Partner serwisu
30 maja 2016

BASF: Gaz łupkowy, TTIP - debata między Europą a Ameryką

Kategoria: Aktualności

BASF Polska o współczesnej roli przemysłu chemicznego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

BASF: Gaz łupkowy, TTIP - debata między Europą a Ameryką

Od 18 do 20 maja, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – największego tego typu wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej, BASF Polska wzięła udział w dyskusjach dotyczących najbardziej istotnych zagadnień dla rozwoju branży chemicznej. Przedstawiciele firmy odnieśli się do takich obszarów jak energia, przemysł, klimat, dostęp do surowców, a przede wszystkim rola innowacji we współczesnym przemyśle i gospodarce. Podczas debaty „Chemia. Innowacje, inwestycje, rynek” – głównej dyskusji dotyczącej branży chemicznej, obok Andreasa Gietla, dyrektora zarządzającego BASF Polska, w obrady włączyli się także Tomasz Kalwat (prezes zarządu Synthos SA), Jacek Podgórski, (prezes zarządu Anwil SA), Robert Stankiewicz (prezes zarządu DOW na Polskę i kraje bałtyckie) oraz Tomasz Zieliński (prezes PIPC).

Tematy

Problem dostępu do surowców, ceny energii, zwiększenie konkurencyjności europejskiej chemii poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjności przemysłu chemicznego – to główne tematy poruszane przez panelistów. Zagadnienia zostały zogniskowane między innymi wokół porozumienia o wolnym handlu (TTIP), projektu ustawy wodnej oraz regulacji krajowych i norm europejskich w zakresie zaostrzenia norm emisyjności.

„Od pewnego czasu jesteśmy świadkami debaty dotyczącej konkurencyjności kosztowej w zakresie podstawowych surowców energetycznych, toczonej przez dwa wielkie regiony świata — Stany Zjednoczone i Europę — w następstwie wzrostu wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. W tym kontekście negocjowane obecnie porozumienie TTIP o wolnym handlu, stanowiłoby spore ułatwienie dzięki zniesieniu ceł i zwiększeniu możliwości dostępu do amerykańskiego surowca. Wpłynęłoby ono również na poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego” – mówił Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

Główne wątki

Główne wątki dyskusji skupiono także wokół najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań i technologii, jakie przemysł chemiczny może zaoferować innym sektorom gospodarki. Andreas Gietl – Dyrektor Zarządzający BASF Polska wskazał, w jaki sposób przemysł chemiczny, ze względu na swoją specyfikę, może być nośnikiem innowacji i dostawcą nowych rozwiązań dla innych branż gospodarki.

„Nie należy zapominać, że ogromną szansą na zwiększenie konkurencyjności branży chemicznej są innowacje! Jako przedstawiciele sektora chemicznego możemy wnieść swój wkład w stawianie czoła wyzwaniom przyszłości, takim jak wzrost populacji i zapotrzebowania na żywność, energię i czystą wodę. Szczególne znaczenie mają zaawansowane rozwiązania opracowywane przez przemysł chemiczny we współpracy z niemal wszystkimi innymi gałęziami gospodarki. Innowacje, stanowiące klucz do konkurencyjności w przyszłości, można wspierać również przy pomocy środków publicznych, dostępnych także w Polsce, w której panuje obecnie szczególnie sprzyjający klimat dla takich działań” – podkreślił Andreas Gietl.

Według firmy BASF, skuteczność wdrażania innowacji zależy od dwóch głównych czynników – wykształcenia kultury innowacyjności oraz od wykreowania właściwej metody zarządzania innowacjami. W BASF około 10.000 Pracowników na całym świecie zaangażowanych jest w badania i rozwój, firma prowadzi około 3000 projektów badawczych, wprowadziła około 1000 nowych patentów a nakłady na badania i rozwój wynoszą blisko 2 miliardy Euro rocznie. To liczby, które przekładają się na realne pomysły i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą wspierać nie tylko rozwój gospodarczy, ale mają również wychodzić naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa i środowiska.

„W BASF naszą działalność związaną z innowacjami koncentrujemy na obszarach dających możliwość zrównoważonego rozwoju, takich jak efektywność energetyczna, odpowiedzialne wykorzystanie surowców czy ochrona klimatu i środowiska naturalnego. Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc obserwować w przyszłości rozwój lokalnego rynku i działalności w oparciu o bliską współpracę w tym zakresie z naszymi Polskimi partnerami” – podsumował panel „chemiczny” Andreas Gietl. 

Według BASF Polska, doświadczenia współpracy z polskimi partnerami biznesowymi pokazują, że polskie firmy są otwarte i gotowe na wdrażanie innowacyjnych projektów. Ponadto, sektor gospodarki jest w tym obszarze coraz szerzej wspierany przez administrację rządową, która bardzo pozytywnie odnosi się do nowych technologii oraz definiuje wiodące obszary dla innowacyjnych rozwiązań – takie jak efektywność energetyczna czy redukcja emisji dwutlenku węgla.

W trakcie trzech dni kongresowych obrad i dyskusji, w ramach specjalnej ekspozycji firma promowała także zrównoważone rozwiązania dla różnych branż gospodarki – m.in. katalizatory samochodowe redukujące emisję szkodliwych związków do atmosfery, spełniające surowe normy dot. emisji spalin, m.in. EURO 6/VI, które firma BASF Polska wytwarza w najnowocześniejszym zakładzie produkcji katalizatorów BASF w Europie – zlokalizowanym w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.

Sektor energetyczny

Firma BASF wzięła udział także w dyskusji na temat innowacji w sektorze energetycznym. Marek Jagieła, dyrektor działu sprzedaży chemii przemysłowej oraz działu rozwoju rynku BASF Polska wskazał, w jaki sposób branża chemiczna może wspomagać energetykę, np. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przedstawiciel BASF podkreślił między innymi, że z technologicznego punktu widzenia jest już możliwy wychwyt dwutlenku węgla w elektrowniach węglowych za pomocą technologii opartych na aminach.

 „Intensywnie pracujemy nad opracowaniem i wdrożeniem skutecznego katalizatora do metanizacji dwutlenku węgla. Zamiana nadmiaru tego niepożądanego gazu w metan, czyli magazynowanie energii, może być jednym z instrumentów polityki energetycznej w Polsce” - powiedział Marek Jagieła.

Związki chemii i energetyki są nierozerwalne. Przykład to wsparcie energetyki w redukcji emisji dwutlenku siarki: to chemicy zaproponowali użycie kwasu mrówkowego w procesie odsiarczania. W rezultacie niepożądany gaz zostaje zamieniany w gips. To przykłady, który pokazują, w jak dużym zakresie umiejętne wykorzystanie substancji i procesów chemicznych, może zapewnić wsparcie sektora chemicznego dla innych sektorów gospodarki. Wspólne działania w tym obszarze mogą zwiększyć skuteczność wykorzystania surowców energetycznych, a przez to wpłynąć również na ochronę zasobów naturalnych.

Przedstawiciele BASF Polska podkreślali także konieczność dalszego zacieśniania na polskim rynku współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz promowania programów takich jak INNOCHEM, zwiększających dostęp firm i instytucji badawczo-rozwojowych do funduszy przeznaczonych na realizację innowacyjnych projektów.

Europejski Kongres Gospodarczy od lat skupia czołowych przedstawicieli świata biznesu. W tegorocznej, ósmej już edycji wydarzenia wzięło udział blisko osiem tysięcy przedstawicieli administracji, mediów oraz polskich i zagranicznych firm, reprezentujących praktycznie wszystkie branże gospodarki.

 

Źródło i fot.: BASF Polska

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ