Partner serwisu
05 kwietnia 2016

Elżbieta Kutyła (PCC Rokita): Chcemy sprawdzić możliwość jeszcze lepszego oczyszczania ścieków

Kategoria: Rozmowa z...

– Nasz zakład cały czas się rozwija, wkrótce i ścieków będzie więcej. W tej chwili mamy dwustopniowe oczyszczanie biologiczne, ale w najbliższym czasie chcemy dodatkowo postawić instalację pilotową, aby sprawdzić możliwość jeszcze lepszego oczyszczania ścieków – mówi Elżbieta Kutyła, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PCC Rokita SA.

Elżbieta Kutyła (PCC Rokita): Chcemy sprawdzić możliwość jeszcze lepszego oczyszczania ścieków

Czy planowana jest rozbudowa, modernizacja oczyszczalni na terenie PCC?
Nasz zakład cały czas się rozwija, wkrótce i ścieków będzie więcej. W tej chwili mamy dwustopniowe oczyszczanie biologiczne, ale w najbliższym czasie chcemy dodatkowo postawić instalację pilotową,  aby sprawdzić możliwość jeszcze lepszego oczyszczania ścieków. Przyglądamy się również budowie nowych instalacji pod kątem efektywniejszego oczyszczania wstępnego  wytwarzanych ścieków. Mamy już jedną podczyszczalnię oczyszczającą chlorofenole, która świetnie się sprawdza i pozwala lepiej pracować oczyszczalni centralnej. Będziemy zatem prowadzić projekt badawczy, w którym spróbujemy trzystopniowego procesu oczyszczania biologicznego ścieków opartego o złoże zawieszone. Teraz mamy oczyszczanie dwustopniowe, czyli reaktor MBBR i standardowe komory osadu czynnego. Planujemy dołożyć jeszcze jeden moduł oparty na złożu zawieszonym.

Ile potrwają badania?
Około pół roku. Ostatnio, kiedy przeprowadzaliśmy badania olfaktometryczne, okazało się, że uciążliwe zapachy pojawiają się nad samym złożem MBBR. Dziś już wiemy, że im lepszy stopień oczyszczenia ścieków, tym większa intensywność zapachu, dlatego planując rozbudowę instalacji biologicznego oczyszczania, będziemy uwzględniać jego hermetyzację. Pracujemy również nad możliwością zmniejszenia objętości osadów powstających na oczyszczalni.

Jak w tej chwili radzicie sobie z osadem?
Zmieniliśmy ostatnio technologię składowania osadów w składowisku. Przez lata osad ze wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych był pompowany i  składowany w formie uwodnionej. Od tego roku osad ten jest odwadniany na prasach filtracyjnych i składowany na sucho w nowo wybudowanym obiekcie. Kolejne działania to być może dodatkowe osuszanie osadu. Ale są to już działania na przyszłość. Natomiast ustabilizowane chemicznie komunalne osady ściekowe będą wykorzystywane w procesach rekultywacji składowisk odpadów.

Elektroliza membranowa, nowy elektrofiltr... Jakie inne działania, inwestycje planowane są na terenie PCC Rokita w najbliższym czasie?
Część inwestycji w obszarze energetycznym została już zrealizowana, niektóre jeszcze trwają. Rozpoczęliśmy od modernizacji – elektrofiltra kotła pyłowego – jesteśmy w trakcie próbnych rozruchów. Jeśli chodzi o instalację odazotowania spalin, zarówno dla kotłów rusztowych, jak i pyłowego zdecydowaliśmy się na metodę SNCR i prace te są na ukończeniu.  A plany na przyszłość? Do 2017 roku chcemy zmodernizować instalacje odpylania kotłów rusztowych i odsiarczania spalin. Pozwoli nam to spełnić wymogi dyrektywy IED w tym zakresie w roku 2017. Ponadto zaplanowane są inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych naszego zakładu, jak i rozwój nowych produktów.

 

Cały wywiad przeczytacie w magazynie Chemia Przemysłowa 2/2016

Rozmawiała Aleksandra Grądzka-Walasz
fot.: PCC

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ