Partner serwisu
21 kwietnia 2017

Polski koncern naftowy ORLEN SA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Kategoria: Z życia branży

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 20 kwietnia 2017 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Polski koncern naftowy ORLEN SA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu 20 kwietnia 2017 roku przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1385 260517 o łącznej wartości emisji 20 000 000 PLN, na którą składa się 200 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

  • Data emisji: 20 kwietnia 2017 roku
  • Data wykupu: 26 maja 2017 roku

 

Źródło: PAP

Fot.: pl.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ