Partner serwisu
21 kwietnia 2016

PCC ROKITA wypłaci sowitą dywidendę

Kategoria: Chemia

W środę 20 kwietnia Walne Zgromadzenie, zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu 100% zysku netto za 2015 rok na dywidendę. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli w wysokości 4,48 zł na jedną akcję. Tak wysoka dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję plasuje PCC Rokita w czołówce polskich spółek dywidendowych.

PCC ROKITA wypłaci sowitą dywidendę

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będzie dzień 28 kwietnia 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 maja 2016 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

W minionym roku Grupa PCC Rokita odnotowała rekordowo wysokie zyski. 
Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł (wzrost o 22,4%), skonsolidowany zysk netto wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost o 19%) a jednostkowy zysk netto PCC Rokita był w kwocie 89,1 mln zł netto (wzrost o 28%). Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli.

- To kolejny rok z rzędu, kiedy zysk spółki przekazujemy naszym akcjonariuszom – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. - Równolegle do wypłacanych dywidend, utrzymujemy dynamiczne tempo w inwestycjach. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w obszarze polioli – dodaje Wiesław Klimkowski.

- Nie tylko mamy ambicję być, ale jesteśmy już dzisiaj spółką dywidendową – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. - PCC Rokita poprawia zyski, zwiększa swoją kapitalizacje, jak i regularnie wypłaca dywidendę, stanowiącą 100% zysku jednostkowego netto Spółki. Co ważne dla rynku, jednocześnie mamy potencjał w postaci rozwoju w obszarze nowych, specjalistycznych i wysokomarżowych produktów oraz ekspansja na nowe, szybko rozwijające się rynki – stwierdza Rafał Zdon.

DYWIDENDA WYPŁACONA Z ZYSKU PCC ROKITA ZA LATA 2013-2014 ORAZ DECYZJA O PRZEZNACZENIU ZYSKU ZA ROK 2015

2013 [ZŁ]
2014 [ZŁ]
2015 [ZŁ]

Zysk netto PCC Rokita
68 664 962
69 412 058
89 115 978

Wypłacona dywidenda
68 664 962
69 288 017
88 942 784

% zysku PCC Rokita wypłacony w formie dywidendy
100
99,8
99,8

Dywidenda na 1 akcję
8,64
3,49
4,48

*KWOTA 88 942 784 ZŁ ZOSTAŁA PRZEZNACZONA NA WYPŁATĘ DYWIDENDY A KWOTA 173 194 ZŁ NA KAPITAŁ ZAPASOWY SPÓŁKI. PRZEZNACZENIE CZĘŚCI ZYSKU NA KAPITAŁ ZAPASOWY SPÓŁKI WYNIKA Z KONIECZNOŚCI PODZIAŁU KWOTY ZYSKU NA AKCJE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01 ZŁ.

źródło: PCC Rokita

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ