Partner serwisu
16 maja 2017

Grupa CIECH: solidne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2017

Kategoria: Z życia branży

Grupa CIECH wypracowała solidne wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku. Przychody ukształtowały się na poziomie 898 mln zł (wobec 826 mln zł rok wcześniej), a EBITDA znormalizowana (z) - 187 mln zł wobec 206 mln zł rok wcześniej.

Grupa CIECH: solidne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2017

Przy wsparciu inwestora strategicznego Grupa CIECH konsekwentnie realizuje strategię opartą na wzroście organicznym, optymalizacji kosztowej oraz obniżaniu poziomu zadłużenia CIECH. Ponadto spółka intensywnie rozwija sprzedaż i stale umacnia swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu, mimo trudniejszych warunków rynkowych - spadku cen sody kalcynowanej na rynkach globalnych i wzrostu cen surowców niezbędnych do produkcji – w I kwartale 2017 roku Grupa wypracowała solidne wyniki finansowe.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2017 r. wyniosły 898 mln zł (wzrost o 8,7 proc. r/r).
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 187 mln zł (spadek o 9,5% r/r), a zysk netto 78 mln zł (spadek o 23,6 proc. r/r).
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA(z) dla Grupy wyniósł 1,5 na koniec pierwszego kwartału.
  • Pozytywny wpływ na wyniki miały wyższe moce produkcyjne Grupy, będące efektem inwestycji zakończonych w 2016 roku, a także postępująca specjalizacja i rozbudowa portfolio produktowego przy jednoczesnej dalszej ekspansji geograficznej.
  • Kolejne kwartały to wytężona praca nad dywersyfikacją źródeł przychodów, rozwojem produktów specjalistycznych w oparciu o intensywne działania z obszaru R&D, ekspansją na nowe rynki, dyscypliną kosztową oraz dbałością o wysoką wydajność i jakość produkcji.

Pierwszy kwartał 2017 roku był dla nas wymagający ze względu na otoczenie rynkowe, a jednocześnie niezwykle pracowity w obszarze planowania dalszego rozwoju i wzrostu wartości Grupy. Biorąc pod uwagę spadek cen sody kalcynowanej na rynkach globalnych, otoczenie konkurencyjne oraz wymagającą sytuację na rynku surowców, wyniki pierwszych trzech miesięcy 2017 roku są solidne. Kolejne kwartały upłyną nam pod znakiem realizacji planów inwestycyjnych, dalszej ekspansji geograficznej, utrzymania konkurencyjności kosztowej oraz dalszego wzrostu wydajności produkcji. W 2017 roku wyraźnie zwiększymy nasze wydatki na działalność R&D, nie tylko w biznesie AGRO, ale praktycznie w każdym obszarze działalności – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

WYMAGAJĄCE OTOCZENIE, WIĘKSZE MOCE PRODUKCYJNE

Grupa CIECH prowadzi działalność w czterech podstawowych segmentach - sodowym (w tym także produkcja soli), który w pierwszym kwartale wygenerował 69 proc. przychodów, organicznym (produkcja pianek, żywic i środków ochrony roślin) – 24  proc. przychodów, Krzemiany i Szkło – 5 proc. oraz transportowym – 3 proc.

W pierwszym kwartale w segmencie sodowym przychody wzrosły o niemal 5 proc. r/r. To efekt przeprowadzonych w latach 2015-2016 inwestycji (Soda+200) zwiększających moce produkcyjne zakładów produkujących sodę kalcynowaną stosowaną m.in. do produkcji szkła i detergentów. W pierwszym kwartale 2017 roku trwały intensywne prace nad dalszym rozwojem specjalistycznych gatunków sody oczyszczonej, m.in. stosowanej do dializ.

W biznesie solnym wzrosła sprzedaż produktów opartych na soli suchej (m.in. tabletek solnych do uzdatniania wody). Produkty te – oprócz Polski – trafiają także do krajów skandynawskich, Europy Zachodniej i Wschodniej. Grupa CIECH produkuje sól spożywczą (oferowaną w największych sieciach handlu detalicznego pod marką Sól Kujawska), przemysłową, paszową, peklującą i tabletki solne.

Po udanym zwiększeniu mocy produkcyjnych sody kalcynowanej naszym priorytetem jest jeszcze lepsza obsługa klientów i oferowanie dodatkowych usług, w tym rozwój kompetencji logistycznych. W obliczu spodziewanej nowej podaży na rynku te działania są bardzo ważne. Jednocześnie rozwijamy produkcję i sprzedaż wyższych gatunków sody oczyszczonej i soli z myślą o najbardziej specjalistycznych zastosowaniach, np. w sektorze farmaceutycznym. Wykorzystujemy również naszą pozycję na rynku krzemianów, pianek poliuretanowych, żywic czy środków ochrony roślin do wprowadzania nowych innowacji produktowych – mówi Artur Osuchowski, Członek Zarządu CIECH.

W segmencie organicznym (AGRO, żywice, pianki) przychody wzrosły o 17 proc. r/r. Pierwszy kwartał był dobry dla biznesu AGRO, który osiągnął korzystne wyniki dzięki skutecznym działaniom handlowym i rosnącej sprzedaży na rynkach zagranicznych. W pierwszym kwartale 2017 roku CIECH Sarzyna uzyskała rejestrację nowego produktu w Polsce (Chwastox Complex) oraz rejestracje istniejących środków ochrony roślin w Iranie, Azerbejdżanie i Hiszpanii. Zarówno CIECH Sarzyna jak i CIECH Pianki odczuły skutki rosnących cen surowców niezbędnych do produkcji. W obszarze żywic CIECH Sarzyna skupia się na specjalistycznych produktach, charakteryzujących się wyższą marżą. Jednocześnie wpływ na wyniki CIECH Pianki miał wzrost popytu na pianki ze strony producentów mebli tapicerowanych i materacy, a dodatkowo pozytywne efekty przynoszą działania optymalizujące produkcję i sprzedaż w zakładach w Bydgoszczy.

W segmencie Krzemiany i Szkło (CIECH Vitrosilicon) zanotowano wyższą sprzedaż krzemianów sodu dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych w 2016 roku. Większa produkcja przyczyniła się do wzrostu przychodów w pierwszym kwartale w tym segmencie o 30 proc. r/r. Spółka potwierdziła także mocną pozycję na rynku lampionów do zniczy – w tym roku po raz kolejny szklane opakowania zniczy produkowanych przez CIECH Vitrosilicon można będzie znaleźć w największych sieciach handlowych w Polsce.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ