Partner serwisu
04 maja 2017

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Kategoria: Z życia branży

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

W dniu 2 maja 2017 roku PGNiG wyemitowała obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Emisja 1000 obligacji o łącznej wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) z datą wykupu w dniu 2 czerwca 2017 roku, o rentowności 1,81% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 2 maja 2017 roku 760.000.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów złotych).

 

Źródło: PAP

Fot.: pl.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ