Partner serwisu
18 sierpnia 2017

O SEVESO III ponownie będą dyskutować w Wieńcu-Zdroju

Kategoria: Z życia branży

Na jedno z pytań, od kiedy mamy do czynienia z poważną awarią przemysłową odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji naukowej organizowanej w dniach 19-20 października w Wieńcu-Zdroju przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, natomiast merytoryczny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Sponsorem głównym konferencji został ANWIL.

O SEVESO III ponownie będą dyskutować w Wieńcu-Zdroju

4 lipca 2012 roku została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/18/UE, dotycząca kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (SEVESO III). Termin wejścia w życie nowych zapisów upłynął 31 maja 2015 roku, a zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku miały czas do 1 czerwca 2016 roku, aby przystosować się do nowych wymagań.

Bezpieczeństwo w przemyśle – nowe rozwiązania

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych. Ze względu na fakt, że zagadnienia związane z Dyrektywą SEVESO III z racji jej niedługiego obowiązywania, są wciąż niezwykle intersującym przedmiotem dyskusji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski ponownie postanowiło zorganizować konferencję naukową jej poświęconą. Podczas, gdy w ubiegłym roku hasłem przewodnim wydarzenia było Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III, jego tegoroczna edycja została zatytułowana Czy to już poważana awaria przemysłowa?

Zwalczanie skutków awarii przemysłowych

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.10.2017 r. w Wieńcu-Zdroju pod patronatem honorowym Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jej sponsorem głównym – podobnie jak w ubiegłym roku – został ANWIL.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej niesie ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jego otoczeniu. Spośród wielu istniejących rodzajów zagrożeń, jako jedne z najpoważniejszych, obok katastrof i klęsk żywiołowych, można wyodrębnić te związane z awariami przemysłowymi. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a także ograniczyć ich skutki, wprowadzono odpowiednie regulacje prawne.Zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej mają charakter priorytetowy w prowadzonej przez nas działalności, której celem jest m.in. zapewnienie obywatelom warunków do życia w czystym, a zarazem bezpiecznym dla zdrowia, środowisku. Dlatego, jako Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, postanowiliśmy objąć patronatem merytorycznym tegoroczną edycję konferencji – powiedział mł. bryg. Roman Kukliński, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w KW PSP w Toruniu, jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski.

Beata Krupińska, Dyrektor ds. Prewencji i BHP w ANWIL S.A. podkreśliła natomiast, że:

Dokładamy wszelkich starań, aby kultura bezpiecznej pracy stała się częścią DNA naszej spółki – tak jak ma to miejsce w całej Grupie ORLEN. Niezwykle istotna jest bowiem wymiana know-how, dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy PKN ORLEN a jego grupą kapitałową, dzięki czemu Koncern jest jednym z krajowych liderów także w obszarze bezpiecznej pracy. Jednocześnie, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, zależy nam na propagowaniu kultury bezpieczeństwa także poza naszym przedsiębiorstwem. Dlatego ponownie zdecydowaliśmy się zostać sponsorem konferencji organizowanej przez SITP Oddział Kujawsko-Pomorski.

Tegoroczni prelegenci

W gronie prelegentów tegorocznej edycji wydarzenia znaleźli się eksperci i specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, jak również przedstawiciele świata nauki. W drugim dniu konferencji - we Włocławku - odbędą się pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

Patronami medialnym przedsięwzięcia są magazyn Chemia Przemysłowa oraz portal kierunekchemia.pl.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.sitp.com.pl

źródło: Informacja prasowa
fot. Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ