Partner serwisu
20 marca 2017

LANXESS: Bardzo udany rok 2016 i dobry początek roku 2017

Kategoria: Z życia branży

W 2016 roku koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, dokonał znacznych postępów w realizowanych przez siebie przekształceniach, czego dowodem są bardzo dobre wyniki. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 12,4%, tj. do poziomu 995 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 885 mln euro.

LANXESS: Bardzo udany rok 2016 i dobry początek roku 2017

Te pozytywne zmiany są przede wszystkim skutkiem wysokich wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach, powiązanego z tym wzrostu wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz ograniczenia kosztów wynikającego z poprawy konkurencyjności zakładów i procesów.

Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych znajdował się w górnym przedziale niedawnej prognozy, w której przewidywano, że wyniesie on od 960 mln do 1 mld euro. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w ramach Grupy wzrosła z 11,2% do 12,9%. Odnotowano też znaczny, 16,4-proc. wzrost zysku netto: ze 165 mln euro do 192 mln euro. Sprzedaż spadła nieznacznie: z 7,9 mld euro w 2015 roku do 7,7 mld euro. Wynikało to przede wszystkim z dostosowania cen sprzedaży, tak aby odzwierciedlały niższe koszty surowców.

W 2016 roku firma podjęła również szereg ważnych decyzji strategicznych i przekształciła swoje portfolio. ARLANXEO, utworzona wraz z Saudi Aramco spółka typu joint venture działająca w branży kauczuków syntetycznych, rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 kwietnia. Pod koniec sierpnia koncern LANXESS sfinalizował przejęcie jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji należącej do amerykańskiej spółki chemicznej Chemours. Z kolei we wrześniu koncern ogłosił przejęcie amerykańskiej spółki Chemtura, producenta specjalistycznych środków chemicznych i głównego dostawcę dodatków opóźniających palenie i smarów. Oba przejęcia wzmacniają pozycję koncernu LANXESS na rynku specjalistycznych środków chemicznych o wysokiej marży zysku.

– Koncern LANXESS wraca na ścieżkę sukcesu. Zrealizowaliśmy ważne etapy naszej reorganizacji, której celem jest takie przekształcenie koncernu LANXESS, aby mógł stać się bardziej stabilnym i rentownym przedsiębiorstwem. Dokonaliśmy znacznych postępów na rzecz rozwoju. Nasze wyniki biznesowe za rok 2016 dobrze to odzwierciedlają – powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu LANXESS AG. – Mamy zamiar nadal podążać tą ścieżką wzrostu, przede wszystkim dzięki planowanemu przejęciu spółki Chemtura i dalszemu zwiększaniu prężności działań operacyjnych.

Znaczna poprawa w zestawieniu bilansowym

Na koniec zeszłego roku podatkowego zobowiązania finansowe netto znacznie spadły: z 1,2 mld do 269 mln euro. Wynikało to głównie z wpływów związanych z utworzeniem wraz z Saudi Aramco spółki joint venture. W 2016 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 439 mln euro, czyli pozostały na mniej więcej tym samym poziomie co rok wcześniej (434 mln euro). W 2017 roku koncern planuje nakłady inwestycyjne w wysokości od 450 do 500 mln euro.

– Znacznie poprawiliśmy również wyniki w zestawieniu bilansowym za rok 2016. Nadal skupiamy się na dążeniu do wzmocnienia naszej stabilności finansowej. Szybko i na atrakcyjnych warunkach zabezpieczyliśmy finansowanie planowanego przejęcia spółki Chemtura, a jednocześnie zdołaliśmy utrzymać ocenę wiarygodności kredytowej koncernu na poziomie inwestycyjnym (tzw. investment grade) – wyjaśnił Michael Pontzen, dyrektor finansowy koncernu LANXESS AG.

Planowane przejęcie spółki Chemtura, które dotyczy przedsiębiorstwa o wartości ok. 2,4 mld euro, zostanie sfinansowane przez koncern LANXESS głównie za pomocą emisji dwóch rodzajów obligacji korporacyjnych, obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Już w 2016 roku koncern LANXESS wprowadził wszystkie trzy rodzaje obligacji, każdy o wartości 500 mln euro.

Przejęcie Chemtury zgodnie z planem

Planowane przejęcie spółki Chemtura stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju koncernu LANXESS i jest realizowane zgodnie z planem. Na początku marca władze Korei Południowej zatwierdziły przejęcie, podobnie uczyniły wcześniej urzędy ochrony konkurencji w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Na początku lutego 2017 roku akcjonariusze spółki Chemtura zagłosowali za planowanym połączeniem znaczną większością głosów. Koncern LANXESS oczekuje, że otrzyma pozostałe zgody organów regulacyjnych i będzie mógł sfinalizować transakcję w połowie 2017 roku.

Propozycja wyższej dywidendy za rok 2016

Dobre wyniki finansowe koncernu w 2016 roku powinny ponownie znaleźć odzwierciedlenie w wyższej dywidendzie. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku, zarząd i rada nadzorcza zaproponują podniesienie dywidendy o 17% względem poprzedniego roku (0,70 euro na akcję). Oznaczałoby to, że całkowita kwota dywidendy wyniosłaby ok. 64 mln euro.

Rozwój działalności w ramach poszczególnych pionów

Sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates w 2016 roku wyniosła ok. 1,74 mld euro, co oznacza spadek o 4,6% względem poprzedniego roku (1,83 mld euro). W związku z oczekiwanym zmniejszeniem się zapotrzebowania w segmencie agrochemicznym w ciągu tych czterech kwartałów zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 326 mld euro, czyli nieco mniej (o 3,8%) niż bardzo dobry zeszłoroczny wynik w postaci 339 mln euro. Mimo to marża zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych nieznacznie wzrosła, z 18,6% do 18,7%.

Sprzedaż w pionie Performance Chemicals wzrosła z 2,09 mld euro do ok. 2,14 mld euro, tj. o 2,7%. Z kolei zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 14,7% względem poprzedniego roku, tj. z 326 mln euro do 374 mln euro. Zwiększenie zysków było głównie wynikiem dużego wzrostu wolumenu sprzedaży i lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,5% w porównaniu do 15,6% w 2015 roku.

W segmencie High Performance Materials sprzedaż spadła o 2,7%, tj. z poziomu 1,09 mld euro do 1,06 mld euro. Mimo to zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł w tym segmencie o ok. 43% i wyniósł 159 mln euro. Był zatem znacznie wyższy niż zeszłoroczny zysk na poziomie 111 mln euro. Najważniejsze czynniki, które o tym zadecydowały, obejmowały większe wolumeny sprzedaży w bardziej dochodowych grupach produktów oraz lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 15,1% w porównaniu do 10,2% w 2015 roku.

Ze względu na niezmiennie trudne warunki i dużą konkurencję na rynku sprzedaż w segmencie ARLANXEO spadła o 5,2%, tj. do poziomu 2,71 mld euro; rok wcześniej było to 2,86 mld euro. Pomimo zwiększenia wolumenów sprzedaży zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych był o 4,6% niższy niż w poprzednim roku (391 mln euro) i wyniósł 373 mln euro. W stale ewoluującym środowisku i przy nasilonej konkurencji wpływ niższych cen sprzedaży przewyższył wpływ oszczędności wynikających z niższych cen surowców. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,8% i była prawie taka sama jak w poprzednim roku (13,7%).

Prognozy na 2017 rok

Dobry okres nie minął wraz z końcem 2016 roku. Koncern LANXESS odnotował bardzo dobry początek nowego roku podatkowego i oczekuje, że w I kw. 2017 roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 300 do 320 mln euro. Stanowiłoby to wzrost zysku o ok. 20% w porównaniu do wartości z tego samego kwartału w poprzednim roku (262 mln euro).

W całym 2017 roku koncern LANXESS oczekuje nieznacznego wzrostu zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w porównaniu do roku 2016. Udane zakończenie planowanego przejęcia spółki Chemtura zapewniłoby jednak dodatkowy wzrost zysku, którego koncern LANXESS nie uwzględnił jeszcze w swojej aktualnej prognozie na rok 2017.

Zazwyczaj koncern publikuje swoje prognozy, kiedy ogłasza wyniki za pierwszy kwartał. Sprawozdanie kwartalne zostanie opublikowane w dniu 11 maja 2017 roku.

Dane finansowe za pełny rok i za IV kw. 2016 roku

(w mln euro)

 

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ