Partner serwisu
13 maja 2016

Bardzo dobry I kwartał 2016 w wykonaniu Grupy CIECH

Kategoria: Aktualności

W I kwartale 2016 roku Grupa CIECH wypracowała bardzo dobre wyniki i po raz kolejny poprawiła
kluczowe parametry finansowe.

Bardzo dobry I kwartał 2016 w wykonaniu Grupy CIECH

EBITDA

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego EBITDA (Z - znormalizowana) wzrosła o 7% r/r i wyniosła 206 mln zł. Marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25%, co stanowi wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Tak dobre wyniki są przede wszystkim efektem wdrażanych działań optymalizacyjnych w Grupie oraz konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wzroście organicznym.

Skonsolidowane przychody

W raportowanym okresie wpływ na wyniki Grupy miało również sprzyjające otoczenie rynkowe.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w I kwartale 2016 r. wyniosły 826 mln zł, EBIDTA wyniosła 204
mln zł (wzrost o 17,6% r/r), a EBITDA po korektach normalizacyjnych (Z) 206 mln zł (wzrost o 7%). Zysk
netto ukształtował się na poziomie 102 mln zł (wzrost o 92,1%).

- Wypracowane przez nas wyniki potwierdzają słuszność założeń przyjętych w strategii Grupy CIECH.
W I kwartale 2016 r. zakończyliśmy projekt rozbudowy mocy produkcyjnych SODA +200, a w segmencie
organicznym wprowadziliśmy nową linię produktową - ZIEMOVIT. Dążymy do tego, by Grupa była w coraz
lepszej kondycji. Konsekwentnie realizujemy nasze cele długofalowe przekształcając CIECH w firmę
globalną. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie, jakiego udziela nam większościowy
akcjonariusz - grupa Kulczyk Investments – powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Segment sodowy

W segmencie sodowym pozytywny wpływ na wyniki miała sprzedaż dodatkowych wolumenów produktu.
W raportowanym okresie Grupie sprzyjały również niższe ceny surowców energetycznych i wsadu
surowcowego (gaz, węgiel, koks), a dodatkowym wsparciem było osłabienie się złotego i rumuńskiego leja.
Segment organiczny odnotował w I kwartale br. słabsze wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Wpływ na to miała aktywna i bardzo udana sprzedaż przedsezonowa środków ochrony roślin
w ostatnim kwartale 2015 r.

Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale bieżącego roku CIECH Sarzyna S.A., największy polski producent środków ochrony roślin, zaprezentował nową linię produktową ZIEMOVIT
w kategorii Dom i Ogród. Jest to element strategicznego rozwoju organicznego Grupy CIECH.
W omawianym okresie kontynuowana była także inwestycja CIECH Vitrosilicon w nowy piec do produkcji
krzemianu sodu. Do pozytywnych czynników I kwartału 2016 roku należy również zaliczyć niższy koszt
obsługi długu, jako skutek operacji refinansowania zadłużenia Grupy zakończonej w IV kwartale 2015.
Wpłynęło to pozytywnie na wzrost zysku netto w I kwartale 2016 roku.

 

Źródło i fot.: Grupa CIECH

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ