Partner serwisu
28 lipca 2017

GAZ-SYSTEM S.A. wraz z operatorami systemów współpracujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013, GAZ-SYSTEM S.A. wraz z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych przeprowadził pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe.

GAZ-SYSTEM S.A. wraz z operatorami systemów współpracujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń operatorzy opracowali wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku. W raportach oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia oraz określono, czy należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej. 

Wnioski z przeprowadzonego badania rynku na zdolności przyrostowe:

a)  Połączenie międzysystemowe Polska – Czechy: zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność będzie mogło zostać zrealizowane w ramach planowanej rozbudowy połączenia Polska – Czechy (Stork II), dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Republiki Czeskiej, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.

b) Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa:  zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność będzie mogło zostać zrealizowane w ramach planowanego połączenia Polska – Litwa (GIPL), dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności  przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Litwy, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.

c) Połączenie międzysystemowe Polska – Niemcy (Gaspool): w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE (IP Mallnow) nie zgłoszono żadnego zapotrzebowania, dlatego projekt nie zostanie zainicjowany. Zdolność dostępna na tym połączeniu (część zdolności technicznej, która nie jest zarezerwowana) jest obecnie wystarczająca, aby pokryć potencjalne zapotrzebowanie na zdolność na połączeniu Polski z obszarem Gaspool w punkcie Mallnow.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski a GASPOOL, w trakcie którego nie otrzymano zgłoszeń zapotrzebowania.

d) Połączenie międzysystemowe Polska – Niemcy (Gaspool): w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami GAZ-SYSTEM S.A.  i ONTRAS (IP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS), zgłoszono zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w punkcie wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, która przekracza obecnie dostępną zdolność (część zdolności technicznej, która nie jest zarezerwowana). W celu spełnienia oczekiwań uczestników rynku zainteresowanych zdolnością przyrostową na tym połączeniu, operatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu fazy projektowania dla tego połączenia.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski a GASPOOL, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.

 

Źródło: Informacja prasowa

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ