Partner serwisu
17 czerwca 2016

Kolejne kroki zmierzające do realizacji Połączenia Gazowego Polska-Ukraina

Kategoria: Z życia branży

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ", planują rozpoczęcie prac projektowych zmierzających do realizacji Połączenia Gazowego Polska-Ukraina, czyli interkonektora łączącego systemy przesyłowe obydwu krajów.

Kolejne kroki zmierzające do realizacji Połączenia Gazowego Polska-Ukraina

W grudniu 2015 roku operatorzy ukończyli prace nad studium wykonalności projektu oraz dokonali ostatecznych ustaleń dotyczących kwestii technicznych i biznesowych. Planowane Połączenie Gazowe Polska-Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłem Hermanowice po polskiej stronie, oraz węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej. Dla prawidłowego funkcjonowania połączenia niezbędne będzie wybudowane w Polsce tłoczni w Strachocinie oraz gazociągów: Hermanowice-Strachocina, Strachocina-Pogórska Wola, Pogórska Wola-Tworzeń i Tworóg-Tworzeń. Promotorzy projektu zakładają, że połączenie będzie oddane do eksploatacji w 2020 roku.

Po zakończeniu pierwszej fazy projektu, nowe połączenie pozwoli na zwiększenie możliwości przesyłu gazu ziemnego z Polski na Ukrainę maksymalnie do 5 mld m3 rocznie (w zależności od technicznych warunków transportu gazu w systemach przesyłowych). Realizacja drugiej fazy projektu pozwoliłoby na zwiększenie zdolności eksportowych maksymalnie do 8 mld m szesc. rocznie, jednak decyzja o realizacji tego etapu będzie uzależniona od potwierdzonego zainteresowania rynku.

Połączenie polskiego i ukraińskiego systemu ma na celu przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalszą integrację systemów przesyłowych (a tym samym rynków energii) w regionie Europy Wschodniej. Rozwój nowych zdolności przesyłowych zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zwiększy stopień dywersyfikacji dostaw gazu dla Ukrainy, realizowanych z wykorzystaniem polskiego systemu przesyłowego. Oddanie połączenia do eksploatacji przyczyni się także do powiększenia obszaru leżącego w zasięgu Korytarza Północ - Południe, w wyniku większej integracji ukraińskiej sieci przesyłowej z infrastrukturą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Znacząco zwiększy się również obszar zintegrowanego rynku gazowego w tej części regionu, a uzyskany w ten sposób efekt skali powinien korzystnie wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność regionu dla potencjalnych uczestników rynku.

Korytarz Gazowy Północ-Południe

Integracja polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego stanowi element Korytarza Gazowego Północ-Południe i pozwala na przesyłanie gazu z Terminalu LNG w Świnoujściu z wykorzystaniem połączeń transgranicznych pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Celem nadrzędnym jest zapewnienie elastycznej infrastruktury przesyłowej działającej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalającej na połączenie zachodnich rynków gazowych oraz globalnego rynku LNG z rynkiem środkowoeuropejskim.

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczęła już realizację projektu związanego z modernizacją polskiego systemu przesyłowego w ramach Korytarza Północ-Południe. Prowadzone przez nią prace wiążą się z rozbudową systemu przesyłowego w Polsce zachodniej, południowej i wschodniej. Komisja Europejska zakwalifikowała realizowane inwestycje jako „Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI).

1 listopada 2012 roku spółka GAZ-SYSTEM S.A. uruchomiła usługę przesyłu gazu na Ukrainę przez punkt Hermanowice. Jest ona świadczona obecnie z zastrzeżeniem możliwości przerwania lub ograniczenia dostaw ze względu na warunki rozpływu gazu w sieci polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna przepustowość techniczna punktu Hermanowice, przy sprzyjających warunkach technicznych dotyczących rozpływu gazu w obydwu krajach, wzrosła obecnie do ok. 1,5 mld m3 rocznie.

Źródło: GAZ-SYSTEM

Fot. 123rf

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ