Partner serwisu
31 stycznia 2017

Spodziewane wyniki finansowe PKN Orlen za 4. kwartał 2016 roku

Kategoria: Z życia branży

PKN ORLEN S.A. w raporcie za czwarty kwartał 2016 roku informuje, że wybrane dane finansowe mogą się różnić od podanych przez Spółkę estymacji w raporcie bieżącym nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku dotyczącego strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021. Szczegóły przedstawiono poniżej w Tabeli 1.

Spodziewane wyniki finansowe PKN Orlen za 4. kwartał 2016 roku


Powyższe zmiany dotyczą głównie segmentu downstream i uwzględniają ujęte w EBITDA LIFO w 4 kwartale 2016 roku odszkodowanie od ubezpieczycieli z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w Grupie Unipetrol w wysokości 0,3 mld PLN, które nie było uwzględnione w estymacji wykonania 2016 roku podanej 15 grudnia 2016 roku.
 
Ponadto PKN ORLEN S.A. informuje, że w ramach prac nad raportem kwartalnym PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2016 roku, zgodnie z przepisami MSR 36 „utrata wartości aktywów”, zidentyfikowano przesłanki i przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów rzeczowych wynikające z przyjęcia nowej strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021. Według bieżących szacunków dodatni wpływ rozwiązania netto odpisów aktualizujących wartość aktywów rzeczowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN wyniesie około 0,2 mld PLN.
 
Dodatni wpływ aktualizacji netto odpisów na finansowy majątek trwały w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. szacowany jest na około 0,6 mld PLN. Kwota powyższa zostanie rozpoznana w ramach działalności finansowej i wyeliminowana w ramach procedur konsolidacyjnych, tym samym nie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ORLEN.
 
Powyższe szacunki będą podlegały badaniu w ramach audytu sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2016, z tego powodu mogą ulec zmianom.

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ