Partner serwisu
15 marca 2016

Premia na Horyzoncie - ponad 40 mln dla naukowców

Kategoria: Z życia branży

Premia na Horyzoncie to długo oczekiwany przez środowisko naukowe program MNiSW. Jego celem jest wsparcie ośrodków naukowych, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom.

Premia na Horyzoncie - ponad 40 mln dla naukowców

Ufundowany przez Unię Europejską program Horyzont 2020 to największy i najbardziej prestiżowy program badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld euro. Wśród najlepszych, którzy do tej pory otrzymali grant Komisji Europejskiej, znalazły się również zespoły i jednostki z Polski.

Premia na Horyzoncie nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania. Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków państwowych.

Dla kogo Premia na Horyzoncie
O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu również te, które zakończyły już jego realizację. Umowa będzie stanowiła jeden z załączników w dokumentacji konkursowej PnH. Z programu wyłączone są jednostki, które otrzymują finansowanie w programie Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions.

Pula - 40,2 mln
Łączny budżet PnH na 2016 r. to 40,2 mln zł. Wysokość finansowania będzie zależeć m.in. od wysokości unijnego grantu dla jednostki oraz jej roli w projekcie. Ośrodki, dla których wysokość finansowania  wynosi do 1 mln euro, mogą liczyć na premię w wysokości 20% tej kwoty (maksymalnie 200 tys. euro). Aż 25% otrzymają wnioskodawcy, na których przypada  wartość ponad 1 mln euro w ramach grantu europejskiego.

Dodatkowe środki finansowania
Dodatkowe środki wynoszące 10% wysokości finansowania ze środków UE otrzymają jednostki naukowe, które pełnią rolę koordynatora w projekcie lub są ośrodkami, w których realizowany jest grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Przyznane w ramach PnH środki można przeznaczyć tylko na dodatki do wynagrodzeń osób pracujących w projekcie (niezależnie od formy zatrudnienia i charakteru pracy). Finansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zgłoszenie wniosków
Wnioski można zgłaszać bezterminowo, od dnia ogłoszenia konkursu. Przyjmowane będą w postaci elektronicznej (system OSF) oraz papierowej na adres MNiSW (00-529 Warszawa, ul. Hoża 20). Dokumentację złożyć może jedynie kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona.

Decyzja zostanie podjęta w przeciągu trzech miesięcy od przesłania kompletnego wniosku. Po otrzymaniu finansowania, jednostka będzie musiała składać raporty roczne (31 marca każdego roku) oraz końcowy (60 dni od zakończenia realizacji zadania). Na podstawie sprawozdań marcowych ministerstwo podejmie decyzje o przedłużeniu lub wstrzymaniu finansowania.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW

fot.: MNiSW

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ