymy, technologie przeciwdrobnoustrojowe, farmakologiczne substancje pomocnicze i biomateriały). Planowana spółka będzie miała siedzibę w Wilmington w stanie Delaware.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ