Partner serwisu
01 czerwca 2016

Terminal LNG już odebrany od wykonawcy

Kategoria: Z życia branży

Przedstawiciele Polskiego LNG S.A. i Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) podpisali Protokół Odbioru do Użytkowania Terminalu LNG. Przejęcie do eksploatacji zostało poprzedzone wykonaniem licznych prób i testów. Wszystkie zakończyły się pozytywnie, potwierdzając osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych.

Terminal LNG już odebrany od wykonawcy

Odbiór inwestycji miał charakter dwuetapowy. Najpierw pracowała komisja trójstronna – złożona z przedstawicieli GRI, nadzoru inwestorskiego oraz Polskiego LNG. Komisja zakończyła prace rekomendacją dla Zarządu Polskiego LNG podpisania protokołu odbioru, który skutkuje przejęciem Terminalu przez służby eksploatacyjne Polskiego LNG. 

Konsorcjum Wykonawcy uzyskało wszystkie decyzje administracyjne, które pozwalają na bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację. Szkolenie pracowników ze standardów eksploatacyjnych prowadził GAZ-SYSTEM S.A. W ramach umowy także Generalny Realizator Inwestycji przeszkolił pracowników, dzięki czemu posiadają oni kompetencje do obsługi zespołu urządzeń oraz skomplikowanego procesu technologicznego.

– Zapowiedziane są już komercyjne dostawy skroplonego gazu do Polski. Z tego powodu finalny odbiór Terminalu LNG od Wykonawcy jest kluczowy dla ukończenia tej strategicznej dla polskiej gospodarki  inwestycji, która umożliwia realną dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a tym samym istotnie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A.
Fot. Polskie LNG

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ