Partner serwisu
14 lipca 2017

Nadzór inżynierski UDT – wsparcie przy prowadzeniu inwestycji

Kategoria: Bezpieczeństwo

Sukces dużych projektów realizowanych w branżach: energetycznej, petrochemicznej, gazowej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest realizacja inwestycji w zgodzie z wymaganiami prawa oraz zapisami projektu. Urząd Dozoru Technicznego proponuje inwestorom nowe rozwiązanie – nadzór inżynierski – wsparcie w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów prowadzenia inwestycji.

Nadzór inżynierski UDT – wsparcie przy prowadzeniu inwestycji

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w usługach strony trzeciej przy realizacji znaczących inwestycji w sektorach: energetyki, chemii, petrochemii i gazownictwa pozwala ekspertom UDT świadczyć specjalistyczną, inżynierską pomoc w zakresie techniczno--organizacyjnych aspektów prowadzenia inwestycji.

Nadzór prowadzony jest w formie inspekcji i odbiorów technicznych istotnych etapów wykonania zamówionych przez inwestora urządzeń, w dowolnej uzgodnionej lokalizacji, np. u wytwórcy lub na placu budowy. Odbywa się zgodnie z ustalonym z inwestorem harmonogramem i przedstawionym przez wykonawcę planem inspekcji, który również może być przedmiotem inżynierskiej ekspertyzy.

Nadzór nad działaniami wytwórców obejmuje sprawdzanie kompletności i terminowości dostarczania niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentów potwierdzających certyfikację, stanu wypełniania bieżących zaleceń UDT i inwestora, czuwanie nad prawidłowością prowadzenia procesu oceny zgodności. Przed spedycją urządzeń od wytwórcy weryfikowana jest ich zgodność z dokumentacją powykonawczą.

Nadzór inżynierski jest także zaangażowany przy wykonywaniu prac spawalniczych, weryfikując kompetencje firm wykonawczych oraz sprawdzając kompetencje i akceptując laboratoria badawcze w zakresie wykonywania badań dotyczących realizacji kontraktu, a także raporty z badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych.

Przedstawiciele UDT uczestniczą we wskazanych przez inwestora rozruchach testowych wybranych urządzeń lub montażu wstępnego, kontrolują i raportują zgodność postępu robót i dostaw z harmonogramem, w tym w zakresie realizacji prac wytwórców urządzeń technicznych i związanych z nimi procesów oceny zgodności, a także monitorują „ścieżki krytyczne” procesów produkcji po stronie wykonawców.

Na wszystkich etapach realizacji inwestycji nadzór inżynierski wspomaga inwestora w spotkaniach z wykonawcami, służąc radą i opinią w zakresie ustaleń techniczno-organizacyjnych, a także monitoruje inwestycję pod kątem spełnienia wymagań formalno-prawnych urządzeń i instalacji.

Bardzo ważnym elementem nadzoru inżynierskiego jest informacja o aktualnej kompletności dokumentacji warsztatowych i odbiorowych wskazanych przez inwestora aparatów i urządzeń.  Weryfikowany jest zakres certyfikacji wskazanych urządzeń, a inwestor otrzymuje informacje o aktualnym stanie zaawansowania tych prac.

Jednym z ważniejszych elementów pomocy ze strony nadzoru inżynierskiego, jest weryfikacja kompetencji technicznych i zdolności wytwórczych oferentów, dzięki której można uniknąć wielu błędów, wybrać dobrych wykonawców i zaoszczędzić wiele czasu.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ