Partner serwisu
08 lutego 2017

Innowacyjny Recykling – NCBR wspiera walkę z odpadami

Kategoria: Z życia branży

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór w ramach programów sektorowych, tym razem wesprze nowatorskie rozwiązania w zakresie ponownego wykorzystania odpadów kwotą 90 mln zł. W ramach „Innowacyjny Recykling” innowacyjne przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie sięgające 80% kosztów projektu.

Innowacyjny Recykling – NCBR wspiera walkę z odpadami

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe z obszaru recyklingu wpisujące się zakres jednego z poniżej wskazanych tematów:

 • Odpady sektora metali nieżelaznych (w tym ziem rzadkich)
 • Odpady sektora górnictwa węglowego
 • Odpady ceramiczne, szklane, oraz materiałów budowlanych
 • Odpady z drewna

Oczekiwane wyniki projektów to m.in.:

 • Nowe metody recyklingu
 • Opracowanie i optymalizacja metod zagospodarowania rezultatów recyklingu
 • Nowe metody zarządzania odpadami

W ramach projektu może zostać opracowana np. linia pilotażowa.

Dokładny opis obszarów badawczych znajduje się tutaj.

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw. Udział jednostki naukowej w projekcie jest możliwy tylko na zasadzie podwykonawstwa.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 800 tys. PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 18 mln PLN.

Wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.

Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie

W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:

- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów

- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)

- utrzymanie linii technologicznej

- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze

- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Co jest oceniane

Oprócz kwestii formalnych, punktowane kryteria oceny dotyczą:

 • Adekwatności zaplanowanych prac B+R względem zakładanego celu projektu oraz poprawność zdefiniowania związanych z nimi ryzyk
 • Jakości zespołu badawczego oraz posiadanych zasobów technicznych
 • Nowości rezultatów projektu
 • Zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia

Powyższe kryteria punktowane są w skali 0-5, a wymagany próg punktowy to 3 pkt. Dodatkowe 3 pkt. można uzyskać jeśli wdrożenie będzie miało miejsce również na terenie Polski. 

Projekt zostanie rekomendowany do dofinansowania jeśli suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa lub wyższa od 15 (przy zachowaniu wcześniej wspomnianego progu dla kryteriów szczegółowych).

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 21 kwietnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.

Link do dokumentacji

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ