Partner serwisu
21 marca 2016

Grupa CIECH poprawia swoje wyniki

Kategoria: Z życia branży

W 2015 roku Grupa CIECH wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Znormalizowana EBITDA wzrosła o niemal 50% r/r i wyniosła 748 mln zł. Marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 22,9%, co stanowi wzrost o 7,1 p.p. w stosunku do roku 2014. Tak dobre wyniki to przede wszystkim efekt wdrażanych działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wzroście organicznym. Grupie sprzyjało także otoczenie rynkowe.  

Grupa CIECH poprawia swoje wyniki

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za 2015 r. wyniosły 3 273 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 490 mln zł (wzrost o 52,2% r/r), EBIDTA wyniosła 708 mln zł (wzrost o 34,4% r/r), a EBITDA po korektach normalizacyjnych (Z – znormalizowana) 748 mln zł (wzrost o 46,4%). Grupa wypracowała także wyższe marże na wszystkich poziomach.  

W 2015 r. Grupa prowadziła intensywną działalność handlową oraz realizowała znaczące inwestycje, takie jak: SODA +200 (rozbudowa mocy produkcyjnych sody w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tysięcy ton produktu rocznie – do poziomu 800 tysięcy ton rocznie), modernizacja instalacji soli w celu intensyfikacji produkcji soli suchej oraz zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianu sodu w związku ze znaczącym kontraktem z firmą Solvay. 

- Efektywnie uplasowaliśmy dodatkowe wolumeny sody kalcynowanej i soli pochodzące z rozbudowanych inwestycji. Widocznie zwiększyliśmy także efektywność w spółce CIECH Sarzyna i zoptymalizowaliśmy portfel spółki CIECH Pianki. Z sukcesem zakończyliśmy proces refinansowania naszego zadłużenia, co pozwoliło nam znacząco obniżyć koszty finansowania i efektywnie pracować nad obniżeniem poziomu zadłużenia, który wciąż pozostaje na wysokim poziomie - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.


Wpływ na tak dobre wyniki finansowe Grupy miała także sprzyjająca sytuacja rynkowa - rosnące ceny sody przy spadających cenach energii i wsadu surowcowego (węgla, gazu i koksu) oraz osłabienie się złotego i leja rumuńskiego wobec innych walut.  

W kolejnych kwartałach CIECH będzie koncentrować się na dalszym rozwoju organicznym, w tym wprowadzaniu swoich produktów na rynki zagraniczne.

- Konsekwentnie realizujemy naszą strategię przyjętą w listopadzie 2014 r., która opiera się na wzroście organicznym. Obecnie większość naszych przychodów i zysków generuje segment sodowy, ale intensywnie pracujemy nad dywersyfikacją biznesu. W tym celu podejmujemy szereg inicjatyw w segmencie organicznym – m.in. rozwijamy portfolio produktowe zarówno w obszarze istniejących marek, jak i nowych linii produktowych. Wychodzimy także z kolejnymi produktami za granicę, koncentrując się na najbardziej efektywnych kierunkach. W segmencie sodowym rozwijamy produkty bardziej przetworzone charakteryzujące się wyższą marżą i dalej pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów. Dążymy też do zmniejszenia ekspozycji na warunki pogodowe poprzez wzrost udziału soli suchej w przychodach – powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.

W realizacji strategii Grupę CIECH wspiera od 2014 r. strategiczny, większościowy akcjonariusz – spółka KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments. 
 

 

Źródło,fot.: Ciech

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ