Partner serwisu
28 października 2016

LOTOS notuje solidne zyski i znaczący spadek zadłużenia

Kategoria: Z życia branży

W trzecim kwartale br. skonsolidowana EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) LOTOSU wyniosła 670 mln zł. Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) w analizowanym okresie zamknął się na poziomie 432 mln zł, a zysk netto wyniósł 380 mln zł, czyli o 154 mln zł więcej niż kwartał wcześniej. Dla porównania w III kw. 2015 skonsolidowana strata netto wyniosła -249 mln zł.

LOTOS notuje solidne zyski i znaczący spadek zadłużenia

Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w analizowanym okresie 1 176mln zł (+108% r/r), co potwierdza bardzo dobrą zdolność spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności.

Dług netto na 30 września 2016 wyniósł 4,4 mld zł i był o 1,3 mld zł mniejszy w porównaniu ze stanem na koniec ub.r. 

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w III kw. 2016 na poziomie 102,6% (+2,3 p.p. r/r). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2 715,9 tys. (+2,5% r/r). Do 28% wzrósł przerób gatunków ropy naftowej z kierunków innych niż wschodni.

Sprzedaż paliw i innych produktów ropopochodnych, zrealizowana przez LOTOS w III kw. 2016, wyniosła 3 mln ton (+10% r/r). W analizowanym okresie wzrosła sprzedaż m.in. paliwa lotniczego (+59,5% r/r) oraz oleju napędowego (6,3%).   

LOTOS Petrobaltic ma pierwszą samodzielną koncesję lądową w Polsce

Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego do 243 mln zł w III kw. (+51,7% r/r) jest efektem wyższego o 80,4% r/r wolumenu sprzedaży, jak i wyższego o 3,2% r/r średniokwartalnego kursu USD/PLN.

W sierpniu br. zdemontowano platformę ze złoża Yme. W operacji brał udział specjalistyczny statek „Pioneering Spirit”. Po usunięciu ze złoża platforma została odholowana do portu w Bergen. Była to najbardziej zaawansowana operacja usunięcia platformy realizowana do tej pory w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym na świecie.

Również w sierpniu operator koncesji PL442 (Morze Północne), poinformował o odkryciu ropy naftowej w prospekcie Langfiellet. Według wstępnych szacunków potencjał złoża wynosi od 24 do 74 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. LOTOS Norge posiada 10% udział w tej koncesji.

We wrześniu LOTOS Petrobaltic pozyskał pierwszą lądową koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu w Polsce. Chodzi o koncesję Młynary (woj. warmińsko-mazurskie) o powierzchni ok. 400 km2.

Wyższy przerób, EFRA ponad plan  

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w III kw. 2016 na poziomie 102,6% (+2,3 p.p. r/r). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2 715,9 tys. (+2,5% r/r). Do 28% wzrósł przerób gatunków ropy naftowej z kierunków innych niż wschodni.

Ważnym elementem w obszarze produkcji jest trwająca budowa nowych instalacji w ramach Projektu EFRA (planowane zakończenie w marcu 2018 roku). Na koniec września całkowity postęp prac, uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 35%, w porównaniu do planowanych 28%. Wyprzedzenie realizacji prac wynika głównie z szybszego tempa dostaw (+13,5 p.p.).

W III kw. zawarto kolejne kontrakty wykonawcze na zakres połączeń międzyobiektowych i instalacji pomocniczych Projektu EFRA oraz rurociągu gazu ziemnego o wartości 46,4 mln zł. Prowadzono zaawansowanie prace projektowe i kontraktowe dostaw dla głównych instalacji projektu koksowania i odsiarczania benzyny (DCU/CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU) i destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU).

Hurt i detal w górę

W sierpniu i wrześniu LOTOS odnotował istotne wzrosty sprzedaży paliw w Polsce, we wszystkich kanałach dystrybucji.

Jest to związane m.in. z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2016 tzw. „Pierwszego Pakietu Paliwowego”, który ma na celu ograniczenie działalności szarej strefy w obrocie paliwami. Szczególnie pozytywny efekt był widoczny w sprzedaży oleju napędowego w kanale hurtowym.

Na koniec III kw. LOTOS posiadał w swojej sieci 480 stacji paliw. W porównaniu do stanu na 30 września ubiegłego roku nastąpił znaczny (+21) wzrost liczby obiektów, w tym o 16 placówek wzrosła liczba stacji w segmencie ekonomicznym (LOTOS Optima). W analizowanym kwartale obszar detaliczny wypracował wynik EBITDA na poziomie 62 mln zł (+29% r/r). Wzrost ww. wyniku to m.in. efekt skutecznej optymalizacji działalności operacyjnej sieci detalicznej. 

 

 

Źródło: informacja prasowa

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ