Partner serwisu
09 listopada 2016

Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty

Kategoria: Z życia branży

Chemiczna Grupa PCC EXOL bardzo dobrymi wynikami finansowymi kończy III kwartał 2016 roku. Grupa, na czele z giełdową spółką PCC EXOL, specjalizuje się w produkcji składników detergentów, kosmetyków jak i specjalistycznych produktów przemysłowych, stosowanych między innymi w takich branżach jak czyszczenie i mycie przemysłowe, farby i lakiery, obróbka metalu czy budownictwo.

Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty

Po trzech kwartałach zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln zł, wzrastając o 6,4 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2%). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln zł i uległ poprawie o 6,4 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+ 61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln zł, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln zł. wobec 9 miesięcy 2015 roku.

Wyższy poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 16,8% (tj. o 1,9 p.p. 1-3Q/1-3Q) oraz z polepszenia wyniku na działalności finansowej o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 12,5%).

Strategia Grupy zakłada zwiększanie udziału produktów specjalistycznych, i to na nich realizowana jest znaczna część marży.

Na osiągnięte rezultaty konsekwentnie przekłada się również wzrost rentowności w grupie produktów masowych, które w dalszym ciągu mają istotny udział w sprzedaży.

Grupa realizuje kolejne projekty rozwojowe. Stale poszukuje nowych zastosowań dla produktów już oferowanych, pozyskuje kolejnych klientów czy też wdraża nowe produkty. W szczególności na uwagę zasługuje wprowadzony do oferty w III kwartale br. produkt o jakości farmaceutycznej. Jest to produkt o bardzo restrykcyjnych wymaganiach, którym Spółka udowadnia, że w procesie produkcyjnym jest w stanie sprostać niezwykle trudnym wymaganiom jakościowym.

– Wyniki ostatnich kwartałów pokazują, że potrafimy efektywnie pracować nad zwiększaniem marż i osiąganiem coraz wyższych poziomów rentowności – mówi Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC EXOL.  – Grupa skupia się na rozwijaniu produktów specjalistycznych, na których uzyskiwane wyższe marże kompensują nieco niższy wolumen sprzedaży – dodaje.

– Dobre rezultaty nie byłyby możliwe bez systematycznego inwestowania w zaplecze techniczne działu badawczo-rozwojowego oraz w instalacje przemysłowe – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. – Rozpoczęliśmy właśnie rozbudowę instalacji, zamierzamy zwiększać wolumeny sprzedawanych produktów – stwierdza Rafał Zdon.  

Dzięki inwestycji, spółka planuje sprzedawać więcej wyrobów o zastosowaniach przemysłowych, wykorzystywanych między innymi do redukcji piany w procesie produkcji cukru, produkcji papieru, w gorzelniach czy w oczyszczalniach ścieków.

Dodatkowo spółka planuje również budowę instalacji do produkcji delikatnych składników, mających zastosowanie w kosmetykach i środkach higieny osobistej.

Atutami PCC EXOL są elastyczność produkcji, szybkość wdrażania nowych produktów i indywidualne podejście do klienta. Dzięki ścisłej współpracy działu badawczego spółki z przedstawicielami klienta, powstają produkty odpowiadające jego specyficznym potrzebom i oczekiwaniom. Osiągnięte w ten sposób rezultaty pozwalają nie tylko budować trwałe relacje, ale i uzyskiwać wyższe marże.

Spółka angażuje się w innowacyjne projekty. Przy wsparciu dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2,5 mln zł PCC EXOL rozpoczęła projekt badań nad rozwojem innowacyjnych produktów dla branży farb i lakierów. Kluczowe dla klientów właściwości aplikacyjne będą miały wpływ na polepszenie krycia, połysku oraz odporności na szorowanie oferowanych przez nich produktów.

Spółka w ramach dywersyfikacji i równoważenia struktury finansowania swojej działalności, zdecydowała się na emisję obligacji korporacyjnych. W drugim i trzecim kwartale br. przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z 5,5-procentowym kuponem, na łączną kwotę 45 mln zł.

Źródło i fot.: informacja prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ