Partner serwisu

Bezpieczeństwo … na wysokim poziomie

Kategoria: Bezpieczeństwo

Alpinizm przemysłowy – brzmi niebezpiecznie? Nie wtedy, gdy „wspinaczami” są prawdziwi profesjonaliści. O ich pracy, z wykorzystaniem zaawansowanego zaplecza technicznego oraz technik dostępu linowego w przemyśle, mówi Paweł Kaczmarek – prezes firmy Climbex S.A.

 • Waszą specjalnością jest…?
    Jesteśmy ekspertami od przygotowania obiektów przemysłowych do prac remontowych, m.in. zbiorników, instalacji, reaktorów i innych urządzeń pracujących w przemyśle chemicznym i energetycznym. Czyli nie tylko tam, gdzie wysokość konstrukcji przemysłowych stanowi poważne wyzwanie, ale zmierzyć się także trzeba z niebezpiecznym, często toksycznym środowiskiem pracy.
    Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu są liczne certyfikaty, m.in.: system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008, system zarządzania środowiskowego zgodny w wymaganiami AS/NZS ISO 14001:2004, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001:2007 oraz liczne grono zadowolonych kientów.

Przygotowanie do pracy w zbiorniku z substancjami toksycznymi (w tym przypadku metanolu).

 • Dlaczego CLIMBEX? Przecież w kraju działa wiele podobnych firm.
    Ponieważ, tego rodzaju prace wykonujemy najszybciej i najbezpieczniej na rynku. Dla przykładu: przygotowanie obiektu energetycznego w jednym z zakładów chemicznych zajmowało zwykle ok. 30 dni, nam tego rodzaju prace zajmują do kilku dni.

 • Z czego wynika taka różnica?
    Z profesjonalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Dysponujemy, między innymi, największą liczbą w Polsce mobilnych ładowarek próżniowych, dzięki czemu możemy prowadzić prace w różnych gałęziach przemysłu, jednocześnie w wielu miejscach, często  znacznie oddalonych od siebie. A wysoka wydajność eksploatacyjna naszych urządzeń sprawia, że możemy szybko i sprawnie przygotować obiekt do remontu. Zaś doświadczenie naszych zespołów roboczych jest oczywiście jednym z ważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności firmy.

 • Proszę podać przykłady prac, które należy wykonać szybko, a równocześnie są one prowadzone w niebezpiecznej atmosferze i w trudno dostępnym miejscu?
    Każdy element remontowany, którego przestój powoduje zatrzymanie całego procesu technologicznego w danym zakładzie wymaga skrócenia trwania prac remontowych do minimum.
    Dobrym przykładem jest tutaj czyszczenie bioreaktora w oczyszczalni ścieków przemysłowych. Przestój bioreaktora powoduje zatrzymanie całego procesu technologicznego. Podczas czyszczenia bioreaktora stosujemy wszystkie najlepsze dostępne techniki, które gwarantują szybkie i bezpieczne wykonanie usługi.
    Na przykład w pierwszym etapie wykonujemy pracę w osłonie atmosfery obojętnej z zastosowaniem recyrkulacji gazu po przez ładowarkę próżniową, W drugim etapie prowadzimy prace wewnątrz bioreaktora gdzie pracownicy  wykonują swoje czynności w aparatach powietrznych i usuwają złoże przy pomocy ładowarki próżniowej z certyfikatem ATEX. W trzecim etapie pracownicy dokonują przeglądu i regulacji w części wysokiej reaktora z zastosowaniem technik dostępu linowego. W czwartym etapie bioreaktor jest myty z zastosowaniem pomp wysokociśnieniowych i technik dostępu linowego. W ostatnim etapie stosujemy układy separacji faz do zminimalizowania ilości powstałych odpadów. Odpowiednie połączenie technik dostępu linowego, technik stosowanych w ratownictwie chemicznym, ładowarek próżniowych i pomp wysokociśnieniowych pozwala nam na bezpieczne, bardzo szybkie i zgodne ze standardami ochrony środowiska wykonywanie naszych usług. Często się zdarza, że nasze usługi skracają czas potrzebny do wykonania przygotowania obiektu do remontu o 80% w stosunku do metod tradycyjnych. Wynika to z tego, że nie potrzebujemy czasu do stawiania rusztowań, ograniczamy czas przewietrzania obiektu, stosujemy wysoko wydajne urządzenia do usuwania osadów.
Nasze wszystkie urządzenia charakteryzują się dużym zapasem mocy i wydajności. Dlatego nic nie jest nas w stanie zaskoczyć podczas wykonywania usługi.

Ładowarka próżniowa z funkcją wysokiego wysypu.

 • Od kiedy datuje się wasza działalność na rynku?
    Firma powstała w 1994 r. w Opolu. Działalność rozpoczęła od wykonywania usług związanych z alpinizmem przemysłowym, czyli technikami dostępu linowego. Krótko mówiąc: potrafiliśmy uzyskać dostęp do miejsc, do których trudno było dojść z podestów i bez rusztowań. Ponieważ techniki dostępu linowego są konkurencyjne cenowo w stosunku do rusztowań tradycyjnych w tedy gdy w tym samym miejscu trzeba być tylko jeden raz a nie wielokrotnie np. jak przy malowaniu podczas nakładania kilku warstw. Dlatego zaczęliśmy rozwijać usługi w zakresie czyszczenia przemysłowego. Następnie dzięki wsparciu programów unijnych w ciągu kilkunastu lat rozwoju staliśmy się krajowym liderem w zakresie czyszczenia specjalistycznego przy zastosowaniu ładowarek próżniowych.

 • Stale poszukujecie nowych obszarów, gdzie można wykorzystać profesjonalizm załogi firmy i najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe w branży?
    To prawda. W ostatnich latach firma rozszerzyła działalność o czyszczenie zbiorników magazynowych ropy naftowej i ciężkich olejów ropopochodnych. Obecnie wprowadzamy bardzo nowoczesny system automatycznego czyszczenia zbiorników na produkty naftowe. System ten charakteryzuje się tym, że całość prac w zbiorniku jest wykonywana bez potrzeby wchodzenia pracowników do zbiornika. Dodatkowo całość prac jest prowadzona w osłonie atmosfery azotowej. Dodatkowo rozwijamy technologie pozwalające na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów w procesach czyszczenia poprzez stosowanie automatycznych systemów separacji, filtracji i recyrkulacji.
    Aktualnie prowadzimy również prace rozwojowe nad zastosowaniem technologii transportu podciśnieniowego materiałów sypkich i szlamów, w połączeniu z robotem  zastępującym pracę ludzi w strefach niebezpiecznych. W pracach rozwojowych współpracujemy z Politechniką Opolską Katedrą Inżynierii Procesowej i Akademią Górniczo – Hutniczą z Krakowa Katedrą Górnictwa Podziemnego.

Usuwanie pierścieni Raschiga. W ciągu 52h wydobyto 1300 m3 osadu z reaktora.

Wasza praca wymaga specjalistycznego sprzętu. Czym dysponujecie?
    Dysponujemy nowoczesnymi agregatami ssąco-tłaczącymi przeznaczonymi do prac materiałami niebezpiecznymi, toksycznymi, wybuchowymi oraz pompami wysokociśnieniowymi spełniającymi min. kryteria dyrektywy ATEX. w wykonaniu zimnowodnym i gorąco wodnym. Technologiami opracowanymi przez AGH pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak oraz Politechnikę Opolską pod kierunkiem dr hab. inż. Jerzego Hapanowicza prof. PO.

 • Jakie ważniejsze prace wykonał Climbex w przemyśle chemicznym?
    Na przykład czyszczenie i przygotowanie do remontu zbiornika heksanu w zakładzie Basell Orlen oraz reaktorów chemicznych dla ORLEN OIL. Prace te związane były z wykonywaniem zadań w miejscach o najwyższym stopniu niebezpieczeństwa, w strefie wybuchowości 0. Dobrym przykładem jest również nasza praca przy usuwaniu pierścieni Raschiga z zbiornika otwartego, gdzie ręczne usuwanie pierścieni zajęło firmie 37 dni, a przy wykorzystaniu naszej technologii skróciliśmy czas wykonania tej usługi do 52 h.

 Ładowarka próżniowa z funkcją separacji osadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa z Pawłem Kaczmarkiem – prezesem zarządu firmy Climbex S.A.

 Wywiad został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 4/2011

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ