Partner serwisu
16 maja 2016

Optymalizacja kosztów i inwestycje w podstawowy ciąg technologiczny

Kategoria: Aktualności

Wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej oraz spadek kosztu jednostkowego produkcji miedzi – to wyniki Grupy Kapitałowej zrealizowane w I kwartale 2016 roku w relacji do I kwartału 2015 roku. Grupa KGHM konsekwentnie rozwijała projekty inwestycyjne ukierunkowane na zwiększenie produkcji oraz poprawę efektywności ekonomicznej i technologicznej. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął proces rewizji Strategii Grupy KGHM.

Optymalizacja kosztów i inwestycje w podstawowy ciąg technologiczny

Wyniki

Przychody Grupy w I kwartale 2016 wyniosły 3,9 mld zł, a zysk netto osiągnął 163 mln zł. Na wartość wyniku wpłynęło otoczenie makroekonomiczne oraz szczególny pod względem wolumenów produkcji rok w KGHM. Wyższa o 4,5 tys. ton produkcja miedzi ekwiwalentnej (3% w relacji do analogicznego okresu w 2015 roku) wynika ze zwiększonej produkcji złota i molibdenu. Produkcja srebra ukształtowała się na porównywanym poziomie do I kwartału 2015 roku. Natomiast produkcja miedzi płatnej była niższa (o 4%) ze względu na przygotowania do uruchomienia pieca zawiesinowego w KGHM Polska Miedź S.A., co wiąże się z koniecznością tworzenia zapasów półfabrykatów.

Koszt jednostkowy produkcji miedzi C1 Grupy Kapitałowej w I kwartale 2016 roku był niższy o 13% w relacji do analogicznego okresu w 2015, głównie z uwagi na wzrost wolumenu produkcji miedzi i metali towarzyszących. Dodatkowo korzystny wpływ na koszt C1 dla KGHM Polska Miedź S.A., który obniżył się o 9% w relacji do analogicznego okresu w 2015, miało osłabienie się złotego wobec dolara amerykańskiego i niższe obciążenie z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.

EBITDA Grupy KGHM wyniosła 987 mln zł – zanotowano obniżenie jej wartości o 294 mln zł względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. W tym samy okresie wynik netto Grupy obniżył się o 59% i wyniósł 163 mln zł. Wyniki operacyjne (EBITDA wyrażana w USD) są dodatnie zarówno w KGHM International (35 mln USD ), jak i w Sierra Gorda (21 mln USD). Jednak, KGHM International oraz Sierra Gorda zanotowały straty na poziomie netto, choć mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Zmniejszenie EBITDA w wypadku KGHM Polska Miedź S.A. o 422 mln zł wynikało głównie z pogorszenia notowań metali oraz różnicy wolumenów sprzedażowych, będących następstwem planowego przepięcia procesów technologicznych w Hucie Miedzi Głogów I. EBITDA Spółki w pierwszym kwartale wyniosła 673 mln zł – zapewnia Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Stefan Świątkowski.

Co dalej

Polityką Spółki jest utrzymanie dyscypliny w zakresie kontroli kosztów, co ma szczególne znaczenie w kontekście niskich cen metali. Prowadzimy intensywne prace nad realizacją programu naprawczego oraz nad rewizją strategii, w szczególności w odniesieniu do aktywów zagranicznych – mówi Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Mimo utrzymujących się trudnych warunków makroekonomicznych inwestycje realizowane w Polsce przebiegają zgodnie ze skorygowanym planem - zarówno program udostępniania złoża Głogów Głęboki - Przemysłowy, jak i Program Modernizacji Pirometalurgii (realizowany w Hucie Miedzi Głogów). Inwestycja PMP wchodzi w decydujący etap – w IV kwartale nastąpi uruchomienie pieca zawiesinowego. - W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowana funkcjonalnie i efektywna kosztowo, przyjazna dla otoczenia Huta – powiedział Krzysztof Skóra.

Kopalnia Sierra Gorda dotychczas nie osiągnęła części zakładanych pierwotnie parametrów operacyjnych i efektywnościowych. W związku z tym rozpoczęto rewizję długoterminowego planu działalności, wdrażany jest rozbudowany program obniżki kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.

- Biorąc pod uwagę aktualne poziomy ceny molibdenu i miedzi oraz obecny poziom efektywności operacyjnej kopalni Sierra Gorda w Chile nie jest na tym etapie możliwe podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji II Fazy projektu – mówi Mirosław Biliński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

W 2016 roku długookresowe programy inwestycyjne oraz założenia operacyjne w kopalniach KGHM International zostaną poddane rewizji. Wyniki prac determinować będą dalszą ścieżkę rozwoju i działalności operacyjnej tych aktywów.

20% spadek cen miedzi w okresie od końca marca 2015 do końca marca 2016 w istotny sposób pomniejszył możliwości inwestycyjne Grupy KGHM. Zwłaszcza w kontekście niedoszacowanych nakładów inwestycyjnych i przeszacowanej prognozy efektywności operacyjnej aktywów zagranicznych rewizja strategii rozwoju KGHM jest niezbędna. Wyniki przeglądu strategii Zarząd planuje przedstawić w pierwszych miesiącach 2017 roku.

 

Źródło i fot.: KGHM Polska Miedź

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ