Partner serwisu
23 września 2016

Zniechęcić, by zachęcić

Kategoria: Ochrona środowiska

Zatwierdzenie protokołu z Kioto przez Unię Europejską i państwa członkowskie spowodowało zobowiązanie do redukcji gazów cieplarnianych. Dokumentem, na którym opiera się cały mechanizm, jest dyrektywa 2003/87/WE z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE. Głównym założeniem systemu było zniechęcenie do kupowania uprawnień w celu stymulacji przemysłu do inwestycji w zielone technologie1.

 

Zniechęcić, by zachęcić

W 2009 roku unijne gospodarki spowolniły, doprowadziło to do powstania nadpodaży uprawnień na rynku. Głównym czynnikiem, który wpłynął na powstanie nadwyżki, był kryzys gospodarczy. Ograniczono produkcję oraz inwestycje, co przyczyniło się do zmniejszenia zapotrzebowania na uprawnienia do emisji. Komisja Europejska zauważyła problem i wprowadziła mechanizm back-loadingu – który czasowo wycofał z rynku 900 milionów uprawnień do emisji. Mechanizm nie wpłynął w perspektywie długoterminowej na ceny emisji CO2, a jedynie wprowadził dzienne fluktuacje rynkowe na poziomie od -43% do +18% w czasie interpretacji reformy przez uczestników rynku2.

W styczniu 2014 roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej. Reforma ma wejść w życie w 2019 r.,  a nie jak wcześniej planowano w 2021 r. Jest to efekt nacisków zwolenników zmian: Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z jej założeniami ma wprowadzić wzrost cen EUA. Połączona jest ze zmianą spadku emitowanych certyfikatów (Linear Reduction Factor LRF) z dotychczasowego poziomu 1.74% do 2.2%. Mechanizm daje Unii uprawnienia do korekt krótkoterminowych sprzedaży poprzez ustanowienie rezerwy EUA niepoddawanych sprzedaży. Jeżeli nadpodaż uprawnień jest większa niż 833 miliony, 12% nadpodaży jest usunięte z akcji emisyjnej następnego roku i przekazane do rezerwy, natomiast jeżeli nad podaż jest mniejsza niż 400 milionów uprawnień – 100 milionów jest przekazanych z rezerwy do akcji emisyjnej w następnym roku. 100 milionów EUA jest również przekazanych z rezerwy, jeżeli cena EUA przez 6 miesięcy jest trzykrotnie wyższa od średniej z dwóch poprzednich lat. Dodatkowo do rezerwy wchodzą EUA wycofane z rynku przez back-loading.

Więcej przeczytasz w numerze 5/2016 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

Przypisy

1 http://biznesalert.pl/moskwik-nowe-technologie-weglowe-rozwijaja-sie-zbyt-wolno-by-uratowac-polske-przed-polityka-klimatyczna/

2 Koch, N., Grosjean, G., Fuss, S. i Edenhofer, O. (2015). Politics Matters: Regulatory Events as Catalysts for Price Formation Under Cap-and-Trade.

Fot. ilustracyjne: 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ