Partner serwisu
20 kwietnia 2016

Blisko 100 podmiotów zgłosiło projekty na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Kategoria: Innowacje i nauka

Firmy przedstawiły wiele interesujących, innowacyjnych projektów w ramach otwartego poszukiwania pomysłów na rozwiązania odpowiadające wyzwaniom technologicznym i środowiskowym spółki PGNiG TERMIKA SA. Inicjatywa pt. „Otwarte innowacje dla gospodarki o obiegu zamkniętym – inteligentna energetyka" została ogłoszona przez PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Blisko 100 podmiotów zgłosiło projekty na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Chodziło o praktyczne rozwiązania
Celem naboru było znalezienie praktycznych rozwiązań spełniających technologiczne i środowiskowe wyzwania PGNiG TERMIKA SA. Proponowane projekty wykonawcze miały za zadanie być możliwe do demonstracji, pilotażu i komercyjnego wdrożenia oraz zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

12 ze 100
Nabór do warsztatów skierowany był do startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zaproponowane rozwiązania musiały przedstawiać potencjał do ich komercyjnego wdrożenia. Z blisko stu interesujących, innowacyjnych pomysłów, wybrano dwanaście, które zostaną zaprezentowane podczas Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów 20 kwietnia br. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

- Przedsięwzięcie to organizujemy po raz pierwszy. Chcemy nawiązać bliższą współpracę ze środowiskiem, które w sposób naturalny jest generatorem nowych idei, pomysłów i technologii. Udział w tego typu projektach poszerza możliwości rozwoju naszego koncernu oraz umożliwia wykorzystanie efektów synergii know-how podmiotów zewnętrznych oraz kapitału intelektualnego, aktywów wytwórczych i infrastrukturalnych GK PGNiG – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes ds. rozwoju PGNiG SA.

Potencjał jest duży
- Liczba zgłoszeń na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów dowodzi, że w Polsce bardzo dobrze rozwija się myśl technologiczna. Dysponujemy ogromnym potencjałem intelektualnym, który czeka na zagospodarowanie. Sądzę, że już wkrótce otwarte innowacje będą coraz częściej wykorzystywane przez firmy i naukowców. Dzięki warsztatom, nie tylko naukowcy będą mogli skomercjalizować swoje technologie, ale również firmy z sektora MŚP będą mogły zdobyć rynek dla swoich gotowych rozwiązań – powiedział Michał Szaniawski, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Podczas warsztatów wyłonione firmy będą miały możliwość szczegółowej prezentacji zaproponowanych przez siebie rozwiązań. Przedstawiciele PGNiG TERMIKA wskażą pomysły, których realizacja najpełniej odpowiada potrzebom spółki. Wybrani pomysłodawcy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na realizację swoich projektów.

Jakie projekty przeszły dalej
Spośród wybranych rozwiązań, do szczegółowej prezentacji zakwalifikowały się projekty dotyczące:

zmniejszenia emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska
zwiększenia efektywności energetycznej infrastruktury;
monitoringu online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;
efektywnych sposobów zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;
sposobów zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.
Pomysły spoza środowiska
- Przed firmami energetycznymi stoją dzisiaj poważne wyzwania. Musimy spełniać coraz surowsze normy środowiskowe i jednocześnie zachować rentowność produkcji, działając na trudnym rynku energii. Poszukujemy zatem pomysłów, jak temu zaradzić. Poprzez organizację warsztatu, chcieliśmy zobaczyć pomysły „out of the box", czyli koncepcje płynące ze środowisk innych niż energetyczne. Takie zderzenie rożnych wizji często przynosi wartościowe rezultaty – mówił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGNIG TERMIKA SA.

To początek
Organizowane warsztaty są pierwszą impreza z zaplanowanego cyklu. Dalsze warsztaty będą dedykowane dla różnych obszarów działalności GK PGNiG w tym dla upstream, dystrybucji i użytkowania gazu.

źródło: ARP

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ