Partner serwisu
15 grudnia 2016

Lotos wyda na inwestycje w latach 2017-2022 9,4 mld zł

Kategoria: Z życia branży

Grupa Lotos w ciągu sześciu lat obowiązywania nowej strategii wyda na inwestycje łącznie 9,4 mld zł - podała spółka w czwartek w komunikacie. Lotos zakłada podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019–2022 do poziomu ok. 4 mld zł.

Lotos wyda na inwestycje w latach 2017-2022 9,4 mld zł

Lotos podał w strategii, że nakłady inwestycyjne na lata 2017-2022 obejmują: 2,0 mld zł przeznaczone na projekty już realizowane; 4,1 mld zł zarezerwowane na projekty przygotowane lecz znajdujące się przed ostateczną decyzją inwestycyjną (głównie w segmencie wydobywczym); 3,3 mld zł planowane jako dodatkowe nakłady inwestycyjne po roku 2018 – na alternatywne projekty, których ostateczny wybór nastąpi w roku 2018 na podstawie parametrów ekonomicznych oraz rozwoju sytuacji rynkowej.

Nakłady inwestycyjne według kluczowych grup projektów w ramach obszarów działalności to: 3,0 mld zł na rozwój portfela wydobywczego, w tym: 0,8 mld zł na eksploatację obecnie produkujących polskich złóż B8 i B3, norweskich Heimdal i Sleipner, 1,9 mld zł na zagospodarowanie złóż B4/B6, Utgard, Frigg Gamma Delta oraz Yme (lub innego projektu) oraz 0,3 mld zł na poszukiwanie węglowodorów w ramach koncesji Morza Bałtyckiego oraz kontynuację współpracy z PGNiG na lądzie; 2,5 mld zł na obszar produkcji, w tym: 1,3 mld zł na dokończenie realizowanych programu inwestycyjnego EFRA, 1,2 mld zł na nakłady modernizacyjne i odtworzeniowe dla aktualnej infrastruktury technologicznej; 0,6 mld zł w obszarze handlu na optymalizację sieci stacji paliw przez relokację wybranych stacji i standaryzacja sieci; 3,3 mld zł alokacja do obszarów działalności do końca 2018 r.

Planowane oszczędności

Grupa Lotos planuje uzyskać oszczędności na poziomie 300 mln zł rocznie z pełną realizacją powtarzalnego, rocznego efektu oszczędnościowego w 2019 r. względem bazy kosztowej roku 2015 - podała spółka w strategii na lata 2017-2022.

– W ramach procesów gwarantujących stabilność finansową i operacyjną spółka planuje obniżyć koszty, co wzmocni odporność na przyszłe, potencjalnie niekorzystne warunki makroekonomiczne poprzez wdrożenie scentralizowanej strategii zakupowej dla grupy kapitałowej Lotos. Celem spółki jest aktywne zarządzanie popytem wewnętrznym oraz konsolidacja zamówień dzięki bliższej współpracy z dostawcami w ramach programu poprawy efektywności – czytamy w strategii.

– W rezultacie wyżej wymienionych inicjatyw spółka planuje uzyskać oszczędności na poziomie 300 mln zł rocznie z pełną realizacją powtarzalnego, rocznego efektu oszczędnościowego w 2019 roku względem bazy kosztowej roku 2015 – dodano.

Lotos zakłada podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019–2022 do poziomu ok. 4 mld zł. Spółka chce w okresie obowiązywania strategii 2017-2022 obniżyć współczynnik dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x - podał Lotos.

Strategia

Grupa Lotos podzieliła strategię na dwa horyzonty czasowe. W pierwszym etapie, w latach 2017-2018, spółka skoncentruje się na stabilizacji przepływów pieniężnych, redukcji zadłużenia i będzie kontynuowała realizację rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

W drugim etapie, w latach 2019–2022, planuje dalszy rozwój w oparciu o nowy portfel projektów inwestycyjnych oraz o środki finansowe pozyskane ze zrealizowanych projektów, a także m.in. dzięki dyscyplinie kosztowej i programowi oszczędnościowemu.

Lotos zakłada w strategii pozyskanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie mniejszym niż 60 mln boe oraz osiągnięcie poziomu wydobycia węglowodorów na poziomie ok. 30–50 tys. boe/d (tzn. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

– W obszarze wydobywczym Grupa Lotos zoptymalizuje strukturę finansowania oraz będzie sukcesywnie budowała zdrowy i zbilansowany portfel aktywów na bazie znanych dziś projektów inwestycyjnych. Spółka zamierza zwiększyć zaangażowanie w zagospodarowanie złóż, uzupełniać portfel aktywów wydobywczych w oparciu o szanse rynkowe oraz ograniczać udział koncesji dotyczących złóż będących w dojrzałej fazie wydobycia, w całym portfelu aktywów – czytamy w strategii.

– Działania spółki skoncentrują się wokół "hubów" na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a ewentualna dywersyfikacja geograficzna będzie na bieżąco analizowana – dodano.

W obszarze produkcji koncern zamierza utrzymać przewagę technologiczną w regionie Europy Centralnej i konkurować w dziedzinie innowacji. W pierwszym etapie strategii spółka zrealizuje program inwestycyjny EFRA.

– Spółka analizuje trzy potencjalne kierunki budowania dalszej przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwijane aktywa rafineryjne: (1) budowa kompleksu olefinowego (z ETBE) albo przekierowanie benzyny surowej z eksportu do produkcji benzyn motorowych w celu wydłużenia łańcucha marży zintegrowanej, (2) lub wchodzenie na nowe rynki produktowe z rozszerzoną ofertą wysokomarżowych olejów bazowych drugiej i trzeciej grupy produkowanych z własnego surowca – tj. hydrowaksu, (3) lub zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej i wejście na rynek mocy poprzez budowę elektrociepłowni na własne potrzeby – podał Lotos w strategii.

W obszarze handlu detalicznego, spółka zakłada organiczny rozwój sieci detalicznej do osiągniecia liczby 550 stacji paliw w sieci Lotos w 2022 r.

W ciągu sześciu lat obowiązywania nowej strategii Grupa Lotos wyda na inwestycje łącznie 9,4 mld zł.

Lotos podał, że w okresie realizacji strategii zarząd "będzie dążył do uzyskania i utrzymywania zdolności dywidendowej grupy".

Spółka zakłada ponadto utrzymanie wskaźnika wypadkowości LTIF (tj. ang. Lost Time Injury Frequency) poniżej 3.

W ramach strategii Lotos zidentyfikowała pięć celów strategicznych: efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości; sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości; gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesny model współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywne zaangażowanie pracowników; elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które Lotos postrzega przez pryzmat szans biznesowych; większą odpowiedzialność za szeroko rozumiane bezpieczeństwo otoczenia w zgodzie z polityką gospodarczą, środowiskową i energetyczną Polski (dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, BHP, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczna).

 

 

Źródło: PAP

fot.: Lotos

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ