Partner serwisu
24 lutego 2017

Budowa pompowni, nowe rurociągi, kolejne otwory eksploatacyjne...

Kategoria: Z życia branży

Grupa ORLEN, poprzez swoją spółkę Solino, kontynuuje realizację strategii kawernowej. Spółka rozpoczęła realizację kluczowych zadań inwestycyjnych, na łączną sumę ponad 200 mln zł.

Budowa pompowni, nowe rurociągi, kolejne otwory eksploatacyjne...

Strategia kawernowa Solino obejmuje kilkanaście zadań inwestycyjnych, których wykonanie podniesie zdolności operacyjne podziemnych magazynów węglowodorów, a tym samym  zagwarantuje spełnienie wymogów nowej ustawy o zapasach obowiązkowych, której zapisy wejdą w życie z początkiem roku 2018.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez Solino w ramach strategii w 2017 roku jest budowa pompowni wody przemysłowej na rzece Noteć. Inwestycja pozwoli Spółce na zwiększenie zdolności przesyłowej wody, kierowanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” oraz znacznie poprawi jego funkcjonalność i operacyjność. Spółka podpisała już umowę z wykonawcą tego zadania – firmą Melbud S.A. – a planowany termin zakończenia inwestycji  to koniec listopada 2017 r.

Kolejną kluczową inwestycją jest budowa ok. 45 km nowych rurociągów oraz modernizacja ok. 56 km już istniejących. Głównym celem nowych instalacji będzie umożliwienie przesyłu solanki z Kopalni Soli „Mogilno” do Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze, co pozwoli na znaczące zwiększenie frontu solankowego. Modernizacja istniejących instalacji, w tym rurociągu wodnego, pozwoli natomiast na osiągnięcie 50% wzrostu produkcji solanki w Kopalni Soli „Mogilno”. Planowane działania mają również na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii. Planowany czas na opracowanie projektów oraz uzyskanie pozwoleń na budowę to 24 miesiące. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach umowy podpisanej z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” S.A.

Realizując inwestycje zgodnie z przyjętą  strategią, Spółka w najbliższym okresie planuje uruchomienie kolejnych otworów eksploatacyjnych w obydwu należących do niej kopalniach. Podpisany kontrakt z firmą G-Drilling S.A. obejmuje odwiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w Górze oraz jednego otworu w Kopalni Soli „Mogilno”. Odwiercenie otworów w Górze planowane jest do końca 2018 roku, natomiast zakończenie prac wiertniczych w Kopalni Soli Mogilno planowane jest do końca 2017 r.

źródło: inf. prasowa
fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ