Partner serwisu
29 czerwca 2016

BASF wspiera polskie innowacje

Kategoria: Innowacje i nauka

BASF w Polsce podkreśla swoje wsparcie dla innowacyjnych projektów, które w najbliższych latach mogą zostać wdrożone w polskim przemyśle. Podczas Kongresu Polska Chemia w Krakowie, zorganizowanym już po raz trzeci przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, firma po raz kolejny wyraziła poparcie dla innowacji i programów sektorowych, które mają pobudzać zarówno przemysł chemiczny, jak i całą polską gospodarkę do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

BASF wspiera polskie innowacje

Być może odpowiedzi na pytanie o to, jak przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych projektów na polskim rynku, można poszukiwać w ramach programu Start in Poland, ogłoszonego przez przedstawicieli administracji rządowej na Kongresie Impact w Krakowie (który odbywał się równolegle do kongresu branży chemicznej). Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw chemicznych na świecie, BASF rocznie generuje sprzedaż na poziomie 10 miliardów Euro w oparciu o produkty, które są dostępne w sprzedaży krócej niż pięć lat. Innowacyjne podejście firmy i konieczność poszukiwania zarówno coraz nowocześniejszych rozwiązań, jak i coraz skuteczniejszych metod ich wdrażania na polskim rynku podkreślał Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska, który wziął udział w panelu dyskusyjnym „Wyzwania przemysłu chemicznego w Europie”.

– Jako przedstawiciele przemysłu chemicznego powinniśmy zadać sobie pytanie: w jaki sposób dzięki naszym produktom możemy przyczynić się do wspierania naszych klientów w całym łańcuchu wartości – w jaki sposób możemy pomóc im się wyróżnić, w jaki sposób możemy pomóc im stworzyć wartość dodaną? Otwarcie polskiej gospodarki na innowacje, tak często podkreślane w Krakowie, to kierunek, który może zapewnić zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego w nadchodzących latach – powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

Skoordynowanie partnerstw pomiędzy światem nauki i biznesu, zaangażowanie organizacji wspierających finansowanie projektów, np. poprzez przydzielanie funduszy unijnych, połączenie instrumentów, które pozwolą pomysły przekształcić w namacalne rozwiązania – to wszystko jest konieczne, aby osiągnąć wspomniane powyżej cele. Części odpowiedzi na pytanie o to, jak przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych projektów na polskim rynku i jak pomysły przekuć w realny sukces, można poszukiwać w ramach programu Start in Poland, ogłoszonego przez przedstawicieli administracji rządowej na Kongresie Impact w Krakowie (który odbywał się równolegle do kongresu branży chemicznej).

– Często podkreśla się, że zasadniczym czynnikiem, którego potrzebuje polska innowacyjność jest zwiększanie nakładów na rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej. To warunek konieczny, ale równie ważna jest kwestia w pełni efektywnego wykorzystania już istniejącej infrastruktury. To potrzeba otwarcia na partnerstwo i współpracę firm, instytutów badawczych, administracji i jednostek naukowych. To także kwestia adekwatności – dostosowania kierunku rozwoju innowacji do aktualnych potrzeb biznesu oraz globalnych trendów – mówił Marek Jagieła, dyrektor działu sprzedaży chemii przemysłowej BASF Polska, który podczas kongresu wziął udział w debacie: „R&D i innowacje w przemyśle chemicznym”.

Dzięki wartości dodanej, osiągniętej poprzez rozwijanie innowacji technologicznych, mogą zyskać wszystkie branże – od przemysłu chemicznego, który, ze względu na swą specyfikę od lat jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów, poprzez odbiorców branży chemicznej – przemysł motoryzacyjny, budowalny, kosmetyczny, opakowaniowy – aż do końcowego odbiorcy. A to w ostatecznym etapie przełoży się także na lepsze dostosowanie do potrzeb klientów i zmieniającego się świata.

Współtworzenie najwyższych standardów w przemyśle chemicznym

BASF Polska promuje również najwyższe standardy procesów technologicznych oraz wspiera ich współtworzenie w branży chemicznej. Podczas Kongresu Polska Chemia Marek Jagieła, dyrektor działu sprzedaży chemii przemysłowej w BASF Polska oraz Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, podpisali deklarację partnerstwa strategicznego w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Tym samym firma BASF dołącza do autorskiego Programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Poprzez uczestnictwo w projekcie firma wspiera rozwiązania, które mają na celu m.in.

  •  promocję zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego,
  •  wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród firm członkowskich PIPC,
  •  propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa,
  •  promocję najlepszych praktyk w dziedzinie BHP.

– Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy jest dla BASF wysokim priorytetem. Ważne są nie tylko zasady bezpieczeństwa, ale także bycie liderem i przykładem w tej dziedzinie. Dbałość o wysoki stopień świadomości oraz przejrzyste wytyczne w tym zakresie są częścią naszej licencji do działania. BASF Polska zapewnia bezpieczne warunki pracy i stale motywuje pracowników, m.in. poprzez kampanie wewnętrzne (np. Świeć Przykładem). Cenimy także możliwość wymiany doświadczeń w ramach platform dialogu, takich jak program „Bezpieczna Chemia” koordynowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego" – powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

 

Źródło i fot.: BASF

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ