Partner serwisu
17 sierpnia 2016

Zarządzenie bezpieczeństwem w przemyśle – synergia ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Kategoria: Z życia branży

Tegoroczny październik, bogaty w  wydarzenia,  rozpoczyna się od ważnej dorocznej Konferencji STREFY EX, której XVIII edycja odbędzie się w  Hotelu Haffner  Sopocie w dniach 5-6 października.  Tematyka Konferencji, zdefiniowana już w nazwie, odnoszącej się do zagrożeń wybuchowych, od lat jest zdecydowanie poszerzana.

Zarządzenie bezpieczeństwem w przemyśle – synergia ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Oprócz najnowszych informacji o strefach Ex, ATEX, IECEx znajdziemy tu bezpieczeństwo procesowe i funkcjonalne, elementy ochrony PPOŻ, zagadnienia eksploatacji systemów technologicznych i systemów bezpieczeństwa. Praktycy z największych zakładów, takich jak Grupa LOTOS czy Grupa AZOTY, podzielą się doświadczeniem z wdrażania najnowszych systemów.

Co w programie

Od kilku lat w programie Konferencji znajdują się również zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem, a także aspekty ochrony środowiska. W tym roku, z uwagi na Dyrektywę SEVESO III, szczególne znaczenie dla kadry zarządzającej w przemyśle mają aspekty synergii zarządzania bezpieczeństwem procesowym a ochroną środowiska. To główne hasło tegorocznej Konferencji. Będzie ono przedstawiane w poszczególnych blokach oraz w panelu dyskusyjnym na zakończenie pierwszego dnia obrad. 

Podejście kompleksowe do analiz bezpieczeństwa, wdrażania środków redukcji ryzyka oraz ich właściwej eksploatacji, nadzoru i kontrolowania oraz efektywności ekonomicznej zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa obiektów przemysłowych będą zilustrowane konkretnymi przykładami nowoczesnych i sprawdzonych aplikacji w polskim przemyśle. To gwarantuje wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim i światowym, i to nie pomimo zachowania standardów bezpieczeństwa, ale właśnie dzięki racjonalnemu i proaktywnemu podejściu.

Wymogi ochrony środowiska wkraczają do obszaru zarządzania danym przedsięwzięciem przemysłowym niemal na samym początku jego uruchamiania. Jeśli zatem właściwie je skorelujemy za zadaniami bezpieczeństwa procesowego to efektywność procesów zarządzania bezpieczeństwem będzie największa. Ta banalnie prosta PRAWDA jest tak często zapominana,  że konieczne jest wyraźne jej wyartykułowane. Stąd  temat przewodni Konferencji, ważny i zapewne bardzo owocny dla jej uczestników.

W programie znajdą się tematy związane z aktualnymi normami, nt. klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, urządzeń nieelektrycznych w strefach, metodyki analiz bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i procesowego, ciekawe wystąpienia nt. bezodpadowej utylizacji odpadów przemysłowych i symulatorów procesów. Program Konferencji pozwala na skorzystanie z wyjątkowej okazji zaktualizowania ważności certyfikatów szkoleń ATEX i Eksploatacja urządzeń w strefach Ex bez dodatkowych opłat!

Co jeszcze

Organizatorzy przygotowali dodatkowo kilka ciekawych niespodzianek,  w tym propozycje symulacyjne scenariuszy awaryjnych i interaktywne sprawdzenie działania kilku prezentowanych rozwiązań. Bardzo ciekawym uzupełnieniem Konferencji są dwa zupełnie wyjątkowe, nowe szkolenia AKADEMII BEZPECZEŃSTWA ASE -  Kultura Bezpieczeństwa i Komunikacja Ryzyka w przemyśle, a także sprawdzone i godne polecenia szkolenie Wprowadzenie do bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego.

Największą wartością tej Konferencji jest jednak możliwość spotkania w gronie specjalistów z kraju i zagranicy w celu wymiany doświadczeń i zweryfikowania swoich pomysłów oraz zapoznania się z tym co robią inni w tej dziedzinie.

 W imieniu organizatorów zapraszamy: www.asekonferencje.com.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ