Partner serwisu
08 maja 2017

CEL: Dobrze ocenić ryzyko

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Określenie LZA z wykorzystaniem badania HAZOP dla projektowanego układu technologicznego instalacji kotłowej z kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym cz. 1: Jednym z podstawowych źródeł niepewności w ocenie ryzyka procesowego jest identyfikacja tzw. listy zdarzeń awaryjnych (LZA), ich klasyfikacja i typowanie listy zdarzeń reprezentatywnych (LRZA). Właściwy wybór tych zdarzeń jest podstawą tworzenia scenariuszy awaryjnych, a następnie oceny ryzyka procesowego. Szczególnie polecaną i najbardziej rozpowszechnioną oraz efektywną metodą identyfikacji LZA jest badanie HAZOP.

CEL: Dobrze ocenić ryzyko

W niniejszej pracy przedstawiono przebieg i wyniki badania HAZOP dla projektu instalacji kotłowej z kotłem pyłowym. Instalacja została podzielona na węzły, w granicach których identyfikowano możliwe odchylenia parametrów operacyjnych, ich potencjalne skutki i zabezpieczenia. Informacje te stanowiły podstawę do określenia LZA. Każde zdarzenie awaryjne było wstępnie oceniane pod kątem ryzyka procesowego z wykorzystaniem matrycy
(7x5x4) rozbudowanej dodatkowo o narzędzie klasyfikacyjne zdarzeń do listy LRZA (matryca wyboru).
Zidentyfikowana LRZA służy do opracowania scenariuszy awaryjnych i dalszej półilościowej analizy ryzyka metodą AWZ LOPA.

PHA lub HAZOP
Instalacje procesowe stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii wymagają oceny zapewnienia
bezpieczeństwa, co zwykle realizuje się za pomocą analizy i oceny ryzyka procesowego. Daje to podstawę
do podjęcia decyzji w zakresie doboru (lub weryfikacji) odpowiednich systemów bezpieczeństwa i ochrony
względem występujących czynników zagrożeń procesowych. Ogólny model realizacji tych działań, które dotyczą zarządzania ryzykiem, przedstawiono na rys. 1 [1].

RYS.1 Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem obejmujący analizę, ocenę i kontrolę ryzyka stanowi sekwencję analiz i obliczeń, a wyniki każdego poprzedzającego etapu stanowią założenia dla etapu następnego. Pomyłki (lub niepewności) na początkowym etapie analizy, np. niewłaściwy wybór źródeł zagrożeń, które określają tzw. zdarzenia awaryjne (ZA), będą skutkowały niepewnościami w zakresie wskaźników ryzyka, a tym samym zwiększeniem potencjalnego zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Szczególne znaczenie posiada etap identyfikacji źródeł zagrożeń, który zwykle jest wykonywany za pomocą jednej z metod: Wstępnej Analizy Zagrożeń (PHA) lub badania HAZOP [1].

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ