Partner serwisu
07 lutego 2017

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w styczniu 2017 r.

Kategoria: Z życia branży

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu 2017 roku wyniósł 13 158 393 MWh, wzrastając łącznie na rynkach spot i terminowym o 3,2 proc. m/m oraz 41,1 proc. r/r.

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w styczniu 2017 r.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 13 158 393 MWh, co oznacza wzrost o 41,1 proc. r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 4 465 329 MWh, wzrastając r/r o 21,1 proc. Na wolumen ten złożyło się 3 870 840 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 27,0 proc. r/r) oraz 594 489 MWh na RDBg (spadek o 7,2 proc. r/r). Wolumen obrotu na RTT wzrósł natomiast o 54,1 proc., do poziomu 8 693 064 MWh.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w styczniu 93,05 zł/MWh, czyli o 8,23 zł/MWh więcej niż w grudniu 2016 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 89,61 zł/MWh, czyli o 1,23 zł/MWh więcej od ceny z notowań tego kontraktu w grudniu roku ubiegłego.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2017 roku 7 539 832 MWh, a więc o 35,9 proc. mniej niż w styczniu roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku nieznacznie, bo jedynie o 0,1 proc. do poziomu 2 544 817 MWh. Spadek r/r na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł, przy wolumenie obrotu 4 995 015 MWh, 45,8 proc.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 164,04 zł/MWh, wzrastając m/m o 9,15 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 160,59 zł/MWh, co oznacza spadek o 3,12 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu 2016 r.

 

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 347 556 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do stycznia ubiegłego roku o 11,4 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w styczniu na poziomie 1 762 834 MWh, a więc o 4,0 proc. niższym niż w styczniu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 37,98 zł/MWh, czyli o 0,79 zł/MWh mniej niż w grudniu 2016 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 15 302 toe. Oznacza to spadek r/r o 63,1 proc. Średnioważona cena sesyjna wzrosła dla tego instrumentu m/m o 230,95 zł/toe, do najwyższego w historii notowań poziomu
1 219,38 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W styczniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 27 030 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,76 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 71 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 stycznia 2017 r. członkami rejestru było 3019 podmiotów, w styczniu przybyło ich 49.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 268 podmiotów.

 

Źródło: TGE

Fot. 123rf

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ