Partner serwisu
08 listopada 2016

Październik 2016 r. na TGE: znaczny wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

Kategoria: Z życia branży

Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w październiku 11 988 501  MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o 1,9 proc.

Październik 2016 r. na TGE: znaczny wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

Energia elektryczna

W październiku wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 11 988 501 MWh, co oznacza wzrost w stosunku do września o 1,9 proc. oraz spadek r/r o 29,8 proc. Wolumen na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł 9 776 153 MWh i był to drugi - po wolumenie z czerwca - najlepszy tegoroczny wynik na tym rynku. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego zawarto natomiast transakcje o wolumenie 2 212 348 MWh, co stanowi wzrost m/m o 5,57 proc. oraz spadek r/r o 0,14 proc.

Średnioważona miesięczna cena BASE na Rynku Dnia Następnego ponownie wzrosła i osiągnęła w październiku 165,94 zł/MWh (o 8,74 zł/MWh więcej w stosunku do września br.). Z kolei na RTT ponad połowę wolumenu stanowił obrót dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17), którego cena średnioważona wyniosła 160,04 zł/MWh. Oznacza to wzrost m/m o 2,08 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych we wrześniu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 8 799 100 MWh. Jest to o ponad połowę (56,2 proc.) więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o blisko jedną trzecią (33,0 proc.) więcej niż w październiku ubiegłego roku. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 2 353 433 MWh,  przewyższając wolumen z września ponad dwukrotnie. Wolumen obrotu gazem ziemnym na RTT wyniósł w październiku 6 445 667 MWh, rosnąc m/m i r/r o ponad jedną trzecią.

W październiku br. wystąpił znaczny wzrost cen na rynku spot gazu ziemnego. Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła 74,22 zł/MWh, tj. o 15,59 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu. Po miesiącu najniższych cen w historii rynku przeszły one na poziom najwyższy od listopada ubiegłego roku. Z kolei na RTT największa część wolumenu obrotu dotyczyła kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17), którego cena średnioważona osiągnęła w październiku 76,64 zł/MWh, wzrastając m/m o 4,90 zł/MWh.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi na Rynku Praw Majątkowych i Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 2 747 725 MWh, spadając w stosunku do września br.
o 17,7 proc.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na RPM wyniósł w październiku 2 583 725 MWh, co oznacza spadek m/m o 20,3 proc. oraz o 30,7 proc. r/r. Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 37,57 zł/MWh,
po raz kolejny spadając w porównaniu do ubiegłego miesiąca – o 1,70 zł/MWh względem września.

W drugim miesiącu notowań znacznie wzrósł wolumen obrotu dla instrumentu PMOZE-BIO. Wyniósł on w październiku 37 359 MWh, co oznacza blisko pięciokrotny wzrost względem września. Prawie polowa obrotu przypadła na sesje giełdowe, na których cena średnioważona wyniosła 287,44 zł/MWh (wzrost o 9,77 zł/MWh).

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami na Rynku Terminowym Towarowym systematycznie rośnie. W październiku wyniósł 164 000 MWh i był wyższy o 70,83 proc. w porównaniu
do września br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł w październiku 36 721 toe, co jest trzecią najwyższą tegoroczną wartością miesięczną. Oznacza to spadek m/m o 37,1 proc. oraz niemal 30-krotny wzrost r/r. Wszystkie transakcje zawarto w obrocie sesyjnym, gdzie średnioważona cena miesięczna ponownie spadła - m/m o 10,28 zł/toe, do poziomu 958,30 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

We wrześniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 64 215 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,57 zł/MWh.

Nowi członkowie

Na koniec października status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek. Nowymi członkami zostały w tym miesiącu spółki RWE Supply & Trading GmbH oraz Novum S.A.

RWE Supply and Trading GmbH od kilku lat prowadzi działalność na rynku hurtowym sprzedaży energii elektrycznej w Polsce, jak również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie, dodatkowo do wykorzystywanych już platform OTC prowadzonych przez międzynarodowe domy maklerskie, RWE Supply and Trading GmbH zamierza wykorzystać możliwości oferowane przez TGE w zakresie rynków energii elektrycznej i gazu. W ten sposób RWE Supply and Trading GmbH ma nadzieję przyczynić się również do zwiększenia płynności tych stale rosnących rynków.

Z kolei Spółka Novum prowadzi sprzedaż pakietową energii elektrycznej, gazu ziemnego i usług telekomunikacyjnych.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na
31 października br. było 2869 członków rejestru. W październiku 2016 r. przybyło 30 kolejnych.

 

Źródło: TGE

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ