Partner serwisu
11 września 2017

LOTOS Infrastruktura: ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

Kategoria: Aktualności

6 września w LOTOS Infrastruktura odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze zorganizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Tematem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania służb ratowniczych i podmiotów przewidzianych do podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmującego swym zasięgiem tereny poza obszarem zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

LOTOS Infrastruktura: ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

Celem ćwiczenia było:

 • sprawdzenie procedur działania zawartych w Wewnętrznym i Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym dot. współdziałania służb i podmiotów ratowniczych oraz organów administracji samorządowej podczas awarii w zakładzie dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.
 • zapoznanie uczestników ćwiczenia z charakterystyką i zagrożeniami występującymi na terenie zakładu,
 • doskonalenie współpracy z instytucjami szczebla powiatowego odpowiedzialnymi za prowadzenie działań związanych z usuwaniem skutków awarii przemysłowej.
 • sprawdzenie gotowości bojowej jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  przy jednoczesnym uruchomieniu wewnętrznego  planu operacyjno- ratowniczego i systemu bezpieczeństwa
 • sprawdzenie zasad i skuteczności alarmowania oraz przewidywalnych czasów dojazdu wybranych  sił i środków przewidzianych w planach.
 • wypracowanie wspólnych zasad współdziałania sił i środków podczas działań na terenie zakładu.
 • organizacja systemu łączności pomiędzy siłami krajowego sytemu ratowniczo- gaśniczego.
 • sprawdzenie sprawności samochodów bojowych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
 • sprawdzenie na miejscu zdarzenia wydajności zaopatrzenia wodnego dla potrzeb prowadzenia akcji gaśniczych.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza  PSP Jasło  oraz jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (OSP Brzyska,  OSP Skołyszyn, OSP Trzcinica) a także:

 • pracownicy LOTOS Infrastruktura S.A.,
 • przedstawiciele Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie,
 • funkcjonariusze PSP wyznaczeni przez Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle,
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jaśle,
 • przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego w Jaśle,
 • przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • przedstawiciele Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Środowiska,

Założeniami do ćwiczeń było gaszenie pożaru zbiornika z olejem napędowym powstałego na wskutek wyładowania atmosferycznego oraz ewakuacja i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu kierowcy autocysterny. Ćwiczenia przebiegały zgodnie z założonym planem.

źródło: lotos.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ