Partner serwisu
21 października 2016

Instalacje krakingu parowego BASF w Ludwigshafen stopniowo podejmują pracę

Kategoria: Z życia branży

Po intensywnym zbadaniu sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i w ścisłej koordynacji z Southern Structure and Licensing Directorate obie instalacje krakingu parowego BASF w Ludwigshafen w najbliższych dniach stopniowo będą wznawiać pracę. Podczas procedury rozruchu nastąpi spalenie nadmiaru gazów przez pochodnie gazowe.

Instalacje krakingu parowego BASF  w Ludwigshafen stopniowo podejmują pracę

W związku z tym 20 października 2016 r, najprawdopodobniej w godzinach porannych oraz w dniach następnych w północnej części zakładów dojdzie do uruchomienia pochodni gazowych, co może wiązać się z powstaniem hałasu.

Obie instalacje krakingu parowego zostały wyłączone na skutek pożaru w porcie północnym 17 października 2016 r., ponieważ przerwano dostawę surowców. Wskutek tego nastąpiło wyłączenie lub zredukowanie produkcji w powiązanych zakładach łańcucha produkcji  etylenu i propylenu. Obecnie na skutek pożaru są wyłączone jeszcze 24 zakłady produkcyjne, w tym dwie instalacje krakingu parowego. Niektórym zakładom udało się utrzymać ruch dzięki wykorzystaniu zapasów.

BASF obecnie przygotowuje alternatywne zaopatrzenie w ropę naftową dla instalacji krakingu parowego poprzez port na wyspie Friesenheimer. Obszar obejmujący zaopatrzenie nie jest powiązany z miejscem powstania szkód. Ponowny rozruch instalacji krakingu umożliwi w najbliższych dniach stopniowe włączanie albo zwiększanie produkcji w innych zakładach dotkniętych zdarzeniem.

W pożarze uszkodzone zostały także rurociągi surowców zakupowanych na zewnątrz. Z tego względu firma BASF wydała oświadczenia o działaniu siły wyższej w zakresie zakupu ropy naftowej, etylenu i propylenu.

Obecnie badane są różne środki służące zminimalizowaniu wpływu zdarzenia na dostawy dla klientów. Firma BASF jest w ścisłym kontakcie ze swoimi klientami w celu informowania ich o aktualnej dostępności produktów.

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ