Partner serwisu
11 lipca 2016

PGNiG przystępuje do Międzynarodowego Centrum Doskonałości

Kategoria: Paliwa

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA staje się częścią eksperckiej instytucji, która działa pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Współpraca w ramach Centrum ma przyczynić się do rozwoju nowych metod odzyskiwania i gospodarczego wykorzystania metanu jako surowca energetycznego.

PGNiG przystępuje do Międzynarodowego Centrum Doskonałości

8 lipca 2016 r., Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG, podpisał aneks do porozumienia z Międzynarodowym Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla. Tym samym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do inicjatywy, która jest ośrodkiem międzynarodowej współpracy w dziedzinie problematyki metanowej.    

– Metan to cenne źródło energii, które w dużej części marnujemy przy eksploatacji kopalń węgla kamiennego. Jego odzyskiwanie powinno być na znacznie wyższym poziomie. Współpraca z Międzynarodowym Centrum Doskonałości pozwoli na rozwój nowych technologii, na zwiększenie efektywności odmetanowania kopalń, ale także na pozyskiwanie metanu z pokładów węgla – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – Polska przystąpiła już w 2007 r. do programu Global Methane Initiative. Po wielu latach zastoju podejmujemy na nowo i w nowej formule międzynarodową współpracę w tej dziedzinie – dodał prezes PGNiG.

Porozumienie o powołaniu Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla podpisano w 2015 r. w Genewie. Swoją działalność Centrum rozpocznie jeszcze w 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE). To jedna z komisji regionalnych ONZ, której zadaniem jest rozwijanie współpracy gospodarczej oraz  promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Centrum Doskonałości skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Gromadzi informacje i doświadczenia w zarządzaniu metanem z kopalń z zachowaniem zasad  zrównoważonego rozwoju, na co szczególny nacisk kładzie ONZ.

Razem z członkami zarządu PGNiG w obecności Michała Kurtyki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii, dokument podpisał Scott Foster, dyrektor Działu Zrównoważonej Energii w UNECE, dr hab. inż. Stanisław Prusek, naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa oraz dr Tomasz Nałęcz, zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

– Cieszę się, że działania wokół Centrum Doskonałości nabierają rozpędu. Z pomocą PGNiG i PIG-PIB mamy nadzieję zwiększyć zasięg Centrum i angażować w jego prace kolejnych partnerów, którzy pomogą nam rozwijać świadomość o wyzwaniach i możliwościach związanych z zagospodarowaniem metanu – powiedział Scott Foster z UNECE.

– Dla PGNiG przystąpienie do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla oznacza dostęp do eksperckiej wiedzy. Zyskujemy wsparcie merytoryczne i technologiczne dla naszych projektów – zaznaczył Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju. – Zależy nam na tym, by temat nowych metod ujmowania metanu miał w Polsce coraz większe znaczenie. W USA, Kanadzie i Australii metan z czynnych kopalń i z nieeksploatowanych pokładów węgla kamiennego stanowi ważne źródło energii – dodał.

Metan zawarty jest w gazach kopalnianych (coal mine methane - CMM) i w pokładach węgla (coal-bed methane - CBM). W przypadku CMM gaz uwalniany w trakcie wydobycia węgla jest ujmowany pod ziemią lub z powietrza wentylacyjnego. W przypadku CBM metan zawarty w pokładach węgla pozyskuje się od powierzchni np. technologią szczelinowania hydraulicznego w otworach wiertniczych.

Jesienią 2016 r. PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym rozpoczyna testowanie nowatorskiej metody wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego (CBM) w Gilowicach na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. PGNiG wykorzysta tam swoje doświadczenia z zabiegów stymulacji poprzez hydrauliczne szczelinowanie, które wykonywało już w ramach prac związanych z poszukiwaniem gazu z formacji łupkowych. Jeśli testy realizowane zakończą się pomyślnie, górnictwo zyska dodatkowe źródło dochodu. Zmniejszy się też problem zagrożenia metanowego w kopalniach i emisja metanu do atmosfery.

 

Źródło i fot.: PGNiG

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ