Partner serwisu
26 września 2016

Współpraca sposobem na zwiększenie przewag konkurencyjnych przemysłu chemicznego w Polsce

Kategoria: Z życia branży

Jak wydłużyć łańcuch wartości przemysłu chemicznego na polskim rynku? W jaki sposób promować przemysł chemiczny na arenie europejskiej, wreszcie jak sprostać wyzwaniom, które stoją dzisiaj przed firmami chemicznymi?

Współpraca sposobem na zwiększenie przewag konkurencyjnych przemysłu chemicznego w Polsce

Podczas XIV już edycji konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2016 w Warszawie, przedstawiciele branży chemicznej  dyskutowali na temat sposobów najefektywniejszego wykorzystania przewag konkurencyjnych sektora chemicznego w Polsce.

W budowaniu konkurencyjności firm chemicznych największą rolę odgrywa kilka zasadniczych elementów: dostęp do surowców (jako istotny czynnik kosztowy), innowacyjne technologie oraz zróżnicowane portfolio produktowe. Zdaniem przedstawicieli sektora, biorących udział w dyskusji panelowej: „Polska chemia – przewagi i słabości konkurencyjne” – wśród wyzwań stojących przed firmami działającymi na polskim i europejskim rynku chemicznym do najbardziej aktualnych należą m.in. kwestie regulacyjne, mniejsza dostępność i wyższe koszty surowców w Europie (mogące powodować konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu czy przenoszenia produkcji do innych regionów świata).

Receptą na tego typu wyzwania jest przede wszystkim zwiększanie innowacyjności produkcji chemicznej, skupienie na specjalistycznych rozwiązaniach i coraz większy nacisk na wdrażanie nowych rozwiązań. Kluczową kwestią, która zadecyduje o efektywności tego typu działań może być również otwarcie na partnerstwa i dialog.

– Firma BASF jest obecna na polskim rynku chemicznym od blisko 25 lat. Znajomość branży pozwala nam na dostosowywanie innowacyjnych rozwiązań do rzeczywistych potrzeb tutejszego rynku. Wytyczanie trendów i poszukiwanie odpowiedzi dla najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych najefektywniejsze jest wówczas, gdy odbywa się na drodze wymiany myśli i doświadczeń z przedstawicielami działających w polskim sektorze firm. Istotne jest tu wsłuchiwanie się w potrzeby Partnerów i klientów, zrozumienie ich i konsekwentne dążenie do realizacji wspólnych celów. Otwartość, zaufanie i połączenie potencjałów badawczych jest istotą innowacyjności – powiedział Marek Jagieła, dyrektor działu chemii przemysłowej i działu rozwoju rynku w BASF Polska, który wziął udział w debacie „Polska chemia – przewagi
i słabości konkurencyjne”.

 

W trakcie konferencji podnoszono także kwestię potrzeby wspólnej dbałości przedstawicieli branży o budowanie spójnego wizerunku sektora. Ważne by był on adekwatny do znaczącej roli, jaką przemysł chemiczny odgrywa dla pozostałych gałęzi gospodarki. Z uwagi na swą specyfikę sektor chemiczny uczestniczy w całym łańcuchu wartości produkcji, dostarczając rozwiązań dla innych dziedzin gospodarki
na poziomie 70% (według szacunków PIPC). Na wzmacnianie konkurencyjności branży chemicznej w Europie może mieć więc wpływ także upowszechnianie wiedzy na temat wzrastającego poziomu rozwoju technologicznego, który pozwala na integrowanie produkcji chemicznej z realizacją takich celów jak ochrona zasobów naturalnych czy wsparcie lokalnych społeczności.

Konferencja NAFTA-GAZ-CHEMIA 2016 była istotnym forum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych. Poruszane tematy dotyczyły zarówno stanu obecnego, jak i przyszłości sektora paliwowo – energetycznego i przemysłu chemicznego w kraju i za granicą. Spotkanie branży chemicznej było jedną z pierwszych konferencji jesiennych, w ramach których reprezentanci branży wspólnie poszukają sposobów na dalsze usprawnienia dla przemysłu chemicznego w Polsce.

 

 

Źródło i fot.: informacja prasowa

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ